2
Yesu kaplãŋ nkãy pãã Yefɛsyi yawãhãfa ye
U n maha ra pye ma yee: «Mpãy pe ma Yesu kãndeyãrfa Yefɛsyi wo, le yrũhũ pe yawãhãfa yahaseefua ye ma yee:
Ndoo wii n ma pe yrompii kuasĩĩ ne ta kãndigi koho laam wo, ma n yãr te sãn naalɔr kuasĩĩ telai wo, ta yɛ̃ kaplãŋ ngĩĩ: Kayũhũ nkãy tee pye, n ke cã, n ye tẽn cã, tesẽ ye yii plãhã wãfãy gii wo, n le cã. N cã ma yee kapeepyefa wĩĩ sẽ n tãy ye ye ye. Mpãy pe wee Yesu tẽnlɛhɛ ye, ma -sẽ n yee, a poo ma Yesu tẽnlɛhɛ, ye pe yãŋ kayi ne, ma yãã kawarfuafa me pe ne. N cã ye yii plãhã, ye wãfãy yãã ta myaha wĩĩ na, ye sẽ -sẽ fãy sya ye. Ye wĩĩ lii le sẽ yai ra ye ye, loo ne ta ntãŋ sẽ dye ye tãy faale dyaŋ ye. Tee lii tee pye, -ye ye laam too le na, -ye le sya, -tee le miy yaha, -tee naa kayũhũ pye faale dyaŋ! Mii loo sẽ ne ye, n ga pa ye ye, n ba ye sãn naaloho gbe kãã ke fla na. Lii le -sẽ ma wãyĩĩ ye ye, loo ne nde: Mpãy pe n yee Niikluafa, pe pyer sẽ n tãy ye ye ye. Ta bya, pe pyer sẽ n tãy ra ye ye.
Yãhã Yrã le kaplãŋ nkãy pãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ye, wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!
Wii ma ba waha yia, ma kapee- wãpyeŋ miy yaha, n ga ba u ta u n waha naa pe katyipii di, mpãy pe yrã wãã nawee kẽ, Yãhã niisayũhũ fla wo yãhãyĩŋ na.»
Yesu kaplãŋ nkãy pãã Semine yawãhãfa ye
U n maha ra pye ma yee: «Mpãy pe ma Yesu kãndeyãrfa Semine wo, le yrũhũ pe yawãhãfa yahaseefua ye ma yee:
Ndoo wii n ma kai- byɛ fegbesaha na, ma maha ma kai- byɛ kuasaha na, ndoo wii n ba ku, ma ba yir gbã wo, ma nii yrãŋ na, ta yɛ̃ kaplãŋ ngĩĩ: N ye wãfãy cã, n cã ye ma nawãm, cĩĩnde -sẽ na ye ma nangbãm Yãhã ye. Mpãy pe wee cĩĩnde Yiifee- ye, ma nii Setane kãnde yawãhãfa, ma -sẽ n yee, a poo ma Yiifee-, pe wãpee nkãy pãã ye wĩĩ na, n ke cã. 10 Wãfãy gii ke n pai ye yãã, ye ma n fya ke na ye! Setane kẽ u n pai ta pe n mpãy yigi ye laam wo, pe pe tã nwompihi wo. Le ga nii wãtãnyãŋ ye ye, ye n wãfãy yãã plii sẽnsye. Ye ma sroŋ ma sya ga ku, n ga cĩĩnde yrã wãã ye kẽ. Yĩŋfua nkifai ga ta ye yĩy na.
11 Yãhã Yrã le kaplãŋ nkãy pãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãrfa ye, wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!
Wii ma ba waha yia, ma kapee- wãpyeŋ miy yaha, ufua saa maha ba ke tɛhɛ syãŋ gbã ku ye.»
Yesu kaplãŋ nkãy pãã Pɛrgam yawãhãfa ye
12 U n maha ra pye ma yee: «Mpãy pe ma Yesu kãndeyãrfa Pɛrgam wo, le yrũhũ pe yawãhãfa yahaseefa ye ma yee:
Ndoo wii n ma ke yũntrũhũ yɛ̃r sĩĩ ne te dyoho yɔ̃, ta yɛ̃ kaplãŋ ngĩĩ: 13 N cã ma yee ye ma klo lii wo, Setane niisangbãŋ kẽ ke fla ne. Ye pua yaha ra na, ye sẽ yi kãã ra kur ye ye. Ye fla gii ke nii Setane niisaha, pe ba Yãtipasyi boo ra wĩĩ na, woo wii u ba sroŋ ta kãnde wo. Loo naa byɛ ne, ye sẽ ba yi kãã ra kur ye koo cãã na ye.
