EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
1
Predicación de Juan el Bautista
Nan huin gaxi̱ꞌi nuguanꞌ sa̱ꞌ xiꞌí Jesucristo huin sij daꞌníj Yanꞌanj xa̱ngaꞌ aj. Asi̱j ná ni̱ garun tsínj gu̱ꞌnaj Isaías ꞌngo̱ nuguanꞌ anj. Ni̱ manꞌan tsínj daj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Ni̱ gataj sij:
Aꞌnī ꞌngo̱ tsínj ga̱ꞌmi si-nu̱guanꞌānj.
Ni̱ tsínj daj gui̱taj dian sini rián re̱ꞌ ga̱nꞌanj sij.
Ni̱ gui̱ꞌyaj xugüi sij si-chréj re̱ꞌ ga̱nꞌanj re̱ꞌ.
Daj gataj Yanꞌanj garun Isaías asi̱j ná. Ni̱ garun Isaías ango nuguanꞌ nej gataj síꞌ:
Unun néꞌ si-na̱ne ꞌngo̱ tsínj aꞌmi nucuaj ꞌngo̱ yuꞌuj quij guiꞌyanj na̱co aj.
Ni̱ ataj sij sisi̱ gui̱ꞌyaj xugüi néꞌ si-chrej Señor.
Ni̱ na̱guiꞌyaj ni̱ca néꞌ niman néꞌ xiꞌí si ga̱ꞌnaꞌ Señor rian néꞌ.
Daj gataj Isaías asi̱j ná. Hué dan ni̱ duguataꞌ nnee tsínj gu̱ꞌnaj Juan ni ngüi̱ riqui quij quiꞌyanj na̱co. Ni̱ gataj sij sisi̱ ga̱nani ruhua ni sij xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni sij. Ni̱ ga̱taꞌ nnee ni sij. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue gui̱nicaj Yanꞌanj niman nico xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni sij. Daj gataj sij. Ni̱ gahui nico ni ngüi̱ mán estado Judea nga̱ xumanꞌ gu̱ꞌnaj Jerusalén ganꞌanj ni sij rian nne Juan. Ni̱ duguataꞌ nnee Juan ni sij chruhua xinéj nnee gu̱ꞌnaj Jordán. Ni̱ ganataꞌ ni sij si-ga̱quinꞌ ni sij. Ngaa ni̱ gataꞌ nnee ni sij.
Ni̱ si-ganꞌ Juan huin to xucu gu̱ꞌnaj camello. Ni̱ nnij cinchru ꞌni̱j gatin sij. Ni̱ xa sij xiriquíj nga̱ gatsiꞌ mán riqui quij. Ni̱ nataꞌ sij si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱. Ni̱ gataj sij:
―Rucú manꞌānj ga̱ꞌnaꞌ ꞌngo̱ tsínj nicaj sun doj daj nga̱ manꞌānj. Ni̱ nucuaj ni̱nꞌ ruhua sij daj da na̱ꞌaj riānj gaꞌ ni̱tū nachīj nnij correa dacánj sij. Ni̱ duguataꞌ nnee manꞌānj a ni é re̱ꞌ nga̱ nnee. Sani̱ ga̱ꞌnaꞌ sij, ni̱ ga̱ꞌnaꞌ Espíritu Santo rian án re̱ꞌ, gui̱ꞌyaj sij. ―Daj gataj Juan gunun ni ngüi̱ aj.
El bautismo de Jesús
Ngaa ni̱ ni güi daj, ni̱ gahui Jesús xumanꞌ Nazaret huin xumanꞌ ngaj estado Galilea. Ni̱ duguataꞌ nnee Juan manꞌan Jesús xinéj nnee gu̱ꞌnaj Jordán. 10 Ni̱ ngaa gahui Jesús chruhua nnee, ni̱ guiniꞌi sij naxiꞌni̱j xataꞌ. Ni̱ guiniꞌi sij sisi̱ ꞌna̱ꞌ guinij Espíritu Santo rian manꞌan sij. Ni̱ da̱j rúnꞌ hua xuꞌma̱n hua Espíritu Santo gaꞌna̱ꞌ rian sij. 11 Ngaa ni̱ ne̱ꞌ xataꞌ gaꞌmi ꞌngo̱ nane̱ rian Jesús. Ni̱ gataj Yanꞌanj:
―Hué so̱ꞌ huin daꞌnī ꞌi̱ ruhuāj. Ni̱ hua nia̱ꞌ ruhuāj niꞌyā so̱ꞌ. ―Daj gataj Yanꞌanj gunun Jesús.
