2
Yesu tãnkurfua waa jaa
(Mat 9.1-8; Luke 5.17-26)
Plii raa n tɛr, Yesu n dur ba Kapornu wo. Pe nawee- n luhu u ma kaha wo. Nabuar raa n yi, ma te ya wãã ba ta, tɛrsaha gɛ sẽ pye nkur ye nwonyɛ̃ kuɛ ye ye. Yesu naa Yãhã kapãyĩĩ tɔ̃r pe ye.
Nawee- resyar mpãy n pa. Pe ba tãnkurfua waa gbe, ma naa n pai u ne Yesu kẽ. Pe sẽ waha u yar Yesu na ye, pe nabuar tee ba nihi tɛr. Pe n gblihi laa, ma dugu ke nwoŋ na, ma wihi fer, ma u tãnkurfua yoŋ tege le wãã u kasãy wãŋ na ma sroŋ Yesu niisaha fla ne. Yesu tuu yãã pe nawee- mii u ta pe Yatɛr, u n u tãnkurfua pye ma yee: «Cĩĩfua, ma kapee- laha kãã ma yĩŋ na.»
Yãhã kaiyarfa mpãy pye ke fla na, pe ba tege nii. Pe Yesu kapãn luhu, pe n nii laam ga ma yee: «Eh, dya nwo n gbar Yãhã ne cĩĩnde. Yoo ma u ga waha kapee- laha kãã nawee yĩŋ na mii Yãhã ya sẽ kẽ ye?» Yesu -sẽ ta tɛr pe laam wĩĩ cã kãã, ma pe pye ma yee: «Nwa ta ye n nii kai- ngĩĩ syi ga ye laam wo? N ga waha u tãnkurfua pye: Ma kapee- laha kãã ma yĩŋ na. N ga maha waha u pye: Yir, ma ma kasãy wãŋ gbe, ma yãr naa n gaha. Koo katɛ- syãŋ ngĩĩ wo, lii loo le cã waha? 10 N -sẽ n yãŋ ye cã Yãhã kãnde wãã u Nawee Puee kẽ kãntraha nge na, u n ga waha kapee- laha kãã nawee- yĩŋ na.» Yesu n wã klaha loo na, ma u tãnkurfua pye ma yee: 11 «N ma yar, yir, -taa ma kasãy wãŋ gbe, ma yãr naa n gaha ma kaha wo!» 12 U dya n yir le yalebya wo, ma u kasãy wãŋ gbe, ma yãr n tɛr nawee- byɛ yĩnde na. Le n yɛ̃ gbãã pe na, pe n nii Yãhã sey ma yee, a poo yĩnde sẽ taha yãã nde syi na ye.
Yesu Lewi yãŋ yi
(Mat 9.9-13; Luke 5.27-32)
13 Yesu n dur ba Galɛlɛ langbãŋ tãy. Nabuar naa n pai u ye, u n naa pe klaha Yãhã wũhũ ne. 14 U naa n tɛr ma ba Alefɛ dya kufar wããfua Lewi yãã, tuu tege nii kufar wããsaha wo. Yesu n u pye: «Naa n taha ra na!» Lewi n yir, ma taha u na u kuãŋ ne.
15 Loo kur ye, Yesu pye dir na u kãnyãrwai ne Lewi kaha wo. Kufar wããfa pye pe ba nihi, poo tesẽ kãmpee- yãrfa mpãy ter ne. Pe byɛ wãã naa n di pe ne. Poo nawee- mii ter me pe ba syar, ma naa n taha u na. 16 Yãhã kaiyarfa mpãy pe pye yĩmbui nen na Yiifee- yahaseefa mpãy ne pe n yee Farisyɛ̃, poo me pe pye ke fla na. Pe n Yesu yãã, tuu wãã n di kufar wããfa ne ma suhu kãmpee- yãrfa mpãy ter ne, pe n le pãã u kãnyãrwai ye ma yee: «Ah nwa ta u n nii wãã n di kufar wããfa ne, ma suhu kãmpee- yãrfa ne?» 17 Yesu n pe kapãn luhu, ma pe pye ma yee: «Yĩnwɛrfa sẽ me pe tyinfua tay ye, yanfa poo pe u tay. N pa kãmpee- yãrfa myaha na, ma n kɛ pe koho klaha. Mpãy pe pe ya yãŋ poo ma kãnyĩĩ yãrfa, n sẽ pa poo mii myaha na ye.»
