2
Pro ec'oli ja profeta ojer chakaja' chiquicojol ja tinamit Israel ja ma Dios ta takyonto quixin in queri' chewe ixix chakaja' newinakar na checojol jule' maestro pro ma katzij ta chi tijonem xin Dios ja nqueya'. Eje'e' pan awatali xtiquecoj ja ritzel tak tijonem chicojol ja rtzobal Dios, ja c'ari' tijonem xtiqueya' xa nyojtaji ja rec'aslemal rmal. Eje'e' ri' winak matiquinimaj chic chi ja Jesucristo xutoj ja quil quemac. Jari' jun nimlaj juicio nquisiq'uij chiquij pro mta quinaben ja tok xtikaj chiquij. In chakaja' e q'uiy ja winak ja xqueniman quixin, necachbilaj chipan ja ritzelal ja xtiqueban. Xc'a rmal ja ritzel c'aslemal cuc'an ja maestro ja tok xa itzel xtitz'ati ja utzlaj bey ja c'utun chikawach rmal ja Dios. Eje'e' ri' ja ritzel tak maestro xa pwok nquiyarij in rmalari' congana xquixquek'ol, xtiquibij buen tak tzij chewe ja nquiwasbej ja pwok chewe. Pro ja Dios ojer c'o jun juicio rchominto quixin, eje'e' nequila' na jun k'ij tok xque'ekaj chwach ja rpokonal.
Cani' xuban ja Dios ojer chique ja ángel ja xemacun chwach ma xpokonaj ta quewach, xerutakel chipan ja rpokonal pa jun lugar k'ekumal, ebac'on pa cadena chi raybexic ja nimlaj k'ij xin juicio. In chakaja' ja pa rtiempo Noé ojer Dios xutakto jun juicio pa quewi' ja ritzel tak winak, xutakto jun nimlaj k'ekaljab pa quewi' in xecami canojel. Ruyon ja Noé ja totaji. Ja tok maja'n tipeti ja juicio ja Noé arja' xuya' rbixic chique ja winak chi rjawaxic nqueya' can ja ritzelal in ncuc'aj chic jun utzlaj c'aslemal. In ec'o chi na wuku' rachbil chakaja' ja xetotaji. In chakaja' ja Dios ojer xutakto jun juicio parwi' ja ca'i' tinamit Sodoma in Gomorra. Congana lawulo' ban tre ja ca'i' tinamit, c'ati, ni chaj ban tre. Queri' xuban ja Dios jari' xucoj ejemplo chiquewach ja jule' chic itzel tak winak ja maja'n que'alaxi. Pro ja Dios c'o jun achi xuto' chipan ja c'atic ja bantaji rbina'an Lot, arja' jun utzlaj achi in congana ti'on tre ja ritzelal ja queban ja winak. Ja Lot arja' nij utzlaj achi wi'. Nojel tak k'ij tok nutz'at ja ritzelal ja nqueban in tok nc'axaj ja ritzel tak tzij ja nquibij como c'o jun utzlaj anma rc'an chewi' tok nti'on tre ja nqueban. Tri' c'a nkatz'at wi' chi ja Dios arja' bien rotak neruto' ja nebano respetar rxin in bien rotak chakaja' neruya' ja ritzel tak winak chipan ja rpokonal chi raybexic ja nimlaj k'ij xin juicio.
10 In más chi na lawulo' nuban chique ja winak ja xa nqueya' qui' tre ja ritzel tak yarinem ja c'o pa tak canma. Eje'e' xa itzel nquena' ja neba̱n mandar rmal ja kajaw Jesucristo. Eje'e' matiquixbej qui' nqueban ja ritzelal, ni nqueban wi' xa nak ta ja c'o quigana nqueban. Queri' quibanic matiquixbej qui' nquibij itzel tak tzij chique ja nimak quek'ij. 11 Pro xna' ma queri' ta netzijoni ángel masqui más chi na k'axnak quichok'ak' in más nimak quek'ij chiquewach winak. Ja ángel tok ne'ekaj chwach ja Dios eje'e' mta itzel tak tzij nquibij ja nk'etbex tzij chiquij ja nimak quek'ij.