Tentación de Jesús
12 Ngaa ni̱ ꞌngo̱ hora, ni̱ ganꞌanj Jesús quij quiꞌyanj na̱co, guiꞌyaj Espíritu Santo. 13 Daꞌ yuꞌuj daj gane sij hui̱j xia güi. Ni̱ gane sij scanij ni xucu huue mán riqui quij quiꞌyanj daj. Ni̱ gatsij sichre niman Jesús guiꞌyaj-áꞌ fuerza sisi̱ gui̱ꞌyaj Jesús gaquinꞌ. Ni̱ gaꞌna̱ꞌ chracuij ni ángel si gachin rian Jesús.
Jesús principia su ministerio
14 Ngaa ni̱ ngaa guisíj garij ni sij ducuaga̱ꞌ manꞌan Juan, ni̱ ganꞌanj Jesús estado Galilea. Ni̱ nataꞌ Jesús si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj nuguanꞌ sa̱ꞌ xiꞌí si nicaj sun Yanꞌanj rian ni ngüi̱. 15 Ni̱ gataj Jesús:
―Hua guisíj gahuin ni̱chrunꞌ güi gui̱nicaj sun Yanꞌanj xungüi̱ nan. Xiꞌí daj ni̱ na̱nicaj ruhua á re̱ꞌ xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni é re̱ꞌ. Ni̱ gu̱xuman ruhua á re̱ꞌ ni̱ꞌyaj á re̱ꞌ si-nu̱guanꞌānj huin nuguanꞌ sa̱ꞌ aj. ―Daj gataj Jesús rian ni ngüi̱.
Jesús llama a cuatro pescadores
16 Ni̱ ngaa huaj Jesús gachéj sij duꞌua laguna xa̱chij gu̱ꞌnaj Galilea, ni̱ guiniꞌi sij ꞌngo̱ tsínj gu̱ꞌnaj Simón nga̱ jnánj síꞌ tsínj gu̱ꞌnaj Andrés. Hué nu̱ngüej sij huin tsínj daꞌa xucuaj. Ni̱ aꞌníj nu̱ngüej sij nnánj chruhua nnee. 17 Ni̱ gataj Jesús gunun nu̱ngüej sij:
―Gui̱nicoꞌ nu̱ngüej é re̱ꞌ manꞌānj. Ngaa ni̱ gui̱ꞌyā sisi̱ da̱j rúnꞌ daꞌa nu̱ngüej é re̱ꞌ xucuaj, ni̱ daꞌngaꞌ daj gui̱riꞌ nu̱ngüej é re̱ꞌ tsínj gu̱xuman ruhua ni̱ꞌyaj manꞌānj. ―Daj gataj Jesús.
18 Ngaa ni̱ ꞌngo̱ hora duna nu̱ngüej sij xinánj sij. Ni̱ ganꞌanj nu̱ngüej sij nga̱ Jesús.
19 Ngaa ni̱ huaj Jesús ne̱ꞌ rian doj, ni̱ guiniꞌi sij tsínj gu̱ꞌnaj Jacobo daꞌníj Zebedeo nga̱ jnánj síꞌ tsínj gu̱ꞌnaj Juan. Ni̱ nne nu̱ngüej sij chruhua ꞌngo̱ rio̱ chéj rian nnee naguiꞌyaj sa̱ꞌ nu̱ngüej sij nnánj daꞌa nu̱ngüej sij xucuaj. 20 Ni̱ gaquínj Jesús nu̱ngüej sij sisi̱ gui̱nicoꞌ nu̱ngüej sij manꞌan síꞌ. Ni̱ duna nu̱ngüej sij chrej nu̱ngüej sij Zebedeo chruhua rio̱ nga̱ si-moso síꞌ. Asíj ni̱ guinicoꞌ nu̱ngüej sij Jesús.
Un hombre que tenía un espíritu inmundo
21 Hué dan ni̱ gatúj aninꞌ sij xumanꞌ Capernaum. Ni̱ güi naránj ruhua ni tsínj israelita, ni̱ gatúj Jesús chruhua si-nuhui ni tsínj daj. Ni̱ gaxi̱ꞌi sij digyán sij rian ni síꞌ. 22 Ni̱ ngaa gunun ni tsínj daj si gataj Jesús, ni̱ gahuin yanꞌanj ruhua ni sij. Daj si si-nu̱guanꞌ Jesús nicaj sun. Ni̱ sé rúnꞌ digyán Jesús da guiꞌyaj ni maestro digyán si-ley Yanꞌanj rian ni ngüi̱ mánj.
