2
Jesús sana a un paralítico
Ni̱ ngaa gachin do̱j güi, ni̱ gatúj ru̱huaꞌ yún Jesús xumanꞌ Capernaum. Ni̱ gunun ni ngüi̱ sisi̱ nne sij ꞌngo̱ hueꞌ daj. Ni̱ ꞌngo̱ hora nahuin yuꞌ nico ni ngüi̱ rian hueꞌ daj. Ni̱ nun ga̱ꞌue gui̱sij rian guima̱n ni sij. Ni̱ gaꞌmi Jesús nuguanꞌ sa̱ꞌ rian ni ngüi̱ nahuin yuꞌ daj. Ni̱ nicaj ga̱nꞌanj ranꞌ tsínj daj ꞌngo̱ tsínj nareꞌ nnee̱ cúj gaꞌna̱ꞌ aninꞌ sij. Ni̱ naꞌue gui̱siquiꞌ síꞌ. Ni̱ gaꞌna̱ꞌ manꞌan ni sij rian nne Jesús. Ni̱ ri̱an naꞌue gu̱nucuaj ni sij gui̱sij ni sij daꞌ rian nne Jesús, ꞌyaj ni ngüi̱, ngaa ni̱ gayaꞌ ni sij ꞌngo̱ yuꞌuj chra̱ hueꞌ xataꞌ rian niquinꞌ Jesús. Ngaa ni̱ na̱naj dinij ni sij huéj nu̱n tsínj aꞌnanꞌ daj rian niquinꞌ Jesús. Ni̱ ngaa guiniꞌi Jesús sisi̱ da̱j guxuman ruhua ni sij niꞌyaj ni sij síꞌ, ngaa ni̱ gataj síꞌ gunun tsínj aꞌnanꞌ daj:
―Nicā ꞌngo̱ niman nico xiꞌí si-ga̱quinꞌ so̱ꞌ nánj. ―Daj gataj sij gunun síꞌ.
Ni̱ ma̱n do̱j ni tsínj huin maestro digyán si-ley Moisés niꞌyaj ni sij. Ni̱ ani manꞌan ruhua ni sij nga̱ niman ni sij: “Daj huin ruhua tsínj nan gaꞌmi sij nan únj. Quij ni̱nꞌ ruhua aꞌmi sij rian Yanꞌanj. Urin Yanꞌanj ga̱ꞌue gui̱nicaj ꞌngo̱ niman nico rian si-ga̱quinꞌ ni ngüi̱ aj.” Daj gataj ni sij chruhua niman ni sij. Sani̱ guiniꞌi manꞌan Jesús si ani ruhua ni sij. Ngaa ni̱ gataj síꞌ:
―Ni̱ u̱n sin huin ni̱ ani ruhua á re̱ꞌ nuguanꞌ nan únj. Hua hui̱j nuguanꞌ sa̱ꞌ ga̱ꞌue ga̱tā gu̱nun tsínj aꞌnanꞌ nan. Ga̱ꞌue ga̱tā gu̱nun sij: “Nicā ꞌngo̱ niman nico rian xiꞌí si-ga̱quinꞌ re̱ꞌ.” Asi̱ ga̱ꞌue ga̱tā gu̱nun sij: “Na̱chica re̱ꞌ na̱ranꞌ re̱ꞌ duhuéj re̱ꞌ, ni̱ ga̱che re̱ꞌ aj.” Daj ga̱ꞌue ga̱taj manꞌānj. 10 Hué dan ni̱ huin ruhuāj sisi̱ xa̱caj á re̱ꞌ cuenta sisi̱ nicaj sūnj rian xungüi̱ nan huīnj daꞌníj ni ngüi̱. Ni̱ ga̱ꞌue gui̱nicā ꞌngo̱ niman nico xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni ngüi̱. ―Daj gataj Jesús.
11 Ngaa ni̱ gataj sij rian tsínj nareꞌ dacój daj:
―Atā rian manꞌán re̱ꞌ sisi̱ na̱chica re̱ꞌ na̱ranꞌ re̱ꞌ duhuéj re̱ꞌ. Ni̱ güi̱j na̱nꞌ re̱ꞌ ducuá re̱ꞌ aj. ―Daj gataj Jesús gunun síꞌ.
