7
Pávurubay datyadoda ja̱mu̱yadanchiy
Diye, ranchiy ji̱ta jiryatiy jiryeñu̱y caterava rajyu̱ra, ri̱tay: Ne samirya vanuju̱ sa̱jvaañi̱ vatura. Jiryatiy ricyadnavaryu̱chara nijya̱nvay, samivya̱ju̱ dyetya rirye̱cha vaduy nu̱ñi vaturu̱tyavay, vatuy jarye ra̱cha vanutavantyidye. Sa̱ma̱ sa̱y vanura sayaru̱rya jivyaturaju̱, daryani̱ sa̱sa̱y vaturara sayaru̱rya jivyanuju̱ntidye. Tapi ne nanuvicha vaturu̱y jidyirya nutyityu̱toda nu̱day, nanuvanunuma nusu̱rya jivyu̱ day. Daryadantyi vanuntiy, ne savicha jidyirya nutyityu̱ nu̱day, savaturu̱ñuma nusu̱rya jivyu̱ntidye. Ne sa̱ju̱bay vanu jivyaturu̱yjisirya jiyaru̱rya, dantyamu̱y ne vaturu̱y ra̱ju̱bay jivyanujisirya jiyaru̱rya day; vinu varityi nanujachipiya̱ vatajuu nana̱tidye tu̱chu sisa̱ Ju̱denu rajuu rundamicha̱ra̱ju̱, rivasiy ji̱ta nana̱vicha yisa̱ntiy, sañuma juuchanu Satanásiy nanuni̱ru̱yadatayu. Ne ri̱tesiy darya ju̱bacharamusiy, vinu jirya̱tidye jachipiya̱ ranchintyi. Raryivya̱ta ji̱ta rirye̱chasara vinu vanumiy ti̱ta̱ju̱ nu̱tyu ray darya. Ru̱mutya̱ ji̱ta nu̱ñi ti̱quimusiy daryatiy sasa̱y Ju̱denu sivaayadaju̱, nu̱ sa̱tidye vichasara vinu vanu, Ju̱denujsa̱ jvaayadaju̱; nu̱ntiy sa̱tidye vichasara vaturati̱, sisa̱ jvaayadaju̱ntidye. Ruuvay ji̱ta jiryatiy vinu vadudyeryi, bacheno̱damiy jarye, ri̱tay: Samiryava̱ju̱ rirya̱ma̱cho̱ nu̱tyu ray, ne rirya̱ja̱mu̱y variy. Netimyu̱ ne ridyetya nusu̱yadara jiñi̱ru̱yada, samiryandyetya rirya̱ja̱mu̱y, samirya day raryicha si̱tenu ja̱mu̱yada ramusiy paru̱cha̱riy vichasa̱dajisiy.
10 Rijyu̱ ji̱ta rityi ja̱mu̱y yisa̱ju̱, ri̱tay Ju̱denu jtedamu: Ne nana̱tochiy vaturu̱ñi̱ jivyanu variy. 11 Nu̱tyi varityi nana̱tochiñi̱ jivyanu, nana̱ma̱ ma̱cho̱ vinu vaturu̱y varintyi, varimyata nana̱jdutya jivyanusa̱ntiyu. Daryadañi̱ vanuntiy, ne sa̱tova̱ nada jivyaturu̱ntyi. 12 Ruuvavya ji̱ta ri̱tay, ne Ju̱denu niquejadamu day: Saryityi vicha ti̱qui vu̱tyeryi̱ nadisa̱ vaturu̱y jiryatimyu̱ ne Ju̱denu siityari̱nu̱y nada day, naryityi va̱tani̱ jivyanu, ne saryi tova̱ variñada. 13 Daryadantyi naryityi vicha tanu̱qui vuryi̱tyamutu̱y sisa̱ vanu jiryatimyu̱ ne Ju̱denu siityari̱nu dañi̱, sa̱numatiy siityari̱ vicha̱da nadisa̱, ne naryi tochiy variy ju̱na̱ñu̱ndyeñi̱. 