3
U Syayahafua wãdurbaŋ
Ta naambiyãm, ta saba syãŋ wuhu kẽ yagaa tẽ yrũhũ wãã ye kẽ. Yaʼa yãã, tẽ nii ye laam too ke kai- ngĩĩ ne pe saba syãŋ mii byɛ wo, n n traha ye kacãn yãã ye waha naa laam wũũ. Loo na, ye ga naa ye laam too faale cãã Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa kaplãŋ na, nkãy pe bii cãã pãã yaha; ye ga maha naa ye laam too wo Yĩŋfua kaplãŋ na, woo wii u ma wo Syayahafua. Koo kaplãŋ kẽ, Yesu tẽnlɛhɛ naa nawee- klaha ke ne. N n traha ke byɛ ma n faha ye na ye. Lii le ma yĩŋ, ye cã driyɛ̃ kuayale wo, nawee- mpãy ter ga ba yir, pe naa pe troho tãhã pe ya laam yor wo. Pe ga ba naa ye lɛr, pe naa n yee: «Ye Syayahafua sẽ naa n yee la, woo ga dur ba? Ha u -sẽ maha kuee na? Mpãy pe pye ye wãlɛ, ma naa u Yesu wãdur sẽŋ, pe byɛ sẽ ku tãŋ la? Ke driyɛ̃ -sẽ nge nantãŋ ke ya kai na, mii ke wãtãhã cãã dyaŋ!» Kai laa -sẽ nde, pe le sye, ma yĩmpɛ tyĩn tã ma yee poo sẽ le cã ye, loo ne nde: Kai- byɛ fegbecãã na, Yãhã kapãn ne le ta yãhãyĩŋ n nii kãntraha ne, ma maha ta loho n nii ke ya ya, kãntrawaha ne ke ya ya. Yãhã kapãn n bii ta sesangbãŋ gaa n too ma sya langbãŋ yi, ma pe kãntrahafa byɛ wĩĩ kua. Yagaa yãhãyĩŋ tesẽ kãntraha ne, too nde maha ma le Yãhã kapãn koho wo, per gaa n sya ba nɔ, per gii te n pai suhu naa wo. Ke per, mpãy pe sẽ n luhu Yãhã ye ye, Yãhã kasãhã ga ba too pe na, pe wĩĩ n pye klaha- tãŋ.
Ta naambiyãm, katɛ nen laa ma, ye ma syi le n faha yãã ye na ye: Ye sẽ yãã, Yãhã ye per neŋ wãtyĩĩ ma mii dyɛ- yĩĩbua dyaŋ; dyɛ- yĩĩbua wãtyĩĩ -sẽ ma mii per neŋ dyaŋ. Yãhã yɛ̃ tɛr lii ne, le sẽ n too mii mpãy dyaŋ pe le wãtoo wĩĩ wũũ mii ye. Yãhã ke koho ta ke n yĩn yii wĩĩ na. Ye sẽ yãã, ke sẽ n traha nawee nen waa wĩĩ gɛ n klaha- ye. Ke n kɛ nawee- byɛ n waha yãŋ cã, pe le sya pe cã pe kapee- sẽ yɔ̃ ye, pe ke wãpyeŋ miy yaha.
10 Yĩŋfua wãdurba per -sẽ ma ke n pai, koo per nge ga ba nawee- fe gbe mii yuhu wãŋ syi dyaŋ. Koo per nge na, yãhãyĩŋ ga ba gbe tã gbleŋ gaa ter syi ne, kii syi ke ga nawee- ta pe n fya. Naa ga ba yãhãyĩŋ wãn nde byɛ suhu muu, ngaa gɛ saa ba pye ye. Kãntraha tesẽ ke wãn byɛ ne, ngaa saa ba pye ye. 11 Tee cã wãn nde byɛ ga ba suhu, -ye kacãn yãã ye troho wãtãhã na! -Ye naa Yãhã kɛ ye laam fãnga byɛ ne! -Ye naa n laha ye kãnkai- byɛ wo! 12 -Ye naa koo pye, ye naa ke Yãhã per sẽŋ. Tee ga waha yia nkãy byɛ na, -ye yii waha, ye naa koo byɛ pye, koo per n pa farfar. Koo per nge gii, naa ga ba yãhãyĩŋ kua, ke naa karwran n yãhãyĩŋ wãn nde byɛ yɛ̃y tãŋ. 13 Yãhã -sẽ yɛ̃ tɛr wo ye ma yee, ke n pai yãhãyĩŋfãŋ gaa tãhã wo kẽ tesẽ kãntrafãŋ gaa ne. Koo kãntrafãŋ nge na, kai- nkãy ke sroŋ, nawee- byɛ ga ba naa koo ya pye. Koo kẽ too n sẽŋ.
14 Ta naambiyãm, ke per ke nge ke sẽ nɔ wa ye, -ye yii yigi, ye ye troho wãtãhã ter ta ke n yɔ̃ Yãhã yĩnde na. Ke per ma nɔ, laa wãpee ma n pye ye kuɛ ye ye. Loo ga ba ta, ye laam n tege nii teele nen wo. 15 Yaʼa yãã, wo Yĩŋfua u nii kuee wãdurbaŋ ne, -ye cã ye yee, u n kɛ nawee- byɛ pe waha syayahasaha yãã. Yãhã laantor wãã Yesu tẽnlɛhɛ Pɔl kẽ. Woo wii u ma wo Yesu kãndeyãrwɛbua. Woo bya Yĩŋfua wãdurba wĩĩ yãã yrũhũ yar ye na saba wo. 16 Saba mpãy byɛ wo tuu yrũhũ nɔ wãã nawee- kẽ, u ma ga Yĩŋfua wãdurba wĩĩ pãã, u ma ne loo nde ya pãã, lii tẽ pãã yar ye na nde. Pɔl saba wo, kaplãŋ nkãy ma ke wãwar sẽ n tãy ye. Mpãy -sẽ koo kaplãŋ ngĩĩ figi le pe yor wo, ma nii ke tɔ̃r pe laam wãtɔ̃r. Loo nen ya pe maha n pye Yãhã sabangbãŋ kaplãŋ nkãy ne, ke bii cãã yrũhũ yaha wa. Poofa mii, pe sẽ laa cã ye, pe laam wo pe sẽ Yãhã ta pe cĩĩnde Yatɛr ye. Pe ya wĩĩ ne, pe n klaha- ke syi.
17 Ta naambiyãm, yii poo na, n ye yar laha yagaa. -Ye yii yigi, mii loo sẽ ne ye, mpãy pe sẽ cĩĩnde cã ye, pe kawar kaplãŋ ga ba ye ta, ye n plaha ye le kãnyĩĩ miy yaha, kãnyĩĩ lii tee ba cãã maha yigi kluɛ sĩĩ. 18 Tee yai ye naa lii pye, le nde: -Ye naa n gaha yahasee ye, wo Syayahafua maha wo Yĩŋfua Yesu Crise wĩĩ wãcãŋ ne tesẽ u laantãr ter wãyar ne nawee- na!
U myaha yai nawee- byɛ pe naa ke sey yagaa, ke maha kuee yai tãŋ koo syi ke kuãŋ ne. Amɛn, le nii ke syi.