15
Ja c'a molol tak impuesto e cachbil ja jule' chic winak ja raj'il ajmaqui' neche'xi eje'e' xetiloc más ruq'uin ja Jesús canojelal utzc'a chi nquic'axaj nak ja ntajini nbij. Ec'o c'a jule' fariseo e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios eje'e' quemaj rtzijoxic ja Jesús: —Jala' jun achi le' xa ma utz ta ja nuban, taka'an neruc'ul ja raj'il ajmaqui' in nwa' taka'an cuq'uin chakaja', xeche'e. Ja c'a Jesús arja' xumaj rbixic jun c'ambal tzij chique quewari':
—¿La c'o ta c'a jun chewe ec'o ta jun ciento tak rcarnelo in ntzak ta c'a jun chique in maquita neruya' can ja noventinueve pa tak k'ayis in maquita nercanoj chi puersa ja tzaki? Ja tok ncanoy rmal nch'elejto, congana nquicot rmal. Ja tok nekaj chi rochoch nutak quisiq'uixic ja ramigo e cachbil ja rvecino in quewa' nbij chique ri': —Camic quixquicot wq'uin como canoy mwal ja ti ncarnelo ja tzaki. Queri' nbij chique. In queri' c'a nbij anin chewe chakaja', jun aj'il ajmac tok nuq'uex rna'oj in nuya' can ja ritzelal jari' más chi na nequicoti ja rec'o chila' chicaj chwach ja tok ec'o noventinueve ja re utzlaj tak winak neche'xi ja mta rjawaxic chique chi nqueq'uex quina'oj.
In jun chic ¿la c'o ta c'a jun ixok c'o ta lajuj tak pwok ruq'uin in ntzak ta c'a jun tre in maquita nutzij jun candil in maquita nuban mes pa jay in maquita ncanoj chi puersa? Ja tok ncanoy rmal nutak quisiq'uixic ja ramigo e cachbil ja rvecino in quewa' nbij chique ri': —Camic quixquicot wq'uin como canoy mwal ja npwok ja ntzakon, ne' chique. 10 In queri' c'a nbij anin chewe chakaja', jun aj'il ajmac tok nuq'uex rna'oj in nuya' can ja ritzelal jari' congana nequicoti ja ángel trij xin Dios. Queri' xbij ja Jesús chique. 11 C'ac'ari' c'o chic jun ja c'ambal tzij xbij chique quewari':
—C'o jun achi ec'o ca'i' rc'ajol. 12 Peti ja rcabal, quewa' xbij tre ja rtata' ri': —Ta', camic tajacha' ja herencia, taya'a' chwe ja wxin anin, ne' tre. In queri' xuban ja tatixel, xujach ja herencia chique chi e ca'i'. 13 Ja tok xuban jun ca'i' k'ij xchomarsaj ri' ja rcabal, xumol ruchi' nojel ja jachon tre. Ja tok moltaj rmal c'ac'ari' xumajel rubey be pa jun natlaj tinamit. Ja tok xekaj chipan ja tinamit xumaj rsachic ja rpwok, xuban xa nak ta ja c'o rgana chi nuban, xa ma ch'obol ta xuban tre rsachic. 14 Ja tok sachtaj rmal ja rpwok nojelal pi c'a jun nimlaj wa'al ja bar c'o wi' in rmalari' ja tok majtaj rmal jun nimlaj wa'al. 15 C'ac'ari' be xercanoj rsamaj ruq'uin jun achi ja c'o chila' chipan ja tinamit. Ja c'a rachi arja' c'o jun rulew pa tak k'ayis ja bar erya'on wi' jule' ak, tri' xutakel wi' ja rala' chi quiyuk'uxic ja ak. 16 Ja c'a rala' congana majtajnak rmal wa'al hasta c'o rgana nutij queway ja ak. Ni majun winak nyo' ta rway. 17 Ja tok ch'obtaj rmal ja rbanon quewa' xbij kaj pa ranma ri': —Ja moso ja nesamaj ruq'uin ja nata' e jaru' la ja sobre queway pro ja ranin inmajtajnak rmal wa'al. 18 Camic ninmeloj ruq'uin ja nata' in quewa' nenbij tre ri': —Nata', ja xinban, xinmacun chwach ja Dios in xinmakun chawach atat chakaja'. 