12 Ni̱ ꞌngo̱ hora nachica tsínj aꞌnanꞌ daj. Ni̱ ganaranꞌ sij duhuéj sij. Ni̱ gahui sij ganꞌanj sij niꞌyaj daranꞌ ni ngüi̱ ma̱n chruhua hueꞌ daj. Ngaa ni̱ ganꞌanj ruhua daranꞌ ni sij. Ni̱ gataj ni sij sisi̱ sa̱ꞌ guiꞌyaj manꞌan Yanꞌanj. Ni̱ gataj ni sij:
―Ni̱ a̱ ꞌngo̱ yu̱n nun guiniꞌíꞌ ꞌngo̱ rasu̱n hua nan mánj. ―Daj gataj ni sij.
Llamamiento de Leví
13 Daꞌ síj daj gahui ru̱huaꞌ yún Jesús ganꞌanj sij duꞌua laguna xa̱chij daj. Ni̱ ganꞌanj ni̱chi daranꞌ ni ngüi̱ rian sij. Ni̱ digyán manꞌan sij rian ni ngüi̱ daj.
14 Ni̱ ngaa huaj sij, ni̱ guiniꞌi sij ꞌngo̱ tsínj gu̱ꞌnaj Leví, daꞌníj tsínj gu̱ꞌnaj Alfeo. Ni̱ nne síꞌ rian mesa aꞌnej síꞌ pesto güenda gobierno. Ni̱ gataj Jesús gunun sij:
―Gui̱nicoꞌ so̱ꞌ gu̱nꞌ. ―Daj gataj Jesús.
Ngaa ni̱ naxu̱man Leví, ni̱ guinicoꞌ síꞌ Jesús ganꞌanj síꞌ.
15 Ni̱ ngaa gane Jesús rian mesa chruhua ducuá tsínj gu̱ꞌnaj Leví, ni̱ guxuman gaꞌi̱ ni tsínj aꞌnej pesto, ꞌyaj gobierno nga̱ ni tsínj ꞌyaj gaquinꞌ nej. Ni̱ gane nu̱guanꞌan ni sij nga̱ Jesús nga̱ ni tsínj nicoꞌ Jesús nej. Daj si ma̱n nico ni sij nicoꞌ Jesús. 16 Ni̱ ngaa guiniꞌi ni tsínj digyán ley nga̱ ni tsínj fariseo sisi̱ xa Jesús nga̱ ni tsínj aꞌnej pesto nga̱ ni tsínj ꞌyaj gaquinꞌ, ngaa ni̱ gataj ni sij gunun ni tsínj nicoꞌ Jesús:
―Ni̱ u̱n sin huin ni̱ xa si-maestro ni é re̱ꞌ, ni̱ goꞌo sij nga̱ ni tsínj aꞌnej pesto nej, ni tsínj ꞌyaj gaquinꞌ nej. ―Daj gataj ni síꞌ.
17 Ni̱ ngaa gunun Jesús si gataj ni síꞌ, ni̱ gataj sij:
―Nitaj si níꞌyanj ni ngüi̱ hua sa̱ꞌ nga̱ ꞌngo̱ tsínj ꞌyaj go̱noꞌo mánj. Sani̱ ni ngüi̱ aꞌnanꞌ níꞌyanj ꞌngo̱ tsínj go̱noꞌo aj. Sé si ꞌnāj ga̱quīn ni ngüi̱ hua sa̱ꞌ mánj. Sani̱ ꞌnāj ga̱quīn ni ngüi̱ ꞌyaj gaquinꞌ sisi̱ ga̱nani ruhua ni sij xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni sij. ―Daj gataj Jesús.
La pregunta sobre el ayuno
18 Ni̱ ni tsínj nicoꞌ Juan nga̱ ni tsínj nicoꞌ ni tsínj fariseo, ni̱ guiꞌyaj ni sij ayuno. Ngaa ni̱ gaꞌna̱ꞌ go̱ꞌngo ni tsínj rian Jesús. Ni̱ nachínj snanꞌanj ni sij Jesús. Ni gataj ni sij:
―Ni̱ u̱n sin huin ni̱ ꞌyaj ayuno ni tsínj nicoꞌ Juan nga̱ ni tsínj nicoꞌ ni fariseo, sani̱ xa gue̱ ni tsínj nicoꞌ manꞌán re̱ꞌ únj. ―Daj gataj ni sij.
