12
12-күй •••• Қачанғичә, и Пәрвәрдигар?
Нәғмичиләрниң бешиға тапшурулуп оқулсун дәп, Давут язған күй: —
 
И Пәрвәрдигар, қачанғичә?
Сән мени мәңгүгә унтумсән?
Қачанғичә дидариңни мәндин йошурисән?
Қачанғичә һәр күни қайғуруп, қәлбимдә?
Қачанғичә дүшминим мәндин шатлинип ғалип жүриду?
Маңа қара, маңа җавап бәргин, и Пәрвәрдигар Худайим!
Өлүм уйқиси мени бесип кәлгичә,
Көзүмни йорутқайсән,
Дүшминимниң: «Мән күчийип униң үстидин ғәлибә қилдим» демәслиги үчүн,
Рәқиплирим сәнтүрүлгәнлигимни көрүп шатланмаслиғи үчүн,
көзүмни йорутқайсән!
Дүшминимниң: «Мән күчийип униң үстидин ғәлибә қилдим» демәслиги үчүн,
Рәқиплирим сәнтүрүлгәнлигимни көрүп шатланмаслиғи үчүн,
көзүмни йорутқайсән!
Мән Пәрвәрдигарға нахша ейтимән;
Чүнки У маңа зор меһриванлиқни көрсәтти