2
Chak'laj walc'wal, jawa' jun carta ja ntakel ewq'uin ri' utzc'a chi maquixmacuni. Pro wi c'o jun chewe chaka jalal xuban ril bien kotak chi c'o jun ja nsamaj pa kacuenta chwach Dios ja Tatixel jari' ja Jesucristo, arja' ni utz wi' ja nuban. Arja' chomarsbal rxin ja kil kamac in ma ruyon ta chake ajoj nuban wi' queri', canojel winak ja nuban queri' chique.
Ja wi nkanimaj ja mandamiento xin Jesucristo tri' nkatz'at wi' chi kotak rwach. Ja wi c'o jun nbij chi arja' rotak rwach ja Jesucristo pro wi matinimaj ja rmandamiento jari' xa tz'akol tzij, mta rtzobal Dios pa ranma. Pro ja winak ja nenimani ja rmandamiento eje'e' ri' ja q'uiynak chic in wachinnak chic ja rajoben ri'il xin Dios pa tak canma. Ja wi queri' kabanon tri' nkatz'at wi' chi xa jun kabanon ruq'uin. Ja wi c'o jun nbij chi arja' xa jun rbanon chic ruq'uin ja Jesucristo jari' ni rjawaxic wi' chi nrc'aj jun utzlaj c'aslemal ja cani' rc'aslemal ja Jesucristo.
* * * * * * * * * *
Wach'alal, ja ntz'ibajel chewe ri' ma jun c'ac'a mandamiento ta, jawa' jun ojer mandamiento ec'waxan chic ja kas ya'to chewe nabey, jari' chi nawajo' awi'. Pro nkabij tre chakaja' chi c'ac'a mandamiento como ja rc'aslemal ja Jesucristo nuc'ut chikawach nak rbanic ja nawajo' awi' in queri' tre ja rec'aslemal ixix chakaja' jani' chi la newajo' ewi'. Queri' nkabij como ja rajoben ri'il ja rc'amonto ja Jesucristo ni katzij wi' chi ruq'uin Dios penak wi', okrya'on chic pa sakil cani' nuban k'ij tok npi rsakaric, ja c'a k'ekumal xin ojer ntajini nq'uisi.
Ja wi c'o jun nbij chi arja' pa sakil chic c'o wi' pro wi xa itzel nutz'at jun rch'alal jari' c'a pa k'ekumal na c'o wi'. 10 Ja wi ne'awajo' ja rawach'alal jari' ni pa sakil chi wi' atc'o wi' in majun nak chi ta xcatc'amo'el chi ta chipan jun itzelal. 11 Pro wi c'o jun xa itzel nutz'at jun rch'alal jari' ni pa k'ekumal wi' c'o wi', ja k'ekumal jari' c'ayon rxin. Arja' moyirnak rmal ja k'ekumal rmalc'ari' ma rotak ta bar nekaj wi' tre ja rc'aslemal.
12 Chak'laj walc'wal, rmal ja Jesucristo Dios xucuy ja rewil emac in rmalari' ntakel ja carta chewe. 13 In chewe ixix ja rix rija', ixix ewotak rwach ja Ralc'walaxel ja ni c'o wi' ja tok tz'ucarsaxto ja rwach'ulew in rmalari' ntakel ja carta chewe. In chewe ixix ja rix c'ajola', ixix xixcowin trij ja diablo xech'ec in rmalari' ntakel ja carta chewe.
Chak'laj walc'wal, ewotak rwach ja Tatixel in rmalari' xintakel ja carta chewe. 14 In chewe ixix ja rix rija', ewotak rwach ja Ralc'walaxel ja ni c'o wi' ja tok tz'ucarsaxto ja rwach'ulew in rmalari' xintakel ja carta chewe. In chewe ixix ja rix c'ajola', ixix ixcowirnak chipan ja rtzobal Dios in ni c'o wi' ja rtzobal pa tak ewanma in chakaja' xixcowin trij ja diablo xech'ec in rmalari' xintakel ja carta chewe.
