^
2 Pita
Pita owra erres tevi nir
Atua everus nga kapivi jinibb sen
Jinibb nevisvisenien gerisen
Murrun nga m̃isij se jinibb sopor
Rijrijen tweni daron nga Iesu pia-luwi kele e vini
Bongsi nale