6
Ne vu̱ryi jdutyara vu̱ñique̱yada simu cadnadu netimyu̱ ne Ju̱denu siityari̱nuni̱
¿Ne jadavay jiryedye sa̱tiy tu̱chuta jiryetyenuni̱ jityeryi̱ Ju̱denu siityari̱nu? Satu̱chuta cadnadumuni̱, dañumamu̱y ne sani̱cha cadnadu Ju̱denu siityari̱nuntiy. ¿Nu̱tyuramusimyu̱ ne jirya̱tu̱chuta Ju̱denu siityari̱vay jiyadaju̱yu, nu̱tyuramusiy? ¿Jirya̱ni̱viy datyi̱sa ramusiy, jiryatiy rirye̱cha Ju̱denu siityari̱vay cadnaduveda, rirya̱tidye jtarya murichenutadeda rijyu̱ jiryatimyu̱ ne Ju̱denu siityari̱vadyeryi? Varityi jirye̱cha cadnaduveda, jirya̱tidye jtarya murichenutadeda rijyu̱ jiryatimyu̱ ne siityari̱vadyeryi, ¿ne jiryecha̱ra̱ ra̱cha variy, jirya̱tidye jdutyara pasidye nique̱tya̱da? ¿Jiryedyetyi̱satya vurya̱jtarya murichenutadeda riñijyu̱ Ju̱denu tuunu vichavantyi? ¡Jaryivya̱ju̱ vurya̱jdutya nu̱ñi vu̱y vuryisa̱ra taranchiy jachipiya̱sa̱da variy! Jiryetyi jdutyaru̱rya jiñique̱yada, ¿nu̱tyichiy jirye̱ya simu cadnadu, nu̱tyichiy? jiryatimyu̱ ne samiy jvadichi̱ Ju̱denu siityari̱vajyuuju̱ni̱. Ri̱tarya darya niquejada jirya̱na̱daju̱. ¿Ne ti̱ datyará jiryequebyimu? ni̱tiy datya jdutya̱dara nique̱tya̱da jiryetyeryi̱vedatayu. ¿Ta̱raju̱ satu̱chutaniy jityeryi̱, ta̱raju̱? ¿ta̱raju̱ satu̱chuta ridyiya jiryatimyu̱ ne Ju̱denu siityari̱vadyeryi, ta̱raju̱? Savuunuma̱ bayantu daryaju̱ jirye, jiryatiy jiryetyu̱chuta daryaju̱yu. Samivya̱ju̱ jiryejyu̱ra, jirya̱tidye jachi̱niy raju̱ va̱cha jvaayada jiñijyu̱yu, paradoda jarye. Jirye ji̱ta jvaachara va̱cha ti̱nijyu̱, jiryepyaranusara simusintyi dañuma sani̱cha jiryetyeryi̱ Crístumu. 9-10 ¿Ne jiryedyetyaru̱y nta day, ne rirya̱jmutya̱ va̱cha vichavarya jiyaru̱rya Ju̱denu nusu̱jyomu? ¡Ne jirya̱quivu̱chuyu! Ne rirya̱jmutya̱ cadnatuvedara jiyaru̱rya Ju̱denu nusu̱jyomu, dantyamu̱y ne jiiputera jvaachi̱nijyu̱ jachipiya̱vay, dantyamu̱y ne ti̱ vaturu̱jsa̱ rupivye, dantyamu̱y ne nicyara̱myi, dantyamu̱y ne rityi sije jiryenu vanumu, dantyamu̱y ne paranuvay, dantyamu̱y ne jaryi taratavay vicharu̱vye, dantyamu̱y ne niyu̱byimiy, dantyamu̱y ne javityiye̱vye, dantyamu̱y ne ju̱vavyé. Ne rirya̱jmutya̱ davye nijya̱nvarya jiyaru̱rya Ju̱denu nusu̱jyomu. 11 Darya va̱cha jvaavyedye rivyichanu̱yada jiryetyevantyi. Diye ji̱ta jiryevyichasara pu̱chavay, jaryetasavay jarye risa̱ju̱ jirye, samivye jarye, jiryatiy su̱teda Ju̱denu davye jirye, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jtyamu, Yintumusiy.
Vu̱vyu̱ vichasara jiintyasara Ju̱denuju̱
12 Ne ju̱bachara tara vu̱jyu̱, dantyamu̱y ne samirya ti̱ta̱ju̱ variy vu̱jyu̱ntirya. Si̱tenu ne ju̱bachara tara vu̱jyu̱, dantyamu̱y ne vurya̱sabuy taraju̱. 13 Vuryi̱tay dyetya jmyichara vu̱vyu̱muju̱, vu̱vyojo ji̱ta jmyichara jmutya̱joju̱ day. Ju̱denu ji̱ta ra̱paruta tamitya rundamura jmyichara, vu̱vyojo jarye risa̱ju̱ ti̱ta̱ju̱. Dantyamu̱y ne su̱ndejada Vu̱yntyityu̱ra vu̱vyu̱ cadnavedaju̱. Saju̱ ji̱ta yindejadara vu̱vyu̱ day, ni̱ jarye vichasara variy vu̱vyu̱ju̱. 14 Daryani̱ sami̱sadeda Ju̱denuni̱ Vu̱yntyityu̱, daryaday sa̱mi̱saniy jidyetya̱datantidyevyu̱y. 15 ¿Neviy jiryedyetya day jiryatiy rani̱cha vu̱vyu̱ Crístuvu̱ tera? ¿Ta̱raju̱na̱ ra̱pu̱chiy Crístumusirya ravyu̱ ra̱tidye ji̱tye sisa̱ cadnatu ray, ta̱raju̱? Ra̱ma̱cho̱sarate cadnavu̱ ru̱co̱siy. ¡Ne tarundamu vurye̱chasara darya, mitya! 16 ¿Ne jiryi̱nu̱y ni̱tiy ji̱tye sisa̱ cadnatuyu, ni̱ni̱day vicha ti̱qui sisa̱ variy? Su̱teda Ju̱denu daryaju̱:
Danu̱ju̱myusiy nana̱cha ti̱qui variy.
17 Ni̱ni̱ ji̱ta ni̱tiy ji̱tye̱ryaniy simu Vu̱yntyityu̱yu, sama̱cho̱ nu̱tyu ti̱qui jnutu sisa̱ variy. 18 Jirya̱bay ra̱jisiy cadnaveda. Rataryara juuchuveda jiryatiy sajuuchuvay vanu, rama̱cho̱ tajijyu̱ savu̱jisiy; cadnavu̱ ji̱ta juuchuvay jivyu̱ jiyaro̱ju̱ day. 19 ¿Ne datyavay jirye jiryatiy jiryevyu̱ rañi̱chasara Ju̱denu Jnutu roriy? Jiryi̱mutya̱ Ju̱denumusiñi̱ Yintu. Ramuni̱timyu̱ ne vu̱vyichasara vu̱vyu̱ ja̱mi̱. 20 Sata̱ryu̱mya̱ daryaju̱ jaryi murichevedamusiy jijyu̱ vu̱y. Ramuni̱ vurya̱vandanu rivani̱ Ju̱denu vu̱vyu̱ta, samiryatidye rirya̱diy nijya̱nvay riva, rirya̱tidye jchana̱tya variy rivani̱ Ju̱denu.