5
Yõre nɛ̂-á n wɛ Liyel Pídĩ́ yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ
Névi nɛ̂-à sɛ̃ ké yõ nɛ Yesu-á Kristalɛ, nɛ̂-á Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔlɛ, Liyel pi ye tɛ̃̀nɛ. Tɛ́ Sú Liyel tyɩ́-à nɔ névi nɛ̂ tyɩ́, Liyel wɛ̃́npì tɔ tyɩ́ n nɔ tɛ̃̀ tyɩ́. Liyel tyɩ́-à nɔ ápi tyɩ́, tɛ́ á mɛ ǹ tyi kõ̀nsàhnɔ́ wã̀llɛ n kɔ, képah sɔkɔ ye á kɩ pɩ̃ nɛ Liyel wɛ̃́npì tɔ tyɩ́-á mɛ nɔ á tyɩ́. Á náh wɛ di, Liyel tyi kõ̀nsàhnɔ́ wã̀l kɔ́lɔ́ ye n wɛ̃kɩ kélɛ nɛ ǹ tyɩ́-á nɔ á tyɩ́. Tɛ́ ǹ tyi kõ̀nsàhnɔ́ náh mɛ táhnɔ́lɛ, á pól-á sɔ̃́npɩ́lɛ pɩ Liyel wɛ̃́npìlɛ tɛ́ n tɛ̃ n pnɛ kèkõyṍ tyɩ́. Tɛ́ tir nɛ̂-á á kɔ̃ á n tɛ̃ n pnɛ kèkõyṍ tyɩ́, á Yesu yõ sɛ̃́nɔ́ ye. Ǹtɛ nɛ̂ n tɛ̃ n pnɛ kèkõyṍ tyɩ́ wɛ́? Névi nɛ̂-á sɛ̃ ké yõ nɛ Liyel Pídĩ́-á Yesulɛ, ǹmɔ ye.
Yesu Krista tyɩ́ yónwàhnɔ́lɛ nɛ Liyel Pídĩ́-á ǹnɛ
Yesu Krista ye pɔ wel wilki ni sɔkɔ. Képah náh, à ko mɔ ǹ tṍ kwɛ. Tɛ́ à náh pɔ wel wilki ni ó sɔkɔ dɛ́, à ye pɔ wel wilki ni sɔkɔ, tɛ́ ko mɔ ǹ tṍ kwɛ. Kénɛ tyinɔ nínɔ́ ànɛ̂ Liyel Mirki ye n yo n wah kélɛ. Yé náh wɛ di, Liyel Mirki ye n wɛ̃kɩ gbɩlɛ gbĩ́mɛgbĩ́. 7-8 Liyel Mirki-á nɛ̂ yo, ànɛ̂ ni-á nɛ̂ wɛ̃kɩ, ànɛ̂ tṍ-á nɛ̂ wɛ̃kɩ, sépi tɔ̃́nɔ́ ye n yo n wah kélɛ. Tɛ́ sé tɔ̃́nɔ́ pól mɛ sah núkú ó yõ. Névye-á tyi nónó wɛ tɛ́ sélɛ n yo n wah, áyâh mɛ sépilɛ n fɛ̃ n syi à, ǹtɛ Liyel tyi yónwàhnɔ́ náh fṍnfṍ névye tyɩ́ yõ di? Tɛ́ Liyel ye mó tɔ̃ yo wah ǹ Pídĩ́ tyɩ́lɛ. 10 Névi nɛ̂-à sɛ̃ Liyel Pídĩ́ yõ, ǹ tyɩ́ yónɔ́ mɛ̀ ye tɛ̃̀ tɛ̃ sah ǹ nɩ sɔkɔ. Ǹtɛ nɛ̂-à sɛ̃́-ńkɛ̃̂nɛ Liyel yõ, tɛ̃̀ mɛ Liyellɛ n pɩ mɩ̀nyolɛ, wǎh sɔ̃́npɩ́lɛ yahle sɛ̃́nɔ́lɛ Liyel tyíyóné mɛ̀ yõ, wǎh nɛ̂ yo ǹ Pídĩ́ tyɩ́ sɔkɔ. 11 Tyíyóné mɛ̀ wɛ yɔ̀ nɛ, Liyel-á tyɛ́-ńkɛ̃̂ minnɛ á kɔ̃, nɛ̂-á n wɛ ǹ Pídĩ́ gbõ̀ yõ sɔkɔ. 12 Névi nɛ̂-à mɛ Pídĩ́ tyɩ́ yõ, kénɛ min mɛ tɛ̃̀ wɔ tyɩ́. Ǹtɛ nɛ̂-à mɛ́-ńkɛ̃̂nɛ ǹ tyɩ́ yõ, min mɛ̀ náh mɛ tɛ̃̀ tyɩ́.
