1 PEDRO
1
Anin in Pedro in apóstol rxin ja Jesucristo. Anin ntz'ibaj ja carta ri' in ntakel ewq'uin ja rixsalunel chipan ja retinamit je'e ja rixc'o pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Ponto, pa rcuenta Galacia, pa rcuenta Capadocia, pa rcuenta Asia in pa rcuenta Bitinia. Ixix ixcha'on rmal ja katata' Dios, ix rxin chic como queri' ja rchominto ojer, xixcoj pa ruk'a' rmal ja rEspíritu Santo. Queri' ban chewe utzc'a chi nenimaj ja Jesucristo utzc'a chakaja' chi nixch'ach'ojirsax chipan ja rewil emac rmal ja rquiq'uel. Xtibe ta pa nim checojol ja rutzil ja nsipaj ja Dios in xtiya' ta jun nimlaj quicotemal pa tak ewanma.
* * * * * * * * * *
Kaya'a' ruk'ij ja Dios, arja' Tatixel rxin ja kajaw Jesucristo, congana xpokonaj kawach, xuya' chake chi xokalax chic jutij. Ja Jesucristo arja' yataj tre rmal ja Dios chi c'astaj rwach chiquicojol ja camnaki' chewi' tok yataj chake chi xokalax chic jutij. Rmalari' tok ni maticapuj wi' kac'u'x chi raybexic ja rutzil xin Dios in rmalari' chakaja' tok c'o jun herencia ewxin chila' chicaj, jun herencia chajin rmal ja Dios. Jari' herencia ni majun nak ta falta tre, matitzabukari, mta q'uisic trij. Ja herencia ewxin ixix ja yukul ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo in rmal ja yukulbal ec'u'x tok Dios nixrchajij chi utz. Arja' ni matuya' can wi' ja rechajixic in nerila' na jun k'ij ja tok xquixtotaji chijutij. Ja reto'ic chomarsan chic rmal ja Dios jari' nk'alajin na ja tok xterila' ja q'uisbal k'ij xin rwach'ulew.
Rmalari' tok ixix camic congana nixquicoti masqui nixbison na jun tiempo rmal ja rpokonal como q'uiy rwach ja npi chewij. Pro ma chaka ta nixk'ax chipan ja rpokonal, c'oli rc'amonto chewe. Chipan ja rpokonal nixc'ambajax wi' jani' ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Ja tok nixk'ax chipan ja rpokonal quewa' rbanic ri' cani' nba̱n tre ja oro como ja oro nya̱' pa k'ak' chi nc'at can ja ma oro ta c'o trij. Ja puro oro janila nim rjil pro xa c'o yojtajic trij. Ja c'a yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo más chi na vale chwach ja oro. Queri' rbanic ja rpokonal ncowirsaj ja yukulbal ec'u'x utzc'a tok xtipi chic jutij ja Jesucristo rmal c'a ja yukulbal ec'u'x nquicoti ja Dios chewij in nya̱' ek'ij rmal chakaja'.
Ixix janila newajo' ja Jesucristo masqui ma etz'aton ta rwach in ni yukul wi' ec'u'x ruq'uin camic. Rmalari' tok janila nixquicoti camic, yatajnak chewe ja nimlaj quicotemal xin chila' chicaj. In rmal ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo chewi' tok ewilon ja totajem xin Dios.
10 Ja totajem xin Dios ja rewilon jari' ja rutzil ja rtzujunto ja Dios ojer in tz'ibtal can cumal ja rojer tak profeta. Eje'e' congana quecoj qui' pa ch'a'oj chi rch'obic nak rbanic. 11 Ja rEspíritu xin Cristo arja' xuch'ob pa quewi' pa tak canma chi c'o jun To'onel ja npi na, ja c'a reje'e' congana nquetij quek'ij chi ncotakij nak chi winakil ja npeti in nak tiempo ja npi wi'. Como ja rEspíritu arja' nbij chique chi ja Cristo xturtija' na rpokonal in nya̱' chi na ruk'ij ja tok xtic'astaj rwach. Jari' ch'obtaj chiquewach ja tok maja'n tipeti ja Cristo. 12 Ja Dios arja' xk'alasaj chiquewach chi c'a pa katiempo ajoj nuryataj wi' chijutij ja totajem ja ya'to rbixic cumal, ma pa quitiempo ta eje'e'. Jari' totajem ec'waxan chic nak rbanic como bin chic chewe cumal ja kach'alal ja xeyo' rbixic chewe ja utzlaj tzij xin Jesucristo. Ja rEspíritu Santo ja takonto chila' chicaj arja' c'ayon quixin chi rbixic. Jari' totajem ja ángel congana nquiyarij nquech'ob nak rbanic.