19 Ngaa ni̱ gataj Jesús gunun ni sij:
―Da̱j rúnꞌ ꞌyaj ꞌngo̱ tsínj xa̱caj yunꞌunj xa̱na daꞌngaꞌ daj ꞌyā. Ni̱ ngaa ga̱huin guiꞌyanj xa̱caj ꞌngo̱ tsínj daj yunꞌunj xa̱na, ni̱ si̱ gaꞌue gui̱ꞌyaj tsínj ga̱nꞌanj guiꞌyanj daj ayuno mánj. 20 Sani̱ hua güi, ni̱ gui̱daꞌa ni tsínj quij tsínj xa̱caj yunꞌunj xa̱na daj. Ngaa ni̱ gui̱ꞌyaj ni tsínj nicoꞌ manꞌānj ayuno.
21 ’Si̱ gaꞌue na̱nuoꞌ néꞌ ꞌngo̱ atsij na̱ca nga̱ ꞌngo̱ atsij re̱ꞌe mánj. Daj si hué gue̱ atsij na̱ca naráj néꞌ daj gui̱ꞌyaj sisi̱ tsitsiꞌ atsij re̱ꞌe daj. Ni̱ ga̱nahuin xa̱chij rian naráj néꞌ. 22 Ni̱ si̱ gaꞌue ga̱ꞌnij néꞌ nnee vino na̱ca chruhua nnij re̱ꞌe. Daj si tsitsiꞌ nnij daj, gui̱ꞌyaj vino na̱ca daj. Hué dan ni̱ ꞌngo̱ gue̱reꞌ vino nga̱ nnij nej. Xiꞌí daj huin ni̱ gaꞌnij néꞌ vino na̱ca chruhua nnij na̱ca aj. Ni̱ da̱j rúnꞌ huin vino na̱ca daj huin si-nu̱guanꞌānj. ―Daj gataj Jesús rian ni tsínj daj.
Los discípulos recogen espigas en el día de reposo
23 Ni̱ ꞌngo̱ güi naránj ruhua ni sij, ni̱ huaj Jesús da̱ni nnaa̱ strigo. Ni̱ rocoj ni tsínj nicoꞌ sij ca strigo huaj ni sij. 24 Ngaa ni̱ gataj ni tsínj fariseo gunun Jesús:
―Ni̱ꞌyaj re̱ꞌ si ꞌyaj ni tsínj nicóꞌ re̱ꞌ. Daj si naꞌuej si-ley Yanꞌanj si daꞌngaꞌ daj gui̱ꞌyaj ni sij mánj. ―Daj gataj ni tsínj fariseo.
25 Sani̱ gataj Jesús:
―Hua gaya ni é re̱ꞌ si guiꞌyaj xíꞌ David níꞌ. Daj si ꞌngo̱ güi ngaa gachin xiꞌna̱ riqui ni du̱güiꞌ sij, 26 ni̱ gatúj sij chruhua ducuá Yanꞌanj ngaa gane ꞌngo̱ tsínj gu̱ꞌnaj Abiatar. Ni̱ hué síꞌ huin ꞌngo̱ chrej aꞌninꞌ. Ni̱ xa sij si-chra̱chrunj Yanꞌanj. Ni̱ urin chrej ga̱ꞌue xa chrachrúnj daj. Ni̱ gaꞌuiꞌ sij xa ni tsínj ma̱n nga̱ sij nej. ―Daj gataj Jesús.
27 Ni̱ gataj ru̱huaꞌ yún Jesús rian ni tsínj fariseo:
―Guiꞌyaj Yanꞌanj güi naránj ruhua néꞌ güenda néꞌ. Ni̱ sé si guiꞌyaj Yanꞌanj néꞌ güenda güi naránj ruhua néꞌ mánj. 28 Ni̱ nicaj sūnj rian ni güi naránj ruhua néꞌ huīnj daꞌníj ni ngüi̱. ―Hué daj gataj Jesús gunun ni tsínj fariseo.