12 Pro jari' winak ja nqueya' qui' tre ja ritzelal eje'e' xa e cani' chicop, xa mta quipensar. Ja chicop chaka bar ta nquemin wi' qui', xa nechapi in necamsaxi como nijawari' yatal chiquij. Eje'e' ri' winak tok c'oli nbix chique ja matich'obtaj cumal congana cowlaj tak tzij nquibij, xa nechaponi. Ja ritzelal nqueban jari' nquisiq'uibej camíc chiquij 13 jari' rtojbalil ja ritzelal nqueban. Eje'e' ma q'uixbal ta nquena', congana nequicoti nquik'alasaj ja ritzelal masqui pa k'ij. Eje'e' ja tok nixcachbilaj chi wa'im xa ruq'uix ja Dios nqueya', nequicoti nqueban ja ritzelal checojol, xa engaño rc'amonto ja nqueban.
14 Mta ari' ja maquita nquiyarij rwach jun ixok, maquecos chi rbanic ja ritzelal. Ja winak ja ma cowirnak ta quewi' canma chipan ja rtzobal Dios nequisiq'uij chipan ja ritzelal. Kas ntzuri nbantaj cumal chi rq'uiyirsaxic ja quimeba'il. Queri' quibanic, eje'e' xa etzelan chic rmal ja Dios. 15 Quiya'on can ja utzlaj bey, etzaknak. Ja bey cuc'an jari' xruc'aj ja rojer profeta rbina'an Balaam ja rc'ajol Beor, arja' congana xel ruc'u'x trij ja ch'ecoj pwok masqui ma utz ta rch'aquic nuban. 16 Pro c'o jun ti bur yataj tre rmal ja Dios chi tzijoni in xuch'a' tre ja Balaam ja ritzel na'oj ja rch'obon. In k'ili ja Balaam rmal ja bur tre ja ritzel na'oj ja rch'obon.
17 Eje'e' ri' winak xa e junan ruq'uin jun tz'uquel ya' ja chakijnak, xa mta ne'oc wi', xa e cani' jule' sutz' ja xa nc'amarel rmal ik'. Eje'e' chomin chic jun lugar quixin ja congana k'eku'm, tri' ne'eq'ueje' wi' chijutij. 18 Nquibij nimak tak tzij pro xa mta rc'amonto. Ja ritzel tak yarinem ja c'o pa tak canma jari' nequisiq'uibej ja winak ja c'a ma jaru' ta tiempo equiya'on can ja cachbil ja xa itzelal c'ayon quixin. 19 Quewa' nquitzujuj chique ri': —Ixix ix libre, majun nak ta c'o ta ruk'a' chewe, neche' chique. Pro nixtac'a eje'e' ta e libre ta como xa echapon rmal ja ritzelal. Xa nak ta ja ritzelal ja ratchapyon ja wi macatcowin trij jari' ma at libre ta, atc'o c'ari' pa ruk'a' ja chapyon awxin. 20 Eje'e' ri' winak nabey queto' qui' chipan ja ritzelal xin rwach'ulew tokori' tok cotakij nak rbanic ja kajaw Jesucristo ja To'onel kaxin. Pro wi nquitz'apij chic jutij qui' chipan ja ritzelal in necha̱p chic jutij rmal xc'a rmalari' ja tok más chi na lawulo' ja quic'aslemal chwach ja cani' quibanon nabey. 21 Más ta utz ja maquita cotakij nak rbanic ja utzlaj bey xin Dios chwach ja queban como eje'e' cotakij nak rbanic ja utzlaj bey in quic'axaj ja rutzil ja ban mandar chique rmal ja Dios chi nqueban pro jari' xa queya' can. 22 Ja queban cani' nbij jun c'ambal tzij ja tz'ibtal can quewari': —Ja tz'i' nmeloji chi nertija' chic jutij ja rxa'ab, ne'e. In jun chic: —Ja ak tok chaka maril nch'ajtajel rij nbe chic jutij chipan ja ch'abak. Queri' nbij.