23 Ni̱ nne ꞌngo̱ tsínj nu̱n nane̱ xi̱ꞌi chruhua niman chruhua nuhui daj. Ni̱ gaguáj nucuaj síꞌ. 24 Ni̱ gataj síꞌ:
―Ni̱ u̱n sin diguíj re̱ꞌ nga̱ ni únj huín re̱ꞌ Jesús nazareno únj. Ni̱ ꞌna̱ꞌ re̱ꞌ du̱guaꞌ ni̱ꞌyaj re̱ꞌ únj níꞌ. Hua niꞌīnj re̱ꞌ si huín re̱ꞌ tsínj sa̱ꞌ ni̱nꞌ chruhua niman ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj xa̱ngaꞌ. ―Daj gataj nane̱ xi̱ꞌi nu̱n chruhua niman tsínj daj gunun Jesús.
25 Ngaa ni̱ gaꞌmi huee Jesús rian nane̱ xi̱ꞌi daj. Ni̱ gataj sij:
―Dínj ga̱ne duꞌuá so̱ꞌ. Ni̱ ga̱hui so̱ꞌ chruhua niman síꞌ. ―Daj gataj Jesús gunun nane̱ xi̱ꞌi daj.
26 Ngaa ni̱ ducu nagunánj tsínj daj, guiꞌyaj nane̱ xi̱ꞌi. Ni̱ ducu gaguáj nucuaj nane̱ xi̱ꞌi. Ni̱ gahui sij chruhua cúj niman tsínj daj. 27 Ngaa ni̱ ganꞌanj ruhua daranꞌ ni sij. Ni̱ nachínj snanꞌanj ni sij rian dugüiꞌ ni sij, ni̱ gataj ni sij:
―Ni̱ u̱n sin huin nan únj. Ni̱ ꞌngo̱ ducuánj na̱ca huin si digyán sij níꞌ. Nicaj nucuaj tsínj nan sun. Daj si aꞌninꞌ sij sun rian ni nane̱ xi̱ꞌi. Ni̱ unun ni nane̱ xi̱ꞌi si ataj sij. ―Daj gataj ni sij.
28 Ni̱ ráꞌyanj gaxaꞌni̱ nuguanꞌ xiꞌí Jesús ni̱nꞌ ga̱chraꞌ estado gu̱ꞌnaj Galilea.
Jesús sana a la suegra de Pedro
29 Ni̱ ngaa guisíj gahui ni sij chruhua nuhui, ngaa ni̱ gatúj Jesús ducuá Simón nga̱ Andrés. Ni̱ gatúj Jacobo nga̱ Juan nej. 30 Ni̱ nni chre̱j Simón táj rian nna. Ni̱ nu̱n gachiꞌ únꞌ. Ni̱ gataj ni sij rian Jesús si aꞌnanꞌ manꞌan únꞌ. 31 Asíj ni̱ gahuin ni̱chrunꞌ Jesús rian ngaj únꞌ. Ni̱ guidaꞌa sij raꞌa únꞌ. Ni̱ nachi nicaj sij únꞌ. Ni̱ ꞌngo̱ hora xiꞌnej gachiꞌ únꞌ. Ni̱ gaxi̱ꞌi manꞌan únꞌ guiꞌyaj xugüi únꞌ si xa ni tsínj daj.
Muchos sanados al ponerse el sol
32 Ni̱ ngaa gatúj güi, ni̱ nicaj ni ngüi̱ dugüiꞌ ni sij huin daranꞌ ni ngüi̱ aꞌnanꞌ nga̱ ni ngüi̱ nu̱n nane̱ xi̱ꞌi chruhua cúj niman ni sij. Ni̱ gaꞌna̱ꞌ ni sij rian nne Jesús. 33 Ni̱ daranꞌ ni ngüi̱ ma̱n xumanꞌ daj ꞌngo̱ nahuin yuꞌ rian hueꞌ rian nne Jesús. 34 Ni̱ ganahuin nico ni ngüi̱ ranꞌ gaꞌi̱ rian xiꞌi̱, guiꞌyaj Jesús. Ni̱ guiri sij nane̱ xi̱ꞌi niman ni ngüi̱. Ni̱ nun gaꞌuiꞌ sij permiso gaꞌmi ni nane̱ xi̱ꞌi daj si naniꞌi ni sij Jesús.
