Kayar
1
U saba fegbesaha
Kai- nkãy ke n pai dye farfar, Yãhã ke wĩĩ yar Yesu Crise na, tuu ke yar u tẽntẽ- na. Koo kayar kẽ ke yrũhũ le yaha saba nwo laam wo.
Yesu Crise u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ lɛhɛ wãã, u n ba koo kai- yar ndoo Yesu tẽntẽle Nsãn na. Ndoo Nsãn tẽ kai- nkãy byɛ yãã, n ke tɔ̃r. Yãhã kaplãŋ kẽ tẽ yrũhũ yar saba nwo laam wo, ma suhu cĩĩnde lii ne Yesu Crise le yar. Kai- nkãy ke n pai dye, saba nwo koo wĩĩ pãã. U kalfua tesẽ ke kaplãŋ luhufa ne, pe ma pe troho tãhã ke yor wo, pe wĩĩ n tãy. Ye sẽ yãã, le yale nɔ wa gɛ nɔ wa.
Syaha pe Yesu kãndeyãrfa yawãr kuasĩĩ ye
Ndoo Nsãn kẽ tẽ syaha nge nɔ wãã Yesu kãndeyãrfa yawãr kuasĩĩ tii ye te ma Yasyi kãntraha na. Yãhã ke ke laantãr yar ye na, ke maha ke yrĩŋ wãã ye kẽ, koo gii ke pye lɛ nii wa Yãhã, ma maha ma koo, ma maha ga nii yai tãŋ koo. Tesẽ, pe Yãhã Yrã tẽnlɛhɛ kuasĩĩ mpãy pe ma ke nangbãŋ niisayũhũ yaha ye, pe pe laantãr yar ye na, pe maha pe yrĩŋ wãã ye kẽ. Tesẽ, Yesu Crise wii ne u sroŋ le Yãhã kapãn wãpãã ne, woo ya maha kẽ u cãã yir gbã wo, ma nii yrãŋ na u kuãŋ ne, woo ya maha kẽ, u ma yĩŋfa byɛ yĩŋ na; u u laantãr yar ye na, u maha u yrĩŋ wãã ye kẽ.
Wo ntãŋ dye Yesu Crise tãy; u wo tyĩn yi kãã kapee- wãpyeŋ koho wo u ntãŋ kãmay na, woo kẽ u wo yee dye u yĩnfar wo, ma wo ta wo n nii Yãhã tẽntẽ-, ma nii tẽn tẽ u Tuhufua Yãhã kẽ. U miingbãŋ ke yi, u maha fãngangbãŋ yãã, te n nii wãkuayãã ma n pye te na ye! Amɛn, le nii ke syi!
-Ye yãŋ, u ma u n pai yãhãsyɔ̃r laam wo. Nawee- byɛ ga ba u yãã yĩnde ne, tesẽ mpãy bya ne pe ba u kã fer. Driyɛ̃ terfa byɛ ga ba pye miyãhã na woo wĩĩ na. Ãwã, amɛn, le nii ke syi!
Yĩŋfua Yãhã yee: «Ndoo kẽ ke Alefa tesẽ ke Womega ne, n pye kai- byɛ fegbesaha na, tesẽ ndoo kẽ n ga ba pye ke kai- byɛ kuasaha na.» Koo kẽ ke pye lɛ nii wa Yãhã, ma maha ma koo, ma maha ga nii yai tãŋ koo. Koo kẽ ke ma tãŋ kai- byɛ fãnga ne.
Yesu u ya yar Nsãn na, u nayɔ̃r ne
Ndoo, ye Yesu kãndeyãrwɛ Nsãn kẽ. Too wãã le Yesu Crise kãmay na, ta bya ma ye ne ke wãfãy na, n ma ye ne Yesu yĩnfar na, n ma n nii plãhã le Yesu kãnde wo ye ne. Pe ba ra yigi ga ta kãntraha gaa na, muhulangbãŋ ke gbey le, ke myaha Pamɔsyi, ma yee n tee Yãhã kaplãŋ pãã nawee- ye, tesẽ cĩĩnde lii ne Yesu Crise le yar.
10 Jimaasyi per gaa na, Yãhã Yrã Fãnga ba ra laam yĩĩ, ta n yĩmbungbãŋ gaa luhu ra kur kuɛ ye mii tũũtũũ dyaŋ. 11 Le n ta pye ma yee: «Kai- nkãy taa n yãã, ke yrũhũ saba laam wo, ma nɔ wãã Yesu kãndeyãrfa yawãr kuasĩĩ nde wo, tii te ma Yefɛsyi wo, Semine wo, Pɛrgam wo, Tadir wo, Sardi wo, Filahadi wo, Ladusyɛ ne.»
12 Ta n wã klaha, ndoo ga yãŋ yoo u n pãã ra ne, ma sãn naalɔr kuasĩĩ yãã. 13 Te telai wo, ta n nawee waa ter syi yãã. U ba nayrengbãŋ le; sãn sapaha gaa pye u ntraŋ na. 14 U yĩnyor ter pye wãfir kur dyaŋ, ma naa n yɛhɛ palpal sesantĩhĩ dyaŋ, u yĩmpɛ naa n yɛhɛ naa wãŋ syi. 15 U trɛ naa n yɛhɛ mii ntẽn taa ter dyaŋ, pe te yɛ̃y ntẽŋ wo, te n nder waha, pe n te dyoho. U yĩmbui tẽŋ pye mii langbãŋ dyaŋ. 16 Yrompii kuasĩĩ pye u kãndigi koho wo, yũntrũhũ yɛ̃r sĩĩ gaa naa n yi u yɛ̃ wo, te yɛ̃r sĩĩ ba dyoho yɔ̃, u yĩntaha naa n yɛhɛ palpal mii yai wãŋ syi dyaŋ ke dye yĩndai wo.
17 Tẽ u yãã, ta n too sãy u yaha ye mii n ku. U n u kãndigi koho taha ra na ma yee: «Maʼa n fya ye! Ndoo kẽ n ma kai- byɛ fegbesaha na, ndoo maha kẽ n ma kai- byɛ kuasaha na. 18 Ndoo kẽ yrã wããfua. N ba ku, yagaa n ma yrãŋ na ta kuãŋ ne, wãkuyãã wee ra na ye. N yia gbã na tesẽ le nakur klo yĩŋfua ne. 19 Kai- nkãy taa n yãã yagaa, ke yrũhũ yaha! Yagaa kai- kẽ tesẽ nkãy ne ke n pai dye kur kuɛ ye. 20 Pe yrompii kuasĩĩ mii pe ma ra kãndigi koho wo, n ga pe yĩntaha tɔ̃r ma ye, tesẽ te sãn naalɔr kuasĩĩ yĩntaha bya ne, waa sẽ le cã yãã ye. Ke yĩntaha nge: Ke yrompii kuasĩĩ ngĩĩ, koo kẽ pe Yesu kãndeyãrfa yawãrfa kuasĩĩ yahaseefa, te sãn naalɔr kuasĩĩ -sẽ ne te yawãr teebɛhɛ kuasĩĩ.»