Tyɛ́-ńkɛ̃̂ min tyɩ́lɛ
13 Yépi nónó-á sɛ̃ Liyel Pídĩ́ yõ, mé ye tyi nɔ́pilɛ n wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ yé tyɩ́, nɛ̂-á kɩ yé kɔ̃ yé kɩ pɩ̃ nɛ yáh tyɛ́-ńkɛ̃̂ min wɛ. 14 Ápi sɛ̃́nyĩnɔ-á mɛ Liyel yõ nɛ̂ tyɩ́ sɔkɔ képah ye yɔ̀ nɛ ńkɛ̃́, áyâh kwâh nɛ̂nɛ n ni ǹ tyɩ́ tɛ́ kè mɛ ǹ dyɔ yĩ́ĩ́nɛ, ǎ nóhnɔ́ pɩ á tyɩ́. 15 Tɛ́ áyáh fyɔ̀ kè pɩ̃ nɛ wǎh mɛ nóhnɔ́lɛ n pɩ á tyɩ́, á pɩ̃ yĩ́ĩ́ tɔlɛ nɛ, áyâh kwâh nɛ̂ ni ǹ tyɩ́, ǎ kè wɛ. 16 Ǹnɩ̂ yɔ́-à ǹ yṹnpi yɔ́ wɛ à mɛ tyípékèlɛ n pɩ, nɛ̂-á kè náh névi min tyɩ́lɛ n yɩkɩ Liyel yah sɔkɔ, tɛ̃̀ nírí pɩ ǹ tyɩ́, Liyel kɩ tyɛ́-ńkɛ̃̂ minnɛ tyípékè pɩ́-ò mɛ̀ kɔ̃, kàh mɛ nɛ tyípékè nɛ̂-á à pɩ, kè náh névi min tyɩ́lɛ n yɩkɩ Liyel yah sɔkɔ. Tɛ́ tyípékè yɔ́ mɛ nɛ̂-á névi min tyɩ́lɛ n yɩkɩ Liyel yah sɔkɔ, képah dùkù tyɩ́ náh mé n yo nɛ yé nírílɛ n pɩ ké tyɩ́ sɔkɔ dɛ́. 17 Tyi nónó pól tɛ̃̀-à fyɔ̀ mɛ tyíknɛ̌nɩ̀nɛ, tyípêl ye sélɛ. Ǹtɛ tyípêl pól náh névi min tyɩ́lɛ n yɩkɩ Liyel yah sɔkɔ.
18 Ápi pɩ̃ nɛ névi nɛ̂-à pɩ Liyel pilɛ, tɛ̃̀ náh tɔ̃ tyípékèlɛ n pɩ. Liyel Pídĩ́ ńkɛ̃́nɛ nɛ mɛ tɛ̃̀ yõlɛ n syɩkɩ, képah ye pèkè pɩ́-ò nɛ̂-á sétã̀n yõ̀tɛ̃̀nɛ, à náh fɛ̃ tir yɔ́ pɩ n pi tɛ̃̀ sɔkɔ.
19 Ápi pɩ̃ nɛ ápi-á mɛ Liyel tyɩ́ yõ, tɛ́ kèkõyṍ pól tɛ̃̀ wɔlɛ, pèkè pɩ́-ò mɛ̀ mɛ képahlɛ n fnɛ.
20 Ápi tɔ̃ pɩ̃ nɛ Liyel Pídĩ́-á pɔ, ànɛ̂ wǎh lékã́mnɛ á kɔ̃ á tɛ̃ wɛ Liyel yèsyɩ̀kɩ̀lɛ n pnɛ. Ǹmɔ Liyel nɛ̂-á yèsyɩ̀kɩ̀lɛ, ápi wrɔ́ mɛ kwrɔ́nmɔnɔlɛ ǹmɔlɛ ǹ Pídĩ́ Yesu Krista gbõ̀ yõ. Ǹmɔ ye Liyel yèsyɩ̀kɩ̀lɛ, ànɛ̂ tyɛ́-ńkɛ̃̂ minnɛ.
21 Ń wɛ̃́npì, yé yé gblɔ̌ynɛ n tɛ̃ sãh fálnɔ́ tyilɛ.