* * * * * * * * * *
13 Rmalc'ari' tok nbij chewe, quixc'asc'oti, bien tech'obo' ja neban. Nojel ta ec'u'x nojel ta ewanma newaybej ja rutzil xin Dios ja xtiyataj na chewe ja tok xtipi chic jutij ja Jesucristo. 14 Como ix alc'walaxela' rxin ja Dios tenimaj ja nbix chewe rmal chi neban. Maxta teban chic ja ma utz ta je'e ja xel ec'u'x trij cani' xebanto ja tok maja'n tich'obtaj emwal ja utzlaj tzij xin Jesucristo. 15 Ja nrajo', jun ch'ajch'ojlaj anma newc'aj nojel tiempo. Como ja Dios arja' xixrsiq'uij chi xixoc ralc'wal como arja' ni rc'an wi' jun ch'ajch'ojlaj anma chewi' tok rjawaxic chi newc'aj ixix chakaja' jun ch'ajch'ojlaj anma. 16 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ja Dios ri': —Como anin wc'an jun ch'ajch'ojlaj anma rmalari' tok nbij chewe, tewc'aj c'a ixix jun ch'ajch'ojlaj anma chakaja', ne'e.
17 Ja tok neban oración bien nnataj chewe chi ja Dios arja' Tatixel. Arja' k'etol tzij pa kawi' chi nimlaj kanojelal, nuya' cuenta tre ja nkaban wi utz owi ma utz ta. Arja' ma jun ta utz nutz'at in ma jun ta itzel. Rmalc'ari' tok nbij chewe, rjawaxic chi nexbej ewi' chwach ja Dios jaru' pa tiempo nebanel wawe' chwach'ulew. 18 Ixix c'oli ja xixlok'bexi tok xixtotaj chipan ja jule' costumbre ja mta noc wi' ja c'utun can chewach cumal ja rewati't emama'. Pro bien ewotak chi ma ja ta xixlok'bexi ja xa c'o q'uisic trij cani' tre oro cani' tre plata. 19 Pro ja lok'laj rquiq'uel ja Cristo jari' xixlok'bexi. Ja c'a Cristo arja' camsaxi, ban sacrificar ja cani' nba̱n tre jun carnelo ja ni majun nak ta falta tre. 20 Ja Dios tok maja'n tiwinakarsaj ja rwach'ulew arja' rchominto chic chi nba̱n na sacrificar ja Cristo. Pro jari' ma xbantaj ta chanim, c'a jawa' xurbantaji chipan ja q'uisbal tiempo ja rokc'o wi' ri'. Ja c'ari' xuban ja Dios pan ecuenta. 21 Rmal ja Cristo chewi' tok yukul chic ec'u'x ruq'uin ja Dios. Jari' mismo Dios ja xuya' tre ja Cristo chi c'astaji chiquicojol ja camnaki' in xuya' tre chakaja' chi congana nim chic ruk'ij. Rmalc'ari' tok ruq'uin ja Dios yukul wi' ec'u'x, rmalc'ari' chakaja' tok ewotak chi ja Dios arja' nyowi ja rutzil ja rewayben.
22 Ja rEspíritu Santo arja' xuya' chewe chi xenimaj ja utzlaj tzij xin Jesucristo jari' utzlaj tzij xech'ach'ojirsbej ja rewanma. Queri' xeban in rmalari' tok nixcowin chic ne'ewajo' ja kach'alal in ma chi echi' ta c'o wi' tok ne'ewajo'. Rmalc'ari' nbij chewe, tewajo' ewi' pro nojel ec'u'x nojel ewanma. 23 Ixix ixalaxnak chic jutij pro ja c'ac'a c'aslemal ewc'an camic jari' mta q'uisic trij, ma junan ta ruq'uin ja c'aslemal ja yatajnak chewe cumal ja retata' ete' como jari' xa c'o camíc trij. Rmal c'a ja rtzobal Dios tok ixalaxnak chic jutij. Ja c'a rtzobal Dios jari' ma camnak ta rwach, ni c'o wi' chijutij. 24 Cani' tz'ibtal can quewari': —Ja quic'aslemal ja winak xa cani' k'ayis nchakiji, ja nyabex je'e quek'ij xa cani' rusi'j k'ayis tok noc'o ruk'ij ntilto'i. 25 Pro ja rtzobal ja kajaw Dios jari' mta q'uisic trij, ne'e. Ja c'ari' rtzobal Dios xa junan ruq'uin ja utzlaj tzij xin Jesucristo ja yatajnak chic rbixic chewe.