14 Ye wĩĩ laa -sẽ ma le sẽ yai ra ye ye. Ye laam wo, mpãy tee ma pe faalefua Balaam kaklaha ter syi gbe. Faale na, Balaam naa Balaki klaha u Yiisrɛfa ta pe n dye kapee- wãpyeŋ wo, pe naa mparyaha kar kaa, pe naa tyatyãhã wũhũ pye. 15 Ye laam wo, mpãy ma koo syi dyaŋ, pe Niikluafa kaklaha ter syi gbe. 16 -Ye le cã ye le sya ke sẽ yɔ̃ ye, -tee ke miy yaha! Mii loo sẽ ne ye, n ga pa yagaa ye fla na, n ba pe kapeepyefa mii gbã ta yũntrũhũ gii ne ke ma ra yɛ̃ wo.
17 Yãhã Yrã le kaplãŋ nkãy pãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãrfa ye, wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!
Wii ma ba waha yia, ma kapee- wãpyeŋ miy yaha, yãhãyĩŋ digi gii Yãhã ke gbihi ta yaha, n ga ba ke wãã ufua kẽ, tesẽ ntẽmbale ne wãfĩĩ, miifãŋ gaa ne ke yrũhũ ta le na. Waa ter saha koo miifãŋ nge cã, mii wii ya sẽ kẽ u loo ntẽmbale yãã ye.»
Yesu kaplãŋ nkãy pãã Tadir yawãhãfa ye
18 U n maha ra pye ma yee: «Mpãy pe ma Yesu kãndeyãrfa Tadir wo, le yrũhũ pe yawãhãfa yahaseefua ye ma yee:
Ndoo wii n ma Yãhã Dya, ndoo wii ta yĩmpɛ n yɛhɛ palpal naa wãŋ syi dyaŋ, ta trɛ ne te n yɛhɛ palpal mii ntẽn taa ter dyaŋ, ta yɛ̃ kaplãŋ ngĩĩ: 19 Kayũhũ nkãy tee n pye, n ke cã, n cã ye nampyeŋ- ntãŋ dye ye tãy, n cã ye n sroŋ ye tẽn ne ra kẽ, n cã kaa sẽ yi n kãã ye wãplãhã na ye, n cã kaa n taha ye kayũhũ na plii wuhu na.
20 Ye wĩĩ lii le sẽ yai ra ye ye, ye tee n luhu cɔɔ nwo ye pe n yee Syɛsahabɛ. U u ya ta Yãhã kaplãŋ n dye woo laam wo, ma -sẽ nii ra tẽntẽ- wlaŋ u kaklaha ter ne, ma pe le tyatyãhã wãpyeŋ wo, tesẽ mparyaha kar wãkaa ne. 21 N tyii u na, ma yee u cã u le sya u yee u kapee- sẽ yɔ̃ ye, u ke miy yaha; u sẽ -sẽ n kɛ u yi kãã u tyatyãhã wo ye. 22 -Ye yãŋ, n ga u sãy fɛn kasãy wãŋ gaa na, mpãy pe tyatyãhã pye u ne, n ga fɛngbãn taa taha pe na. Pe ma cã, ma yi kãã pe kapee- wãpyeŋ wo, loo ne. 23 N ga ba u pii byɛ boo. Loo nde na, pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa byɛ ga cã pe yee, ndoo kẽ wii ne u nawee laam wũhũ cã, ma maha u laanga wũhũ cã. N ga ba ye nanem byɛ dãã kai- nkãy wĩĩ na tee n pye.
24 Yii Tadir yawãhãfa mpãy tee sẽ pua yaha ke kapee- wãpyeŋ kaklaha nge na ye, ke pyefa pe kai- nkãy yee Setane wũhũ nkãy ke sẽ n yi gbaa na ye, ye sẽ ke yãã cã ye. N ga yii poo yar n yee, n saa laa taha ye na ye. 25 Kayũhũ nkãy tee n pye, -ye kuee koo wãpyeŋ ne ta n sya ba pa!
26 Wii ma ba waha yia, ma kapee- wãpyeŋ miy yaha, ma n luhu ra ye ma sya ga waa u wãku na, n ga ba fãnga wãã u kẽ, u n nii kãntrɛfa yĩŋ na. 27 U ga ba naa pe le u kãnde wo fãnga na, ntẽn kãi ne. Mpãy pe saa ba naa n luhu u ye ye, u ga ba naa pe yoho poor wãn dyaŋ. Ta Tuhufua Yãhã u fãnga gii wãã ra kẽ, koo syi fãnga kẽ tẽ ga wãã u kẽ. 28 N ga ba yĩŋ yɛ̃ yrompua wãã u kẽ.
29 Yãhã Yrã le kaplãŋ nkãy pãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ye, wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!»