1 TESALONAIKA
Poloyo Tesalonaika Yeneke
Namolo Takoa Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa i mekene uku. Sailasi tota Timosi toa i pipia wia mekakilepa Tesalonaika take Atai Akolali Ali Muno Keraisu Yesuta-pala lipua meki-kiti kini pipia wia mekako-ye.
Akolaliyo kiwi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa tomotoane kini kowitikoane uku-ye.
Tesalonaika Yene Yesuke Wene Tuganemo
Kiwi peyake Akolali-pala ke wa oa kini ibinika i ali i atoa wa oa kini kowitikakala toko. Nika tone Atai Akolaline leneke meketepa kini eya tekete tikile wene kibutua meko. Keraisuke wene tugoa mekete onekele wedoa takama yawa ni yete pade ali atoake wene mekoa mekete mama moa auapea ni tone Ali Muno Yesu Keraisuyo wipitikome toatekole nepia meato wa ke enekakolo meketeke wedianeya nepia-kala mekete tiki.
Anu oya-lawe Akolaliyo kiwike wene mekoa mekome kipa one kolotini yene wa takoa motaneyano wene tekete oko. Keraisunomo kiwi mekoika wida oa aua neketepa tone wene kibutua oko agale wamokoona. Epetane Yominine tele patu kautakoa kakete ikilepa totome niminimo-kama oko wa wene tekete oa metekoona. Kiwi pakeke nitoa mekete kiwi auapea tokoonakale kime wene taneya mekete tiki. Kiwi pakeke toma yakoole enekete kimeka litia tato wa Ali Muno ago tone tokoole kotukoa tokoina. Nitoapa ke-kala enekakale meketeke Keraisunomo yakoa motokoina. Nipa Epetane Yominiyo wedikakale ke wa yakoa motokoina. Nitikolipa Keraisuno yatene Masedonia Geriki tata ludu pitikoi peyame kini wini Tesalonaika tokoinakale adeka moa tokala tokoi. Ali Muno agonomo wida mo wia kakoimopa talia koume ta kautameou toa Masedonia Geriki tata ludu oa pupitikatapeneya. Kini Akolalike wene tugoa mekete tikimoka ta piko peyake oa pupitikatapeneya. Nitaneyano, kinikimopa totome oateko toa mena. Ta piko peya pitiki yatene ali atoame wete yakatapekete tekete i i wa kiwi Tesalonaika yename tokoi ko okala tekete tiki. Nipa toto makutukoa motekete tokoi ko ikilepa eya wa ikiya. Tesalonaika yename nimini mea kama poko ago Akolali onekele takama pato wa kini yoname latia kowitikoinakeya-kiti wakete onekele-kama takama yakete tiki. 10 Ni one mana Yesu a tibu mea wakapea nomotoa nepia mekete tiki wa ta piko peya pitiki yatene ali atoame kiwi ko okala tekete tiki. Kini nepikoa meki ago Yesu einagopa tuaneya pikale Akolaliyo moa kamotokaneya. Wa naniko Akolaliyo poanele tokoi ali atoa kibu motokalepa toto toa moo.