Kalɛ saha wãã le kafũhũ ne ye
(Mat 9.14-17; Luke 5.33-39)
18 Per gaa, Nsãn nawee- tããfua kãnyãrwai ba pe yɛ̃ tã digi na, tesẽ Farisyɛ̃ ye ne. Nawee- mpãy n ba Yesu pye ma yee: «Nsãn kãnyãrwai pe yɛ̃ tã digi na, tesẽ Farisyɛ̃ kãnyãrwai ne, mboo kãnyãrwai sẽ -sẽ le syi pye ye.» 19 Yesu n pe yɛ̃ sya kakuãcraŋ ne ma yee: «Ah ye laam wo, cafãn yigifa ga waha fãn wãdi sye la cafãn yigisaha wo, u cafãn yigifua yĩnde na? Ye cã le saha pye ye rɛhɛ! 20 Per gaa -sẽ ma ke n pai, u cafãn yigifua ga ba yigi kãã pe laam wo. Koo per maa nɔ, pe ga ba cã naa pe yɛ̃ tã digi na.
21 Waa sẽ faafuɛ̃ faagblaha gbe, ma nayredyaha wihi pãhã n tã ye. Mii loo sẽ ne ye, le faafuɛ̃ faagblaha ga le wãdyaha tyĩn jũũ, kaa n maha gbihi taha ke cɛrsadyaha fla na.
22 Waa sẽ maha sẽmper le srafũhũ sakueelɛr wo ye. Maʼa loo pye, pe sẽmper maa yir, te srafũhũ sakueelɛr ga fe, pe sẽm n woo tãŋ, te srafũhũ sakuee tii maha klaha- taha le na. Koo kẽ sẽmper yai pe le srafũhũ sakueefãn too laam wo.»
Yesu tesẽ kanii per wĩĩ ne
(Mat 12.1-8; Luke 6.1-5)
23 Kanii per gaa na, Yesu ba tar raa yi naa n yaha u kãnyãrwai ne. Pe kãnyãrwai nii n yãr, ma te tar kasan kãy, ma te wihi kũ n tɛr. 24 Pe Farisyɛ̃ n Yesu pye loo na ma yee: «Yãŋ lii pe n pye! Wo kãnde le kai- nkãy yar ke sẽ yai ke naa n pye kanii per wo ye, nwa ta ma kãnyãrwai n nii le syi laa pye?» 25 Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: «Ye le kal yãã Yãhã sabangbãŋ wo, faale yĩŋfua Dawide u bii lii pye, per gii fãã bii war pe na woo tesẽ u nawee- ne, ngaa sẽ pye pe ye ye. 26 Dawide n dye Yãhã kangbãŋ laam wo, bur rii re bii kẽ Yãhã ye, u n te gbe di. Ke cãã na, Abyatare kẽ ruu pye Yãhã yũndefa yĩŋfua. Wo kãnde na, yũndefa ya sẽ na pe yai too bur nde ne? Dawide -sẽ bii taa gbe di te wo, ma sya ba taa wãã u nawee- kẽ.»
27 Yesu n maha pe yar taha ma yee: «Yãhã kanii per ta nawee wãyɔ̃ŋ wĩĩ na, tesẽ u wãwũũ wĩĩ ne. Yãhã sẽ nawee tãhã ma yee u naa fɛn sya kanii per wo ye. 28 Koo gɛ kẽ, u Nawee Puee kẽ u ma kanii per yĩŋ na.»