1 JUAN
1
Jawa' jun carta ja nkatakel chewe ri' rc'amonto nak rbanic ja Ralc'wal Dios ja Yo'l utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij, arja' xurk'alasani jani' rna'oj ja Dios. Ja Ralc'wal Dios arja' ni c'o wi' ja tok tz'ucarsaxto ja rwach'ulew. Ajoj katz'at ruq'uin kawach, kac'axaj ja xbij, katz'at jani' ja rc'aslemal, kachap ruq'uin kak'a'. Ja Yo'l c'aslemal xerila' ja k'ij chi ntz'attaji, ajoj katz'at in camic kamajon rk'alasaxic nak rbanic in jari' nkaya' rbixic chewe. Nabey ni c'o wi' ruq'uin ja Tatixel pro peti xurc'utu' kaj ri' chikawach. Ja katz'aton in ja kac'axan jari' nkaya' rbixic chewe utzc'a chi ixix jun nixquicot kuq'uin rmal como xa jun kabanon ruq'uin ja Dios ja Tatixel in chakaja' xa jun kabanon ruq'uin ja Jesucristo ja Ralc'wal. Ja katz'ibaj ri' nkatakel ewq'uin utzc'a chi nq'uiyi in nwachini ja quicotemal xin Dios pa tak ewanma.
* * * * * * * * * *
Ja xtikatz'ibaj ri' jawa' tijonem kac'axan ja bix chake rmal ja Jesucristo quewari', ja Dios arja' ni sakil wi' rc'an, ni utz wi' ja nuban, majun k'ekumal rc'an ta. Ja wi nkabij chi xa jun kabanon ruq'uin ja Dios pro wi k'ekumal c'ayon kaxin jari' xa ok tz'akol tak tzij in ni k'alaj wi' chi matikanimaj ja utzlaj tzij xin Jesucristo. Pro wi sakil c'ayon kaxin cani' tre ja Dios arja' ni pa sakil wi' c'o wi', ja wi queri' kabanon xc'a jun kabanon ari'. Ja wi queri' kabanon ja rquiq'uel ja Jesucristo ja Ralc'wal jari' nch'ach'ojirsaj nojel ja kil kamac nkaban.
Ja wi nkabij chi mta ja il mac kabanon jari' xa nkaban kaj engañar ki' kayon in ma katzij ta ja nkabij. Pro wi nkachol ja kil kamac chwach ja Dios arja' ni nuban wi' cumplir in ni utz wi' nuban chi rcuyic in nokrch'ach'ojirsaj chipan nojelal ja ritzelal ja nkaban. 10 Ja c'a wi nkabij chi mta ja il mac kabanon jari' xa cani' tz'akol tzij nkacoj wi' ja Dios. Ja wi queri' nkabij jari' ni k'alaj wi' chi ma kacojon ta ja rtzobal Dios pa tak kanma.