14 Savichasara Ju̱denu na̱cho̱ju̱ jaryetasi̱ nanuvanu yimusiy, daryaday nanuvichasara Ju̱denu na̱cho̱ju̱ jaryetasanu̱y vu̱tyeryi̱ vaturu̱ntyidye, jiryatimyu̱ ne siityari̱nu̱y nani̱cha didye. Netimyu̱ ne raryicha darya, riryivyicha jaryetasavay ridyedyeñu bayantu nutyityu̱na̱cho̱ju̱ variy; vu̱dyetya ji̱ta rivyicha Ju̱denuna̱cho̱ju̱ jaryetasavay jijye̱myusiy, jiryatiy Ju̱denu siityari̱nu dañi̱, varimyata ru̱no̱da siityari̱jadamusiy. 15 Satova̱ru̱ñumatiy vanu nada jivyaturu̱y Ju̱denu siityari̱nu̱y, sa̱ma̱ tova̱ nada, ne nana̱va̱ta savaturu̱y rivasiy variñu̱dayu; daryadantyi nanutochiryu̱ñumatiy vaturu̱ñi̱ jivyanu Ju̱denu siityari̱nuntiy, nana̱ma̱ tochiñi̱, ne sa̱va̱ta nanuvanu variñu̱dantyidyeyu, tapi sanatuyada Ju̱denu samirya vicha̱daju̱ daryaju̱ davyu̱y. 16 ¿Sa̱da datyani̱viy, vaturu̱y, sa̱dimusiñi̱viy sa̱ma̱cho̱ jivyanu Ju̱denu siityari̱nuju̱ day? ¿Va̱ jiique, vanu, jidyetyani̱viy yimusiy nana̱ma̱cho̱ jivyaturu̱y Ju̱denu siityari̱nu̱jyu̱ day?
Daryatiy sanatuy Ju̱denu vu̱y, daryani̱ vurya̱ma̱cho̱.
17 Sa̱ma̱ jachipiya̱ nu̱ñi ti̱quimusiy sa̱tidye rupichara darya nú̱va jiryatiy sabay Ju̱denu sayaru̱ryara, jiryatiy sanatuy Ju̱denu raju̱ni̱, daryani̱ ri̱tañumaya̱ ti̱ta̱ju̱ ruuva Ju̱denu siityari̱vajyuu. 18 Ni̱tiy vicha Judíyu jmutyonusi̱ Ju̱denunijyu̱, sanatuñumatiy Ju̱denu variñi̱, ne sa̱jachipiya̱ ti̱tuyada yibivaju̱ntiy. Ni̱timyu̱ ne vicha jmutyonusi̱, sanatuñumatiy Ju̱denu variñi̱, dantyamu̱y ne sa̱jachipiya̱ jmutyonutadedayu. 19 Ne sava̱ta Ju̱denu daryaju̱ vinu ni̱ jiryatiy jmutyonusi̱dañi̱, dantyamu̱y ne vinu ni̱ jiryatimyu̱ ne jmutyonusi̱ntidyeñi̱. Sava̱ta ji̱ta vurya̱tidye vichasara siityevay saju̱. 20 Daryatiy sanatuy Ju̱denu vu̱y, daryani̱ vurya̱ma̱cho̱. 21 Sanatuyadanumatiy ji, ¿jivyicha̱daviy variy ti̱ cumude? Ne ya̱jachipiya̱ jaryi ranijyu̱. Sa̱tiy jmu̱ryaru̱y jipyatru̱ ji, ya̱jmutya̱ samivya̱ju̱ jijyu̱ra. 22 Tapi ni̱tiy vicha cumude varityi sanatuy Ju̱denuni̱, ni̱ni̱ vichasara jmu̱ryasi̱ Vu̱yntyityu̱muju̱, (jiryatiy su̱mu̱ryanuma Crístu sajuuchuvedamusiyu). Daryadantyi ni̱tiy vichasara jidyirya jvaañu, varityi sanatuy Ju̱denu ni̱, ni̱ni̱ vichasara Crístu cumude rivasintyi (jiryatiy Crístu murichenura sadivyi Ju̱denumu). 23 Jiryatiy sata̱ryu̱yada Crístu jaryi murichevedata jirye, ne dyetya jirya̱tuva̱chu nijya̱mi̱ niquejadamu Ju̱denu jiyasachiy variy. 24 Ramuni̱, ratyeryi̱veda, darya jiryevyichasara nu̱ñi ti̱quimusiy jiñatucha̱da rundamu, daryantiy jirya̱ma̱cho̱sara Ju̱denu diya.
