Nsãn
saba cir kaplãŋ
1
-Ye yãŋ, kai- nkãy tẽ ga yar ye na, ke wii wĩĩ pãã tuu cãã pye wa kai- byɛ fegbecãã yaha. Woo kẽ Yãhã Dya Yesu Crise ne, tesẽ u kaplãŋ nkãy ke cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ. Tuu pye kãntraha na, wo ba naa u yɛ̃ kaplãŋ luhu, wo naa u yãã yĩnde ne, wo sẽ u yãŋ naa n yai ye, ma sya naa koho tɛ u na. Woo kẽ u cĩĩnde yrã wããfua. Wo u yãã yĩnde ne, koo kẽ wo u wĩĩ pãã ye ye. Woo kẽ u pye Yãhã tãy, ma pa cĩĩnde yrã ne, lii wãkuayãã wee le na ye. Woo wii too yãã yĩnde ne, ma u yɛ̃ kaplãŋ luhu, wo u wĩĩ yar ye na. Wo n traha ye seefar le wo ne. Ye sẽ yãã, wii seefar le Yãhã ne, tesẽ ke Dya Yesu Crise ne, ke syi ne ye ga nii wo wãŋ syi dyaŋ. Wo kai- ngĩĩ yrũhũ n yar ye na, le ma wo ye nuhungbãn.
Yesu kãnde wãyãr cãã- wo
Yesu tuu wo klaha lii ne, le nde, waa le yar ye na. Yãhã ma cãã-, wam wee yãã ke na ye. Wo ma yee wo seefar le Yãhã ne, ma -sẽ maha n yãr wam wo, wo sẽ laha ye. Wo ma kawarfuafa, wo sẽ cĩĩnde kɛ ye. Yãhã ke -sẽ ma cãã- wo, wo ma -sẽ n yãr ke cãã- wo, wo wãã le wii ne. Yãhã Dya Yesu ntãŋ mpãy pe woo, pe wo kapee- byɛ yee laha n kãã wo yĩŋ na gbɛgbɛ.
Wo ma yee wo sẽ kapee laa gɛ pye yãã ye, wo plaha wii ya, cĩĩnde wee wo wĩĩ laa na ye. Kapee- nkãy too pye, wo ma -sẽ ke pãã yi Yãhã ye, ke ga tyii wo kapee- foho na ke kuãŋ ne. Ãwã, Yãhã yee, ke ga wo kapee- byɛ yee laha kãã wo yĩŋ na. Yãhã sroŋ, ke sẽ dur n yi ke kapãn kur ye ye. 10 Wo ma -sẽ yee wo sẽ kapee- pye ye, wo Yãhã ta kawarfuafua, ke kapãn sẽ nii gbãã wo laam wo ye.