4
• • • • •
Wch'alal, ixix ewutkin chic nak rbanic utzlaj c'aslemal ajni' nrajo' Dios chka che nekc'aj, ajoj kbin chic jara' chewa y camic cara' chic ec'aslemal. Camic wch'alal, prubi' Kajaw Jesucristo congan nkajo' nekbij chewa chneban más ajni' emjon rbanic camic. Com ixix bien ewutkin jpaxbanem xkaya' cana chewa jbin chka rmal Kajaw Jesús. Je nrajo' ranm Dios chewa chneya' ewi' pruk'a' junlic ch-utz c'ara' che arja' nquixeryonaj chpam jun santlaj c'aslemal. Cawra nrajo' Dios chewa ra, majo'n acha xtoc ta ruq'uin jun ixak jme rexkayil ta, y majo'n jun ixak xtuya' ta c'as tzra jun acha che xtoc ta ruq'uin we mrechjil ta. 4-5 Chka' ixix ach-i' kas bien tech'bo' na tak nque'ec'om ewexkilal, mteban ta cara' chca ajni' nqueban wnak jmajo'n cutkin ta rwech Dios. Tebna' chca ajni' nrajo' Dios chewa chneban, lok' que'en-a'. Tzrij jawra jxentz'ibaj chewa ra, mteban ta itzel tzra jun kch'alal, mteban ta engañar com je nquebnowa cara' nc'o wa' rtojbalil nyataja chca rmal Dios. Jara' kbin chic chewa. Com Dios arja' okryonan che nkaban ch'ajch'oj tak achnak, me itzel tak na'oj ta nrajo' chka che nkaban. Rmal c'ara' tak quenbij chewa, wc'ola jun metnimaj jawra tijonem jxentz'ibaj ra jara' me wnak ta jmajo'n nnimaj ta per Dios me tnimaj, com Dios yoyona chka Santlaj Espíritu rxin ch-utz c'ara' ja' Espíritu Santo nyonana kxin chpam santlaj c'aslemal. Camic wch'alal, je tzrij ja ojben ri'il jara' majo'n nc'atzin ta chquenbij chewa com Dios rk'alsan chic chewech nak rbanic chnewajo' ewi'. 10 Ajni' rk'alsan Dios chewech jara' nquixtajina emjon rbanic, nque'ewajo' conjelal kch'alal jec'ola ptak tnamet jc'ola precwent Macedonia. Wch'alal, congan nkajo' nekbij chewa che ne tcara' neban ajni' emjon rbanic, xtba ta más pnim ja ojben ri'il rxin Dios checjol. 11 Y tucsaj echuk'a' che mteban je' ch'oj, tetja' ek'ij tzrij samaj jewxin ixix y mtquixoc ta tzra' abar majo'n wa' ek'a' tzrij, quixesmaja ruq'uin ek'a' ajni' kbin chewa, mtquixsak'orin ta. 12 Cara' ta neban ch-utz c'ara' nquixba'na respetar cmal wnak jme e kch'alal ta ch-utz c'ara' chka' che nec'je'a njelal ewq'uin ja achnak nc'atzina chewa.
• • • • •
13 Wch'alal, je nkajo' chewa chnewutkij nak xtba'n na chca kch'alal je nquecoma. Cara' nkajo' chewa ch-utz c'ara' tak ec'ola nquecoma chewa mtquixbison ta ajni' nqueban je' wnak jmajo'n cutkin ta che nquec'astaj na je' cnomki'. 14 Ajni' kniman che xcoma Jesús y xc'astaja, cara' c'a kniman chka' chquij je ykula quec'u'x ruq'uin Jesús ja e cnomki' chic, xe wram quebnon y Dios nuya' na chca che nquec'astaja y nquexbilaj ta Jesús tak xtpet chic jmul. 15 Je xtekbij chewa ra Kajaw Jesucristo nbina, y arja' nbij che ajoj ja okc'as na tak xtpeta Kajaw Jesucristo ma ajoj ta noknabyeja che rc'ulic, per jewarnak chwech Dios j-era' nquenabyeja che rc'ulic. 16 Com Kajaw Jesucristo tak xtkaj ta chcaj nc'axax na rukul che nokruban mandar, y nc'axax na rukul chka' jun ángel jmás nim ruk'ij, y nc'axaxa chka' rukul jun trompeta rxin Dios. C'jara' je' cnomki' je xjun quebnon ruq'uin Cristo arj-e' nquec'astaja nabey mul. 17 C'jara' ajoj je okc'as na junam nokc'mar ela psutz' cuq'uin che rc'ulic Kajaw Jesucristo. Cara' nkaban, nokec'je'a junlic ruq'uin. 18 Ja c'a wa' xektz'ibaj ra tyukbej ec'u'x chixjujnel.