15 Wach'alal, maxta congana tel ec'u'x trij ja c'aslemal xin rwach'ulew nixtac'a ja ta ja ntzujuj chakaja'. Ja wi c'o jun congana nel ruc'u'x trij ja c'aslemal xin rwach'ulew jari' matel ruc'u'x trij ja katata' Dios. 16 Ja ntzujuj ja rwach'ulew ma in katata' Dios ta penak wi', xa chwach'ulew winakarnak wi' cani' tre ja ritzel tak yarinem ja c'o pa tak kanma in cani' tre ja ma utz ta nkayarij je'e ja nutz'at je'e kawach in cani' tre chakaja' nojel ja nkayabej kaj kak'ij ja mta noc wi'. 17 Ja c'aslemal xin rwach'ulew rachbil nojelal ja ntzujuj ja nkayarij jari' xa nk'axi pro canojel ja nenimani ja Dios chi nqueban ja najo'x chique rmal chi nqueban eje'e' ne'ec'ase' na chijutij ruq'uin.
* * * * * * * * * *
18 Chak'laj walc'wal, anin nbij chewe chi xurwila' ja q'uisbal tiempo. Ixix ec'waxan chic chi npi na ja rc'ulel ja Cristo in camic e q'uiy ja rc'ulel epenak chic chewi' tok kotak chi xurwila' ja q'uisbal tiempo. 19 Eje'e' ri' winak ja xe'elel chikacojol in xokqueya' can, bien k'alaj chi ma e kachbil ta. Ja wixta e kachbil maquita xokqueya' can ari'. Ma chaka ta xe'eli, tri' ntz'a̱t wi' chi ni majun chique kachbil ta.
20 Pro ja c'a rixix ch'obtajnak chic emwal ewanojel nak rbanic ja utzlaj tzij xin Jesucristo. Ma chaka ta ch'obtajnak emwal como ja Cristo arja' rtakonto ja rEspíritu Santo ewq'uin. 21 Anin ntz'ibajel ja carta chewe ri' pro ma rmal ta chi maja'n tich'obtaj emwal nak rbanic ja utzlaj tzij pro como ch'obtajnak chic emwal chewi' tok ntz'ibajel chewe. Ixix bien ewotak chi ja tz'akoj tzij ni matuc'am wi' ri' ruq'uin ja utzlaj tzij xin Jesucristo.
22 Anin nbij chewe chi xa e tz'akol tak tzij ja winak ja nebini chi ja Jesús ma arja' ta ja Cristo ja Ralc'wal Dios. Eje'e' c'ari' e rc'ulel ja Cristo, nquibij chi ja Dios ma Tatixel ta in nquibij chakaja' chi ja Jesús ma Alc'walaxel ta. 23 Ja winak ja nebini chi ja Jesús ma Alc'walaxel ta jari' mta ja Dios Tatixel pa tak canma pro ja nebini chi Alc'walaxel jari' c'oli ja Dios Tatixel pa tak canma. 24 Rmalc'ari' tok nbij chewe, teya'a' lugar tre ja utzlaj tijonem ja kas xec'waxajto nabey chi nq'ueje' pa tak ewanma. Ja wi queri' xteban jari' nixq'ueje' pa ranma ja Ralc'walaxel in pa ranma ja Tatixel chakaja'. 25 In quewa' rtzujun can chake ri', jun utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij.
26 Jawa' xintz'ibaj chewe ri' cumal ja winak ja ncajo' nqueya' jun tijonem chewe ja xa nquiyojbej ja tijonem eniman. 27 Pro ixix c'o chic ja rEspíritu Santo takonto ewq'uin rmal ja Jesucristo, arja' c'o chic pa tak ewanma. Rmalc'ari' ja tok ma rjawaxic ta chewe xquixtijox chi ta cumal jule' winak, ja' Espíritu Santo c'ol ewq'uin jari' nixtijoni, arja' nch'obo chewach nojelal. Ja tijonem nuya' arja' chewe ni katzij wi', majun tz'akoj tzij rc'amonto. In cani' nuch'ob arja' chewach ni ta queri' neban, quixq'ueje' pa ranma ja Jesucristo.
28 Chak'laj walc'wal, camic nbij chic jutij chewe, ni quixq'ueje' wi' pa ranma ja Jesucristo. Ja wi queri' xtikaban jari' matikaxbej ki' chwach ja tok xtipi chic jutij pro c'o kaconfianza ruq'uin tri' in chakaja' matikawawaj ki' chwach, ma q'uixbal ta nkana' chwach ja tok xtipeti. 29 Ixix bien ewotak chi ni utz wi' rna'oj ja Jesucristo in tri' c'a newotakij wi' chi canojel ja winak ja ni utz wi' ja nqueban eje'e' ri' e ralc'wal Dios.