Jesús recorre Galilea predicando
35 Achin gue̱rengaꞌ nachi Jesús hua ru̱miꞌ gue̱. Ni̱ gahui sij ne̱ꞌ xe̱ꞌ xumanꞌ daj ganꞌanj sij quij quiꞌyanj na̱co ga̱chinj jniꞌyaj sij rian Yanꞌanj. 36 Ni̱ ganꞌanj na̱noꞌ Simón nga̱ ni dugüiꞌ síꞌ manꞌan Jesús. 37 Ngaa guisíj nariꞌ ni sij, ni̱ gataj ni sij gunun Jesús:
―Daranꞌ ni ngüi̱ nanoꞌ so̱ꞌ aj. ―Daj gataj ni sij gunun Jesús.
38 Sani̱ gataj Jesús:
―Gu̱nꞌ ango ni xumanꞌ ngaj ni̱chrunꞌ. Ni̱ ga̱ꞌmī si-nu̱guanꞌānj rian ni ngüi̱ si hué sun da gahui gaꞌnāj. ―Daj gataj Jesús.
39 Ngaa ni̱ gachéj Jesús ni̱nꞌ ga̱chraꞌ daranꞌ ni xumanꞌ ngaj riqui estado Galilea. Ni̱ nataꞌ sij si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj chruhua si-nuhui ni tsínj israelita daꞌ go̱ꞌngo yuꞌuj. Ni̱ guiri sij ni nane̱ xi̱ꞌi niman ni ngüi̱ nej.
Jesús sana a un leproso
40 Ngaa ni̱ gaꞌna̱ꞌ ꞌngo̱ tsínj ranꞌ ꞌngo̱ xiꞌi̱ nnij sij gu̱ꞌnaj-áꞌ lepra. Ni̱ ganꞌanj ni̱chi sij rian Jesús ganiquinꞌ ráj da̱coj sij. Ni̱ gaꞌmi yaco sij rian Jesús. Ni̱ gataj sij:
―Sisi̱ huin ruhuá re̱ꞌ, ni̱ ga̱ꞌue na̱huin sa̱ꞌāj, gui̱ꞌyáj re̱ꞌ aj. ―Daj gataj sij.
41 Ngaa ni̱ nani yaco ruhua Jesús niꞌyaj sij tsínj daj. Ni̱ gutaꞌ sij raꞌa sij síꞌ. Ni̱ gataj sij:
―Huin ruhuāj sisi̱ ga̱ sa̱ꞌ nnee̱ cúj re̱ꞌ aj. ―Daj gataj Jesús.
42 Ni̱ ngaa gataj Jesús daj, ni̱ ꞌngo̱ hora xiꞌnej xiꞌi̱ nahuin sa̱ꞌ tsínj daj.
43 Ni̱ naꞌníj Jesús chrej na̱nꞌ síꞌ. Ni̱ gaꞌninꞌ sij sun rian manꞌan síꞌ. 44 Ni̱ gataj sij:
―Ga̱ cuidado nga̱ manꞌán re̱ꞌ si̱ ganataꞌ re̱ꞌ rian ni̱ a̱ ꞌngo̱ ni ngüi̱ mánj. Maan si ga̱nꞌanj re̱ꞌ di̱gyán re̱ꞌ manꞌán re̱ꞌ rian chrej. Ni̱ na̱gaꞌuiꞌ re̱ꞌ rian Yanꞌanj da̱j rúnꞌ gaꞌninꞌ Moisés sun xiꞌí si nahuín re̱ꞌ, guiꞌyaj Yanꞌanj. Ngaa ni̱ xa̱caj ni chrej cuenta sisi̱ hua nahuin sa̱ꞌ manꞌán re̱ꞌ, guiꞌyaj manꞌānj. ―Daj gataj Jesús gunun tsínj aꞌnanꞌ daj.
45 Sani̱ gahui tsínj nahuin daj. Ni̱ gaxi̱ꞌi sij nataꞌ sij rian daranꞌ ni ngüi̱ si guiꞌyaj Jesús. Xiꞌí daj nun ga̱ꞌue ga̱tu re̱ngaꞌ Jesús chruhua ni xumanꞌ. Maan si gachéj sij quij quiꞌyanj na̱co rian nitaj ni ngüi̱ mánj. Sani̱ daranꞌ yuꞌuj gaꞌna̱ꞌ ni ngüi̱ nanoꞌ ni sij Jesús.