2 PEDRO
1
Anin in Simón Pedro, in ajsamajel rxin ja Jesucristo in chakaja' in apóstol rxin. Anin ntz'ibaj ja carta ri' in ntakel ewq'uin ixix ja rewilon chic ja lok'laj yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesús nim ruk'ij, junan ruq'uin ja cani' kawilon ajoj. Ja Jesucristo arja' Dios, arja' To'onel kaxin in rmal ja rutzil rc'amonto tok nokc'uli rmal ja Dios in rmalari' tok ewilon chic ja yukulbal ec'u'x ruq'uin. Xtiq'uiy ta xtiwachin ta ja rutzil in quicotemal xin Dios pa tak ewanma. Ja wi k'ij k'ij newotakij más jani' rna'oj ja Dios, wi newotakij más jani' rna'oj ja kajaw Jesús tri' newil wi' ja rutzil in quicotemal xin Dios.
* * * * * * * * * *
Ja Dios c'o pa ruk'a' nojelal, arja' nojel rya'on chake ja nc'atzin chake chi nokcowini nkuc'aj jun utzlaj c'aslemal ja utz ntz'a̱t rmal. Queri' nuban ja Dios chawe ja tok nawotakij jani' rna'oj. Arja' xokrsiq'uij utzc'a chi nokoc rachbil chipan ja sakil utzc'a chakaja' chi nkuc'aj jun utzlaj anma ja cani' ranma arja'. Queri' rbanon, c'oli ja rtzujun je'e chake cani' jun nimlaj meba'il in congana nimak ruk'ij. Rmal c'a ja rtzujunto chake rmalari' tok nokcowini nkato' ki' chipan ja ritzelal xin rwach'ulew como ja rwach'ulew xa yojtajnak rmal ja ritzel tak yarinem ja c'o pa tak canma winak. Queri' xuban ja Dios chake utzc'a chi nkaq'uex kana'oj in ni ja' chic rna'oj ja Dios nkuc'aj. Rmalc'ari' nbij chewe, tetija' ek'ij chi rbanic ja xtinbij chewe ri' utzc'a chi nq'uiyi nwachini ja rna'oj Dios pa tak ewi' pa tak ewanma. Ixix c'o yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo pro tebana' chakaja' ja jule' chic ja xtinbij chewe quewari'. Cow quixpe'i chi rbanic ja rutzil. Tewotakij nak ja utz in nak ja ma utz ta. Tech'obo' rij rwach nak neban chi mateya' ewi' tre ja ritzelal chi xquixruc'amel ta. Tecoch'o' xa nak ta npi chewij. Ni ja' wi' Dios tech'obo'. Lok' que'ena'a' ja rewach'alal. In tiq'ueje'e tisamaji ja rajoben ri'il xin Dios pa tak ewanma.
Nojel ja c'a xintz'ibaj chewe ri' ja wi nq'uiyi wi nwachini pa tak ewanma tri' c'a nixtz'at wi' chi bien ewotak jani' rna'oj ja kajaw Jesucristo in tri' nk'alajin wi' chakaja' chi congana xetij ek'ij chi rotakixic. Pro ja winak ja mta chique ja xintz'ibaj ri' eje'e' e cani' moya', xa matiquetz'at ja rtzujunto ja Dios, xa ja' nquetz'at ja c'o chiquinakaj ja xin rwach'ulew. Matinataj chic chique chi xech'ach'ojirsax chipan ja rojer quil quemac. 10 Rmalc'ari' wach'alal, más chi ta na netij ek'ij chi rbanic ja xintz'ibaj ri' utzc'a chi c'ol eseguro chi xixsiq'uixi in xixcha'i chi xixoc pa ruk'a' ja Dios. Ja wi queri' neban jari' ma quixkaj chipan ja il mac in 11 congana qui'il ec'ulic xtibani chipan ja gobierno rxin ja kajaw Jesucristo, arja' To'onel kaxin, jun gobierno ja ni mta wi' q'uisic trij.
12 Rmalc'ari' tok ni nnataj wi' chewe nojel ja xintz'ibaj ri'. Queri' nban masqui ewotak chic in masqui cowirnak chic ewi' ewanma chipan ja utzlaj tzij eniman ja rc'amonto ja Jesucristo. 13 Ja nch'ob anin ni rubey wi' nban chi nnataj chewe. Ja tok xquincami c'a tokori' ntanba' rnataxic chewe. 14 Anin wotak chi xajalal maja'n tinya' can ja rwach'ulew jari' k'alasan chic chinwach rmal ja kajaw Jesucristo. 15 Anin nchomij can na ja nc'atzin chewe chi ni nenataj wi' masqui incamnak chic.
* * * * * * * * * *
16 Ajoj kach'ob chewach nak rbanic ja tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesucristo chi congana chic k'axnak ja rchok'ak' tri'. Ja kacoj kabase tok kabij chewe jari' tok yataj chake chi katz'at ruq'uin kawach ja Jesucristo tok ruc'aj ja ruch'a' Dios. Ma ja ta kacoj kabase jule' ojer tak tzij ja xa winakarsan cumal winak quibanon rbanic. 17 Ajoj katz'at ja Jesús ja tok k'alasax rmal ja Tatixel chi congana nim ruk'ij in tok ruc'aj ja gloria xin Dios. Tokori' bantaji ja tok kac'axaj rukul ja nimlaj Dios, quewa' xbij tre ja Jesús ri': —Jawa' wari' Walc'wal, congana nwajo' in congana ninquicot trij, ne'e. 18 Ajoj okc'o ruq'uin ja Jesús parwi' ja jayu' ja cha'on rmal ja Dios chewi' tok kac'axaj ja kulaj penak chila' chicaj.
19 In chakaja' c'o chic jun ja nkacoj kabase ja más chi na seguro jari' ja rtzobal Dios ja quibin can in quitz'iban can ja profeta xin Dios. Jari' ja quitz'iban can yatal chewe chi congana neya' pa cuenta. Ja quitz'iban can jari' cani' jun k'ak' ja nsakirsaj abey chak'a', natruto' chipan ja k'ekumal. Ja c'a tok npi rsakaric mchita k'ekumal in tok nelto k'ij nsakirsaj chi utz nojel. In queri' c'a rbanic chakaja' ja tok xtipi chic jutij ja Jesucristo arja' nsakirsaj chi utz ja rewanma. 20 Ja quitz'iban can ja profeta chipan ja rtzobal Dios congana rjawaxic chewe chi nch'obtaj emwal chi ma jun winak ta k'alasani nak rbanic, ja' Espíritu Santo k'alasan chiquewach. 21 Ma jun winak ta xuc'an quixin ja profeta ojer chi rbixic ja tz'ibtal can, eje'e' xecha'i rmal ja Dios in ja' Espíritu Santo xuc'an quixin chi rbixic.