5
Rramasie murru iel ngatan
Si nga muosuri nga Iesu evi Kristo nga Atua mukoni, evi pa natu Atua. Ko si nga mimrreni Atua Tata, emrreni natun kele. Poro rrapmerreni Atua pilep, ko rrapok-vijuri nale nesesreien sen, ko ngok ma evi sel nga rramrongwose nga rrammerreni natun nir kele. Poro rrapmerreni Atua, ko ngok rrapvijuri nale nesesreien sen. Ko nale nesesreien sen sete eterter nga kerr rrapvijuri. Suri kerr jijle nga rram̃iak pa ji Atua, rramrongwose rrapasie murru iel ngatan. Ko sel nga rrapasie iel ngatan erpel: rramok-asi suri rramosuri Iesu. Sete jinibb elep arongwose parasie murrun nga marsij ne iel ngatan, nga parloli pusorsan. Jinibb nga muosuri nga Iesu mivi Natu Atua kobbong orongwose p̃iasi.
Sev nga Atua muwrai suri Iesu
Iesu Kristo evi jinibb nga mivini; ko nuwi nga marpaptaes ni rengen ko drran nga m̃iseser daron nga mimij e, ko erpe nanu ngok ko orviseni ni. Sete nuwi kobbong nga miviseni ni, ko nuru korti, nuwi ko drran nga morviseni. Ko Nem̃in On kele okwerai tweni nga Iesu evi Natu Atua, ko Nem̃in On ngok evi pa weretunen. Nir itul nga martur tevi Iesu: Nem̃in On, nuwi nga mipaptaese, ko drran nga m̃iseser daron nga mimij e. Ko nir itul ngok arwera nanu sansan kobbong. Ko rramosuri sev nga jinibb marwerai; ko sev nga Atua muwrai ma easi kele wore nanu nga jinibb muwrai. Ko nanu itul ngok arivi nanu nga Atua muwrai tweni Natun. Rrek rraposuri ko wor. 10 Ko si nga muosuri Natu Atua otori ko pa nanu nga Atua muwrai renge nolon osuw. Ko si nga sete muosuri Atua erpe owra “Atua ekrekris kobbong”, suri sete osuri nanu nga Atua muwrai tweni Natun. 11 Ko ngel evi nanu nga Atua muwrai, nga ni elai mauren nga muto tuwi ngok vini tevi kerr, ko mauren nen oto ji Natun. 12 Si nga muosuri Natun re nolon ela pa mauren nen. Ko si nga sete muosuri Natu Atua re nolon setewor ela mauren nen.
Mauren nga muto tuwi ngok vini
13 Nuli naul ngel tevi kami nga kamosuri nise Natu Atua, nga kaprongwose nga kamlai pa mauren nga muto tuwi ngok vini ko sete mia-suw nabong sopon. 14 Ko daron nga rramini re no Atua nga rraplot e, norrorrmien se kerr eterter pa. Rramosuri nga poro rrapngoni nanu san ji ni nga musorsan tevi marongen sen, ni purnge verusen se kerr ko. 15 Ko suri rramrongwose nga ni ornge pa verusen se kerr, ko niko rramrongwose kele nga nanu jijle nga rramngoni ji ni arivi pa se kerr osuw.
16 Poro kami san p̃ilesi tasin puloli nololien nga sete pivi nololien nga pia-lai ni van re mijen, ni pulot ko wor suri tasin ngok. Ko Atua p̃ilai mauren tevi tasin nga muloli nololien ngok. Ko nololien nga mok-lai jinibb van re mijen oto wore, ko sete nuwra kaplot tevi Atua suri iok, ejki. 17 Murrun jijle nga sete marsorsan arivi nololien, ko sete nololien jijle arterter p̃elak. Nololien otoe nga sete mok-lai jinibb van re mijen.
Bongsi nale
18 Rramrongwose isi nga m̃iak ji Atua sete okloli nololien tetajer, suri Iesu Natu Atua okmetmete, ko nem̃in nga m̃isij sete orongwose pijpari ni.
19 Rramrongwose nga kerr ngel, rramivi jinibb se Atua. Ko nir p̃etp̃eti nga martur renge sel ne iel ngatan arlik renge derteren se nem̃in nga m̃isij.
20 Ko rramrongwose nga Natu Atua evini pa iel ngatan, ko elai pa derteren tevi kerr nga rraprongwose Atua weretunen. Ko mauren se kerr okorti tevi Atua nga mivi weretunen, suri mauren se kerr okorti pa tevi Natun Iesu Kristo. Ngok ko Atua nga mivi weretunen, ko ngok ko mauren nga sete murongwose pusuw nabong sopon.
21 Natuk nir, kapmetmet lululweni kami p̃irres, sete kaplengleng kapvijuri atua gerisen nir.