2 TESALONAIKA
Poloyo Tesalonaika Yeneke
Taku Takoa Wia Wetekane Pipia
1
I pipiapa no Polo Sailasita Timosi toa wia wetekako-ye. Nipa toneketai Akolali Ali Muno Yesu Keraisuta kita patu kautakoa kaki-kiti kini Tesalonaika take mekika wini wetekako-ye.
Toneketai Akolali Ali Muno Yesu Keraisutame kiwi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa toe wa kini kowitikako-ye.
Tone oya-lawe kiwike Akolali-pala ke wa-kama amedeko. Yesunole takama pote kini kini wene mekanali yoa tikilepa kini namolo tokoinakale moa patukoa wedoa toomoa pikete tikili tekete ni oko-ye. Widikakilekepa Akolaline ali atoa koukoa meki toa totome eya wa mate agale ou toa oma yako. Ete yename kipala poi te̱ia eni ke enekakolo mea tete-pala moma yaketeke Akolalike wedoa wene tugoa mea onekele takoa togoa tiki wa totome kiwi kei pia oma yako-ye.
Akolaliyo Ali Atoa Takoa Enekilepa
Ki̱yoke-kama Tokomo
Kiwi widikoa mekino, Akolaliyo ali atoa ki̱yoke-kama takoa enoo tadekolo uku. One talo tuku take noatiki yene takoane eneku wa wini ke enekakolo mekete tikile Akolaliyo enekakolo ni uku. Akolaliyo edikoa ki̱yoke-kama tikilepa kiwi toa potokaki yene kibu moa too. Nitoapa tete mokoa kaki-kiti kiwi ko meamene wa toto-pala ko mekoo. Ali Muno Yesu a tibu kawa noka-pete nitoo. One nikilepa one telekole toma yaki edelo ali-kiti-pala opia noo. Nitoa toe itipono-pala oa kakeneya nokome eya too. Akolali kote tokale wene toameneya mekoi-kiti ni tone Ali Muno Yesunomo litia toamadete wakoi-kiti kini eni tokoike nami wia kibu mootapeoo. Nitoa kibu motokale moa atukatapeneya mea kawei. Nipa Ali Munono lene timini enameneya mea one telekole tokome pa̱ tootapeneya mekata ketekaneya pa mea kawei. 10 Enipete Ali Muno wakapea nikilepa one ali atoame one kei pia ni oneke wene tugoa mekoi peyame ke wa ka̱ oa kawa tomotoa too. Kimeka Yesunomo wini oa metekoonakamo yakoa motokoina tekete nitoi.
11 Eni wene taneya mekete tone Akolali-pala eya wa kini kowitikakala toko-ye. Neke kayo oa motokana yene mea epetekatiki toa Tesalonaika yeneka mea epetekamotono ta wa kini kowitikako-ye. Nipa padele padele epetanele tou wa kime wene pia ni Yesuke wene tugoa mekete ile tou wa wene piki toa-kama toa togamotono, neke tele lukoa auapekala tamene wa kini kowitikako-ye. 12 Eni kowitiko toa mea epetekakete kini Ali Muno Yesuno peku noa tokoile enekete ete yename Yesu dikane ago tadeko wa one kei pia kawei. Nipa toneketai Akolali-pala Ali Muno Yesu Keraisutame kiwi pewe-kama witikoile enekete ke wa kiwika kei pikala toi.