14
Sete kapwer lokloksi tuwa kami nir ko tasi kami nir
Kami kapmarong ko wor nir nga nosurien ser muwelili ngok parini ji kami. Ko sete kaprij tevir suri norrorrmien ser. Jinibb sopor renge norrorrmien ser arosuri nga nanen jijle arres kobbong renge parurroir. Ko jinibb sopor nga nosurien ser muwelili, nir arurroi kis bbong nanen ne orsel ko nir, ko sete arurroi nanu nga visor mutoe. Jinibb nga marurroi nanen jijle ngok nir, sete erres nga nir parmeteni p̃isij renge nir nga sete marurro nanen jijle ngok nir. Ko jinibb nga marurroi kis bbong nanen ne orsel ngok nir, sete erres nga nir parwer lokloksi jinibb nga marurroi nanen jijle ngok nir, suri Atua emarong pa nir maran jin. Nik kuvi isi, nga kupwer lokloksi jinibb ne majingen se jinibb m̃inij? Ngok oto pa renge Numal ser ko nga pia-werai suri tevir, arloli erres rreknga arloli esij. Ko nir para-loli p̃irres ko, suri Numal ser orongwose puloli para-loli p̃irres.
Jinibb sopor arrorrmi nabong sopor aron wor arasi nabong m̃inij nen nir, ko jinibb sopor arrorrmi nabong jile ngok nir arsorsan kobbong. Re iok, ko kerr sisamis rraprrorrmi ko wor p̃irres, sete norrorrmien se kerr p̃ieru e. Jinibb nga marrorrmi ko martor tutune nabong ngok nir van mare, arloli wor erpok renge marosuri Numal ko. Ko jinibb nga marurro nanen jijle ngok nir arloli erpok renge wor marosuri Numal ko. Suri arwera erres pa tevi Atua renge nanen ngok. Ko jinibb nga marmusus weretunen nga parurroi vison ngok nir, arloli erpok renge wor marosuri Numal ko, ko nir kele arwera erres tevi Atua. Sete kerr san nga mauren sen evi se ni kobbong, ko sete san mijen sen evi se ni kobbong. Poro kerr rrapmaur, evi se Numal nga kerr rrammaur. Ko poro kerr rrapmij, ko evi se Numal nga kerr rrapmij. Erpok ko, poro rrapmaur rreknga rrapmij, evi se Numal. Suri Kristo emij pa ko emaur luwi kele pa renge mijen nga pivi Numal se nir nga marmaur ko se nir nga marmij pa. 10 Ko niko, erpe kami nga kamaani nanen ne orsel kobbong nir, suri sev kami kapwer lokloksi jinibb m̃inij nir? Ko kami nga kamrro nanen jijle nir, suri sev nga kami kammeteni p̃isij renge sele kami bbong nir? Kerr jile rraptur renge no Atua, nga pia-wera suri lat nga puto suri tevi kerr. 11 Suri Naul On owrai nga Atua ojuji lweni ni ko owrai owra ‘Nale ngel ewretun erpe inu numaur, Jinibb jijle parjipa ngatan jik parsurövi inu, parwerwerai nga inu nuvi Atua’. 12 Ngel erpe owra kerr jijle rraptur renge no Atua ko rrapwowra tweni nanu nga marres ko nanu nga marsij nga rramlolir.
Sete rraploli sele kerr nir parvitan
13 Ko niko setemun rrapok-supsup̃e lokloksi lululweni kerr nir pirpok; rrapsupsup̃e suri ma lat san nga p̃ila wani, nga puloli setemun rrapok-loli sele kerr nir parjilaklak rreknga parvitan van renge nololien. 14 Inu nukorti pa tevi Numal Iesu, ko ngok ololi nurongwose nga ewretun nanen jijle arres kobbong, sete san orro. Ko poro nga san puosuri nga nanen san orro, ko ngok erpok ko pa, orro ko pa rengen. 15 Ko poro san nga mirpok ornge esij daron nga m̃ilesi nik kurro nanen san, ko ngok setemun kuvijuri sel nga kumrreni ni e ko. Sete kuploli nanen nga kumrroi pulokloksi jinibb san nga Kristo mimij suri pa. 16 Sete kuploli jinibb nir parworworsur suri nanu nga kumlolir marres, ko parwer lokloksir parwera arsij. 17 Suri nga batun vanu se Atua sete evi ne nanen ko minminen, ko evi ne ma murrun nga marres, ko demat, ko neiren nga Nem̃in On m̃ilair. 18 Renge daron nga kuploli majingen se Kristo renge sel ngel, ko ololi Atua ornge erres e ko, ko jinibb kele nir arlesi erres e.
19 Ko ngok niko, kerr tetajer rrapvijuri sel nga m̃ilai demat, ko ngel puloli kerr rraplila lululweni se kerr nir. 20 Kami sete kaploli nanen pulokloksi sev nga Atua muloli pa musuw. Nanen jijle parurroir kobbong, ko esij ko ma renge parurroi san nga pulokloksi jinibb san pivitan van renge nololien. 21 Nanu nga m̃irres nen ma nga nik kuploli evi nga nik sete kuprro vison, ko sete kupmini norro, rreknga sete kuploli nanu m̃inij nen kele san nga puloli selem pivitan van renge nololien. 22 Nik nosurien som oto livö renge Atua ko nik. Ko inu nosurien suk oto livö renge Atua ko inu. Nik sete kupon tertere inu bevijuri nik renge vison, ko inu sete bon tertere nik kupvijuri inu. Ko neiren ma renge nir nga sete norrorrmien ser eru e re daron nga marvijuri norrorrmien ser nga muwra nanu ngok evi nanu nga m̃irres. 23 Ko poro norrorrmien se kami daron nga kamrroi p̃ieru e, ko Atua p̃iwer lokloksi kami nga kamurroi. Suri kami sete kamloli renge nosurien te. Ko nanu jijle nga sete muto renge nosurien evi nololien.