19 Ja camic ma yatal chi ta chwe chi xtabij chi ta chwe chi in ac'ajol, quinacojo' como jun amoso, nineche' na tre, ne' kaj ja rala'. 20 C'ac'ari' xumajto rubey, melojto ruq'uin ja rtata'. Ja c'a tatixel xutz'at pon ja rc'ajol penak pro c'a c'a nat c'opi wi'. Congana xpokonaj rwach, c'amc'oj ranim be xerc'ulu', xk'etej in xtz'ubaj ruchi'. 21 Ja c'a rala' xbij tre ja rtata': —Nata', ja xinban, xinmacun chwach ja Dios in xinmacun chawach atat chakaja'. Ja camic ma yatal chi ta chwe chi xtabij chi ta chwe chi in ac'ajol, ne' tre. 22 Pro ja c'a tatixel arja' xersiq'uij ja rmoso in quewa' xbij chique ri': —Tewasajto ja tziak ja más na buena jari' newekbej ja nc'ajol. In jun chic, tecojo' jun nopk'a' chwiruk'a' in tecojo' rxajab chakaja'. 23 In jun chic, tec'ama'to ja wacax ja más na chak' chic in tepoch'o'. Kabana' jun wa'im, kabana' jun nmak'ij. 24 Queri' ta c'a nkaban como camic xurkaji ja nc'ajol ja rojer titzaki. Ja xinch'ob anin camnak chic pro c'a c'as na ek, ne'e ja tatixel. C'ac'ari' quemaj rbanic ja nmak'ij.
25 Ja c'a nabey winak arja' benak pa chenoj. Ja tok melojto xajalal maja'n turkaji ja chi rochoch ja tok xc'axaj pon chi c'o jun nimlaj quicotemal majtajnak rbanic. 26 Xsiq'uij pon jun moso: —¿Nak c'a rbanic ala' ja nc'waxaj le'? ne' tre. 27 —Camic melojto ja rachak'. Ja c'a ratata' arja' xutak rpoch'ic ja wacax ja más na chak' chic. Queri' xuban como c'a c'as na ja rachak', ti utz rwach xurkaji, ne'xi rmal ja moso. 28 Ja tok xc'axaj ja tzij ri' congana yictaj ryewal rmal, ni mchita wi' rgana noc pa jay. Rmalc'ari' tok xelto na ja rtata' in xumaj rbochi'ixic utzc'a chi noc pa jay. 29 Pro quewa' xbij tre ja rtata' ri': —Bien turkaj chawe chi anin q'uiylaj juna' insamajnak awq'uin in chakaja' mta ari' ja maquita xinnimaj ja xabij chwe chi nban. Pro atat ni mta wi' ja raya'on ta chwe ja nbanben ta jun nmak'ij cuq'uin wamigo nixtac'a jun ti q'uisic' ta. 30 Pro jala' jun ac'ajol le' ja tok xurkaj wawe' rmal arja' xatakla' rpoch'ic ja wacax ja más na chak' chic pro makana' maquita xerq'uisa' can ja rameba'il cuq'uin itzel tak ixoki'. Queri' xbij ja nabey winak tre ja rtata'. 31 Ja c'a tatixel quewa' xbij chic tre ri': —Nc'ajol, atat nij atc'o wi' wq'uin, awxin atat ja c'o wq'uin pro ni nojelal. 32 Pro ja camic mta moda ja maquita nkaban jun nmak'ij, mta moda ja maquita nokquicoti como camic xurkaji ja rachak' le' ja rojer titzaki. Ja xinch'ob anin camnak chic pro c'a c'as na ek, ne'e ja tatixel tre ja nabey winak. Queri' ja c'ambal tzij ja xbij ja Jesús chique ja fariseo e cachbil ja maestro.