17
C'ac'ari' xumaj tzij cuq'uin ja rdiscípulo, quewa' xbij chique ri':
—Ja winak mta moda ja maquita netakchi'ixi chi rbanic ja il mac pro congana nutij na rpokonal xa nak ta ja ntakchi'in quixin. Más na mejor nxi̱m jun ca' chi rukul chanim in neq'uia̱k pa ya' in njik'i chwach ja ntakchi'ij jun chique wa' ja yukul quec'u'x wq'uin. Ja c'a rixix tebana' cuenta. Ja wi c'o jun ewach'alal xuban jun itzel chewe, ja neban, tech'a'a' tre, in wi nc'utuj sachbal rumac chewe tecuyu'. Masqui wuku' mul nuban itzel chewe ja jun k'ij pro wi wuku' mul nurc'utuj sachbal rumac chewe jari' ni necuy wi'. Ja c'a rapóstol quewa' quibij tre ja kajaw Jesús ri':
—Camic naya' ta más ja yukulbal kac'u'x awq'uin, xeche' tre. Ja c'a kajaw Jesús xbij chique:
—Ja wi c'o yukulbal ec'u'x wq'uin, wi nsamaji ja yukulbal ec'u'x ja cani' nuban jun ti chirwach mostaza nixcowin c'ari' neban jun nimlaj samaj. Cani' trewa' ja jun mocaj che' ri', nixcowini nebij tre chi nboktajel rachbil rc'amal utzc'a chi netique'e pa mar in nixrnimaj.
* * * * * * * * * *
Ja wi c'o jun emoso c'a melojto pa chenoj owi pa yuk'un tak carnelo ¿la quewa' nebij tre ri': —Catocto, cattz'abe' pa mesa in catwa'i, la nixche' tre? Ma queri' ta nebij tre pro ja nebij tre quewari': —Tachomarsaj ja nti' kaj camic, tacojo' ja ratziak ja xin ilinem in ninawilij pa mesa. Ja c'a tok xtincolbej wa'im c'a tokori' xcatwa' atat, nixche' tre. Ja rilinel wi xuban cumplir nojel ja xebij tre chi nuban ¿la nemaltioxij tre? Ja nch'ob anin matemaltioxij tre. 10 Ja cani' rbanic ja rilinel queri' c'a ebanic ixix chakaja'. Ja tok xtibantaj cumplir emwal nojel ja nbij ja Dios chewe chi neban quewa' tebij ri': —Ajoj ok tak moso. Ja samaj kabanon jari' ma favor ta kaban ta tre ja Dios, ni chi kakul wi' c'o wi' chi kaban, mta kak'a' tre ja xtimaltioxij ta chake, quixche'e, ne'e ja Jesús chique ja rdiscípulo.
* * * * * * * * * *
11 C'ac'ari' xumaj chic jutij rubey, benak pa Jerusalén. Ja bey xuc'am jari' ja nk'ax pa mojon rxin ja ca'i' departamento Samaria in Galilea. 12 Ja tok xoc chipan jun tinamit ec'o lajuj achi'i' quec'ul qui' ruq'uin. Ja c'a rachi'i' eje'e' emajtajnak rmal ja ritzel tak ch'a'c chewi' tok c'a c'a nat xepe'eto wi' ruq'uin ja Jesús. 13 Quemaj rakic quechi' trij:
—Tapokonaj kawach Maestro Jesús, xeche' tre. 14 Ja c'a Jesús tok xerutz'at quewa' xbij chique ri':
—Jix, jec'utu' ewi' chiquewach ja sacerdote, ne' chique. Xebe, kas c'a quimajon bey ja tok xetzuri, mchita ja ritzel tak ch'a'c chiquij. 15 C'o c'a jun chique ja tok xutz'at chi tzuri meloji, congana nuban xumaj rya'ic ruk'ij ja Dios. 16 Ja tok xekaj ruq'uin ja Jesús xuque' chwach, tique'e in congana xmaltioxij tre. Aj Samaria ja rachi. 17 Ja c'a Jesús xbij:
—¿La ma e lajuj ta c'a ja xetzuri? ¿Bar c'a ec'o wi' ja beleje' chic? 18 ¿La xa ruyon awa' ja rachi ri' ja melojto chi nurya'a' ruk'ij ja Dios? Makana' kach aj Israel ta c'a, ne'e. 19 C'ac'ari' xbij tre ja rachi:
—Camic catyictaji, utz chic natbe. Ja yukulbal ac'u'x wq'uin jari' xattzursani, ne' tre.
