5
Camic nwajo' nintzijon cuq'uin ja biyoma'. ¿Nak tre tok matiqueya' síc', nak tre tok maque'ok' rmal ja nimlaj juicio ja cajal chiquewach? Ja quimeba'il ja quimolon ruchi' xa nak'ayi in ja quitziak ja nimak rjil xa nti̱j cumal chicop. Ja oro in plata ja c'o cuq'uin xa nyojtaji, xa nk'uxari. Ja tok xa nk'uxari jari' nuc'ut chikawach chi ma xquecoj ta chi quito'ic ja winak in congana nquetij na rpokonal rmal ja queri' queban. Ja c'a k'ux jari' retal chi neq'ueje' chipan jun nimlaj rpokonal cani' chipan jun k'ak' neq'ueje' wi'. Chaka queri' quimolon ruchi' ja quimeba'il pro ja juicio cajal chiquewach xin q'uisbal tak k'ij. Pakasa' quimoso ja ma xquetoj ta quek'ij pa rtiempo cosecha ja tok xesamaj cuq'uin kas k'alawachili ma xequetoj ta in jari' Dios bien rotak ja queban chique. Ja c'a moso eje'e' ne'ok' rmal ja quijil in ja rok'ej nqueban nc'axax rmal ja nimlaj kajaw Dios. Ja biyoma' janila ja meba'il c'o cuq'uin in janila equicotnak chipan wawe' chwach'ulew pro c'o jun nimlaj rc'ayewal cajal chiquewach, cani' nba̱n tre jun wacax tok nchak'aji nc'amarel pa rasta chi npoch'i. Ja c'a utzlaj tak winak quek'et tzij chiquij chi xequicamsaj, eje'e' ni majun nak ta quitobej ta qui' pa quek'a'.
* * * * * * * * * *
Rmalc'ari' wach'alal nbij chewe, tecoch'o' ewach chipan nojel ja rpokonal in ni ta quirwari' ebanon ja tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesucristo. Cani' nuban ja rajchonla' c'o rpaciencia chi raybexic ja ca'i' tiempo xin jab in chakaja' c'o rpaciencia chi raybexic ja tiempo ja xtiwachin wi' ja rtijco'm. Queri' c'a chewe ixix chakaja', tiq'ueje'e ja repaciencia, cow quixpe'i como xa nnakajinto ja tiempo tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesucristo. Wach'alal, ja rpokonal ixc'o wi' maxta techap ewi' rmal, queri' nbij chewe utzc'a chi matik'et tzij chewij. Queri' nbij chewe como xa nnakajinto ja tiempo rxin ja K'etol Tzij jari' Jesucristo. 10 Queri' ta neban ja cani' queban ja ojer tak profeta ja xebini ja rtzobal ja kajaw Dios, eje'e' quetij ja rpokonal pro q'ueje'e ja quipaciencia chi rcoch'ic. 11 Turkaj chake ja nkabij chique ja cow xepe'e chipan ja rpokonal, co chique, nokche' chique. Ixix ec'waxan nak xuban ja Job ojer, arja' cow pe'e chipan ja rpokonal in ja pa rq'uisbal congana ja rutzil yataj tre rmal ja Dios. Tri' c'a nkatz'at wi' chi ja Dios janila npokonaj kawach.
12 Pro ja xtinbij chic chewe camic ri' wach'alal más chi na nim ruk'ij. Ja tok c'oli nebij je'e maxta quewa' tebij ri': —Por Dios ni katzij wi' ja nmajon rbixic, maxta quixche'e. Ja neban, ni tebij rubi', wi can, can catche'e, nowi ma can ta, ma can ta catche'e. Chakaja' ma tenataj ta ja rwach'ulew nixtac'a c'o ta jun nak ta nenataj ja ta ri' xtecoj ta ebase chi ni katzij wi' ja nebij. Quirtari' neban jutz'it utzc'a chi matik'et tzij chewij rmal ja Dios.
13 Ja tok c'o jun chewe ja lawulo' rbanon tibana' orar. Ja c'a wi c'o jun chewe ja congana nquicoti tibixaj rubi' ja Dios. 14 Ja c'a wi c'o jun yawa' chewe quersiq'uij ja kach'alal ja rec'ayon ewxin. Eje'e' tok ne'ekaji nqueban orar ruq'uin in pa rubi' ja kajaw Jesucristo nquecoj can aceite tre. 15 Ja nebanowi ja roración wi yukul quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo chi rbanic ja roración ja yawa' ntzuri, ja kajaw Jesucristo arja' nto'o rxin chipan ja yobil. In wi c'o ril rumac rbanon ja yawa' chakaja' ncuytaji. 16 In queri' chewe ixix chakaja', wi c'ol ewil emac ebanon techolo' chibil tak ewi' in kabana' orar pa kacuenta chibil tak ki'. Quirtari' neban jutz'it utzc'a chi nixtzuri. Ja rac'aslemal ja wi utz ntz'a̱t rmal ja Dios in tok naban oración congana jun nimlaj samaj nuban ja raworación. 17 Cani' xuban ja rElías ojer arja' como winak xa ok junan ruq'uin pro nojel ruc'u'x nojel ranma xc'utuj tre ja Dios chi majun jab nkaji. In queri' xuban, oxi' juna' in nic'aj ni majun jab kaji. 18 Ja c'a tok xuban chic jutij ja roración kaji ja jab in ja rwach'ulew xumaj chic jutij rya'ic je'e ja cosecha.
19 Wach'alal, wi c'o jun chewe nuya' can ja utzlaj tijonem xin Jesucristo ja kaniman, ja c'a wi c'o jun nmelonpi chic jutij rxin chipan ja utzlaj tijonem jari' congana utz ja nuban. 20 Kas bien tech'obo', ja wi c'o jun aj'il ajmac nemelojto chipan ja bar tzaknak wi' quewa' rc'amonto ri', ja raj'il ajmac arja' ntotaji chipan ja camíc in ja c'a ril rumac rbanon masqui q'uiy jari' ncuytaji.