3
Chak'laj wach'alal, jawa' rcab carta ntakel ewq'uin ri' junan rsamaj ruq'uin ja nabey carta ja ntakon chic ewq'uin. Quewa' rsamaj ri' chi nnataj je'e chewe ja ch'obtajnak chic emwal como anin wotak chi ma eniman ta ja ritzel tak tijonem. Rmalari' nbij chewe, tinataj jutz'it chewe ja quibin can ja rojer tak profeta xin Dios. In tinataj chewe chakaja' ja mandamiento ja ya'on can rmal ja kajaw Jesucristo ja To'onel kaxin jari' kabin chic chewe ja rok apóstol.
Congana rjawaxic chi nch'obtaj emwal chi ja pa rq'uisbal tak k'ij ec'oli winak ja nepi na xa e yok'onela', xa nqueya' qui' tre ja ritzel tak yarinem ja c'o pa tak canma. Eje'e' quewa' xtiquibij chique ja jule' chic winak ri': —Bin can chi npeti ja Cristo ¿la npi la'an nech'ob ixix? Pro ja rwach'ulew ni matiq'uextaj wi' in matiq'uisi. Cani' pa quitiempo ja kati't kamama' in chakaja' tok tz'ucarto ja rwach'ulew niquirwari' rbanon camic, xqueche'e. Pro eje'e' maticajo' nquinataj chi ja caj in rwach'ulew ma chaka ta c'oli pro ja Dios ja tzij xuban jari' xwinakarsbej. Ja rwach'ulew pa ya' winakar wi' in xelto parwi' ja ya'. In ya' chakaja' yojowi ja rwach'ulew ojer tokori' tok xuban ja nimlaj k'ekaljab, be chic jutij chipan ja ya' in q'uisi. In rmal chakaja' ja rbin can ja Dios ja caj in rwach'ulew ja c'oli camic xa c'atic xa poroxic rayben. Tokori' xtic'ati ja tok xterila' ja nimlaj k'ij xin juicio in canojel ja ritzel tak winak nebe chipan ja nimlaj rpokonal.
Chak'laj wach'alal, ni ma temestaj ta wi' ja xtinbij chewe ri', jun mil juna' masqui congana nim nkac'axaj pro ja chwach Dios xa junan ruq'uin jun k'ij. Queri' nbij chewe como ec'oli winak ja nebini chi ja kajaw Dios c'amalo nuban cumplir ja rbin can pro jari' ma queri' ta. Xar congana rpaciencia ja Dios kuq'uin ja rok winak como arja' matirajo' chi c'o ta jun xtibe ta chipan ja nimlaj rpokonal. Ja nrajo' chake kanojelal chi nkaq'uex kana'oj in nkaya' can ja ritzelal.
10 Pro c'a ja' xtina'i ja tok xterila' ja nimlaj k'ij ja rchomin ja kajaw Dios cani' tre jun alak'om mta nnabexi ja tok nerbana' alak'. Jari' k'ij nc'ati nojelal. Ja caj congana npak'loji xtuya' ri' in nq'uisi. Nojel ja rocnak ja rwach'ulew nq'uis na rmal ja nimlaj c'atic, nc'at na ja rwach'ulew in nc'at na nojelal ja c'o chwach ja rwach'ulew chakaja', majun nak ta nuto' ta ri'.
11 Como ja caj in rwach'ulew xa nc'ati xa nq'uisi rmalc'ari' tok nbij chewe, congana rjawaxic chi nkuc'aj jun utzlaj anma, rjawaxic chi ni ja wi' ja Dios nkach'ob. 12 Koquicoti chi raybexic ja nimlaj k'ij ja chomarsan rmal ja Dios, kabana' ja nrajo' chake chi nkaban utzc'a chi xtipi ta jutz'it chanim. Masqui jari' k'ij xtic'ati ja caj in nq'uisi in masqui nojelal ja rocnak ja rwach'ulew nq'uisi rmal ja c'atic 13 pro ja rajoj nokquicoti chi raybexic jun chic c'ac'a caj in jun chic c'ac'a rwach'ulew cani' rtzujun can ja Dios, jari' majun itzelal chipan, nojel utz.
14 Rmalc'ari' nbij chewe chak'laj wach'alal, como ajoj kayben jun c'ac'a caj in c'ac'a rwach'ulew katija' c'a kak'ij chi rbanic ja nrajo' ja Dios chake chi nkaban utzc'a chi xa jun kabanon ruq'uin tok xko'ekaj chwach in ch'ajch'oj ja kanma in majun nak ta nokchapbexi. 15 Kas bien tich'obtaj emwal chi ja kajaw Dios ma chaka ta c'oli ja rpaciencia kuq'uin ja rok winak, ja nrajo' chake chi noktotaji kanojelal. In queri' bin chewe rmal ja chak'laj kach'alal Pablo. Jari' xbij chewe ja tok xutak ja carta ewq'uin in Dios yoyon tre ja rna'oj chi rbixic. 16 Arja' xbij chewe ja nmajon rbixic anin chewe camic. Nijawari' ntz'ibaj arja' chipan nojelal ja carta ja nuban. C'o je'e ntz'ibaj ja Pablo chipan ja carta ja c'ayew rch'obic in ec'oli ja ma quitijon ta qui' chi utz ja ma cowirnak ta quec'u'x chipan ja rtzobal Dios, eje'e' xa nqueq'uex rbixic ja rtz'iban ja Pablo cani' nqueban tre ja jule' chic rtzobal Dios. Jari' nquisiq'uibej ja nimlaj rpokonal chiquij.
17 Rmalc'ari' chak'laj wach'alal, como ixix ewotak chic tebana' cuenta, maxta quixkaj chipan ja ritzel tak tijonem ja nqueya' ja ritzel tak winak. Ixix cowirnak ec'u'x chipan ja rtzobal Dios, maxta quixyojtaji. 18 Pro ja neban, ni ta xtiq'uiy wi' más ja rutzil xin Dios pa tak ewanma, ni ta xtewotakij wi' más jani' rna'oj ja kajaw Jesucristo ja To'onel kaxin. Arja' ni ta xtiya' wi' ruk'ij camic, chwak in chijutij. Amén.