* * * * * * * * * *
20 Ja c'a fariseo eje'e' c'oli quic'axaj tre quewari':
—¿Nak k'ij xtoqui ja gobierno xin Dios? xeche' tre. Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ja gobierno xin Dios jari' matatz'at ruq'uin awach. 21 Ja winak mta moda xtiquibij ta chi: —Tetz'ata' mpe', wawe' c'o wi' ja gobierno xin Dios ri', xqueche' ta, owi —Tetz'ata' mpe', quela' c'o wi' ja gobierno xin Dios le', xqueche' ta chakaja'. Queri' nbij chewe como kas mpe' bien tech'obo', ja gobierno xin Dios jari' c'o chic checojol camic, ne'e ja Jesús chique ja fariseo. 22 Ja c'a chique ja rdiscípulo quewa' xbij ri':
—Ja c'a rixix nerila' na jun k'ij ja tok congana egana xtutz'at chic jutij jurata ewach ruq'uin ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak pro jari' matetz'at chic. 23 Ec'oli winak ja quewa' xtiquibij chewe ri': —Tetz'ata' mpe', wawe' c'o wi' ja Cristo ri', xqueche' na chewe, owi —Tetz'ata' mpe', quela' c'o wi' ja Cristo le', xqueche' na chewe chakaja'. Pro ja tok queri' xtiquibij chewe maxta quixbe cuq'uin, maxta quixtre'el chiquij. 24 Queri' nbij chewe como cani' nuban ja cayipa' tok nuq'uiak ri' chicaj chaka bar ta tri' ntz'a̱t wi' in queri' c'a tre chakaja' ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, ja tok xtipi chic jutij wawe' chwach'ulew jari' mta bar ta tri' ja maquita ntz'a̱t wi'. 25 Pro ja Ralc'walaxel rjawaxic chi congana nutij na ja rpokonal nabey, rjawaxic chi ntzelax na nabey cumal ja winak ja rec'o chipan awa' tiempo ja rokc'o wi' ri'. 26 Ja cani' bantaji ja pa rtiempo ja Noé ojer queri' c'a xtibantaj chic chakaja' ja tok xtipi chic jutij wawe' chwach'ulew ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. 27 Como ja winak ja pa rtiempo ja Noé xa banoj tak wa'im ne'ocla' wi' il in banoj tak c'ulbic in nijawari' quimajon rbanic ja tok xoqui ja Noé chipan ja nimlaj lancha. Chaka c'a jalal tok peti ja nimlaj k'ekaljab chiquij, congana lawulo' ban chique rmal ja ya' in xejik'i canojelal. 28 In queri' bantaji chakaja' ja pa rtiempo ja Lot. Ja winak xa banoj tak wa'im ne'ocla' wi' il, xa lok'oninem in c'ayinem nqueban, xa ticoj tak tijco'm owi banoj tak jay xa nijawari' ja benak quec'u'x trij chi rbanic. 29 Pro ja tok xelto ja Lot chipan ja tinamit Sodoma jari' mismo k'ij c'oli kajto chicaj cani' k'ol rmajon c'atem, xercamsaj ja winak ja rec'o can chipan ja tinamit pro ni canojelal. 30 Ja cani' queban ja winak ja pa rtiempo ja Lot queri' c'a quimajon rbanic ja winak chakaja' ja tok xtipi chic jutij wawe' chwach'ulew ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. 31 Ja c'a tok xterila' ja k'ij ja xtipi chi wi' ja Ralc'walaxel ja wi ec'oli chewe ja rec'o parwi' terraza tri' in wi c'oli ja quimeba'il pa jay mejor que'anmaji, ma quekajpi chi ta pa tak cochoch chi rlasaxic ja quimeba'il. Ja wi ec'oli chewe ja rec'o pa tak chenoj tri' mejor que'anmaji chakaja', ma quemelojpi chi ta pa tak cochoch. 32 Bien turkaj chewe ja xuban ja rxjayil ja Lot. 33 Xa nak ta ja npokonaj nuya' can ja rc'aslemal jari' matuwil c'ari' ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Pro xa nak ta ja matipokonaj nuya' can ja rc'aslemal jari' nuwil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 34 Anin nbij chewe, ja tok xtipi chic jutij wawe' chwach'ulew ja Ralc'walaxel ec'o ca'i' ja rewarnak chwa ch'at tri' chak'a', jun xtic'amarel rmal in jun xticanaj can. 35 Ec'o ca'i' ixoki' ja xa jun ec'o wi' quimajon que'em tri', jun xtic'amarel in jun xticanaj can. 36 Ec'o ca'i' achi'i' ja xa jun ec'o wi' pa chenoj tri', jun xtic'amarel in jun xticanaj can, ne' chique.
37 —¿Bar c'a tri' nbantaj wala' ja nabij le'? xeche' tre. Ja c'a Jesús xbij chique:
—Ja juicio puersa nkajto na ja cani' nqueban ja c'uch, xa bar ta tri' c'o wi' ja camnak tak cuerpo tri' nekajto wi'. Queri' xbij ja Jesús chique ja rdiscípulo.