5
Per ¿nak tiemp npeta Kajaw Jesucristo y nak k'ij? Jara' kch'alal majo'n nc'atzin ta nektz'ibaj chewa. Com ixix bien ewutkin tak xtemloj pa Kjawal Jesucristo jara' nmajo'n jun ojtakyona, chek q'uenjlal npeta y cara' rbanic ajni' nuban jun elk'om chek q'uenjlal nba y nerebna' alak' chak'a', nmajo'n ojtakyona. Tak xyamer npeta Jesucristo je' wnak cawra necbij ra: —Congan qui'il tiemp ja okc'o wa' camic ra, nmajo'n lowlo' chkij. Per chek q'uenjlal tak nquena' nkaj ta juicio chquij, ajni' nuban jun ixak tak chek q'uenjlal nmajtaja rmal t-onem je rmal nuya' jun ac'al chwech ruch'lew. Cara' c'a xtbantaja chca, nmajo'n jun nuto' ri' chca. Per mcara' ta chewa ixix wch'alal com ixix me pk'ejku'm ta ixc'ol wa', majo'n ra' ne c'ja' xtena' ta tak xtpeta Kajaw Jesucristo, ajni' tzra jun elk'om jmajo'n jun ojtakyona tak nekaja. Com jluz jara' c'ayona ewxin ixconjelal, eweyben k'ij tak xtpeta Jesucristo, mk'ejkumal xta c'ayona kxin. Rmal c'ara' quenbij chewa, me tkaban ta ajoj ajni' nqueban wnak jmajo'n queyben ta k'ij tak xtpeta Jesucristo com ajni' wram quebnon, per ajoj koc'asc'ata, bien kach'bo' njelal je nkaban. Chak'a' nquewara je' wnak, y chak'a' nquek'bara je' wnak chka'. Per ajoj luz c'ayona kxin y rmal c'ara' tak quenbij chewa, bien kach'bo' njelal je nkaban. Congan teyke'a kac'u'x ruq'uin Jesucristo, kaj-o' je' ki' y jara' nektobej ki', ajni' nuban jun soldado c'ola jun achnak nuya' churuc'u'x je ntobej ri'. Y koquicota che reybxic kto'ic com jara' chka' nektobej ki', ajni' jun soldado c'ola jun achnak nuya' pe rwá' je ntobej rwá'. Com ja' Dios okrech-on ch-utz c'ara' nkawil totanem jrec'mon ta Kajaw Jesucristo, mxuch'ob ta Dios chkij che nokruya' pjun lowlo'. 10 Jesucristo arja' xcoma pkacwent ch-utz c'ara' nokec'je' na ruq'uin junlic, we ok c'asla o we okwarnak chwech Dios. 11 Rmal c'ara' tak quenbij chewa, tyukba' ec'u'x y tet-o' ewi' ch-utz c'ara' nq'uiya más yukbal ec'u'x ruq'uin Jesucristo ajni' emjon rbanic.
• • • • •
12 Wch'alal, congan nkajo' nekc'utuj chewa che nque'eban respetar je nquesmaja checjol y prubi' Kajaw Jesucristo arj-e' ec'ayona ewxin y nquixcpaxba' chka'. 13 Lok' que'en-a' y congan ta nque'ewajo' rmal jsamaj nqueban. Xjun ta neban y mteban ta je' ch'oj. 14 Chka' nkajo' nekc'utuj chewa wch'alal che nech'ojquij chca je me tcajo' nquesmaja, y tyukba' quec'u'x jturtanak quec'u'x, y que'et-o' jq'uemjana quecwira chpam rtzojbal Dios, y tec'je'a epaciencia cuq'uin conjelal. 15 Tebna' cwent ewi', mteya' ta rjel rec'xel tak nba'na lowlo' chewa. Jneban tec'tu' ewutzil, utz ta netz'et je' ewi' y chka' tec'tu' ewutzil chquewech conjelal wnak. 16 Njelal tiemp xtec'je' ta quicotemal rxin Dios pnewanm. 17 Mtetenba' ta rbanic oración. 18 Tmeltioxij tzra Dios tzrij njelal je nbantaja com jara' nrajo' ranm chewa chneban je ykula ec'u'x ruq'uin Cristo Jesús. 19 Mtek'il ta samaj jnuban Espíritu Santo checjol. 20 Tak c'ola nk'alsaxa chwech jun kch'alal rmal Dios, majo'n itzel ta xtewc'axaj. 21 Tewc'axaj njelal je w-utz o wmajo'n, y w-utz jara' tnimaj. 22 Tey-a' cana njelal rtzilal. 23 Ja' Dios nyowa chewa che qui'il nec'je'a ewanm chwech, y quenwajo' anen nte junlic y pnenter nquixrch'ach'jorsaj chpam ec'aslemal, quenwajo' che arja' nuban cwent ewanm y nuban ta cwent ena'oj y nuban ta cwent ecuerpo ch-utz c'ara' majo'n nak nquixchapbexa tak xtpet chic jmul Kajaw Jesucristo. 24 Dios ixrsiq'uin che nquixeryonaj chpam jun santlaj c'aslemal y arja' nuban wa' cumplir je ntzujuj.
• • • • •
25 Wch'alal, tebna' orar pkacwent. 26 Tey-a' rutzil quewech conjelal kch'alal, per ruq'uin ojben ri'il rxin Dios. 27 Prubi' Kajaw Dios quenbij chewa, tsiq'uij jawra carta chquewech conjelal kch'alal je rtnamet Dios. 28 Wch'alal, kas ta xtec'je'a ewq'uin utzil je nsipaj Kajaw Jesucristo chewa. Amén.