Jutuvedanchiy, ja̱mu̱yadanchiy jarye
25 Diye ji̱ta vatuy jutuvedanchiy, ne su̱teda Vu̱yntyityu̱ tara ranchiy. Jiryatiy rivaañumaya̱ Ju̱denu jantyutya̱damusiy, rajechipiya̱ ray variy tara rinchiy. 26 Rajechipiya̱ ji̱ta rinchiy vinu vatuy, vinu vaduy jarye, jiryatiy vu̱vyicha paru̱cha̱riy rundamu, samirya rirya̱ma̱cho̱ yasiquita variy, ne rirya̱ja̱mu̱y. 27 Jityi vicha vaturati̱, ne ya̱tova̱ru̱y ju̱na̱ñu̱nñi̱; jityi vicha vinu vanu, ne ya̱va̱ta sana̱cho̱ vatura. 28 Varityi ya̱ja̱mu̱y, ne jijyuuchuvay variy rata, dantyamu̱y ne vinu vatura juuchuvay variy jiryatiy saja̱mu̱y. Riy ji̱ta jiryatiy rijya̱mu̱y, rirya̱jarupanu variy ratayu, ray ji̱ta rañi ramityaniy jiryivara. 29 Ri̱tay nta, ne ta̱rijyu̱ nu̱darya vu̱ryunda jiyu nu̱day. Diyemusiy ji̱ta ni̱tiy vicha vaturati̱, saryi vichasara nu̱tyu ne vaturati̱. 30-31 Ni̱tiy jna̱ryu̱y, saryi vichasara ne nu̱tyu jna̱ryu̱ñu nta variy, ni̱tiy jchana̱ryu̱y, saryi vichasara nu̱tyu vayinu nta variy; ni̱tiy ta̱ryu̱rya tara, saryi vichasara variy nu̱tyu ne tarati̱ nta; ni̱tiy vicha tarati̱ jirya mucadimu, saryi vichasara variy nu̱tyu ne tarati̱ nta, tapi ra̱numa caray vurya̱jisiy jirya mucadi ja̱nvay vichasa̱da.
32 Ravya̱ta jirye̱cha ne jaryi jachipiya̱vay netimyu̱ ne jirya̱jachipiya̱ jaryi taranchiy variy. Sajachipiya̱sara vinu vanu Ju̱denu baryanchiy, nu̱tyuramusiy sa̱jvaay Ju̱denu jchana̱tya̱daju̱. 33 Vaturati̱ ji̱ta jachipiya̱sara ranchiy jirya mucadi barya, nu̱tyuramusiy sa̱jvaay jivyatura jchana̱tya̱daju̱; ne sadatya chi̱ju̱ra saryi jvaay, varimyata Ju̱denu va̱ta̱daju̱, varimyata savaturu̱y jchana̱tya̱daju̱. 34 Daryantiy sajachipiya̱sara vinu vatura Ju̱denu baryanchiy, sa̱tidye vichasara jiintyasi̱ saju̱, jivyu̱ta, su̱ntuta jarye risa̱ju̱. Vanu tanu̱y ji̱ta jachipiya̱sara vu̱vyicha̱da baryanchiy, nu̱tyuramusiy nana̱jvaay jivyanu jchana̱tya̱daju̱. 35 Ri̱tay ji̱ta darya niquejadata jiryiva, jiryi̱chana̱yadaju̱, ne tutaniya̱ra niquejadata, ri̱tay ji̱ta ra̱tidye jmu̱tya samirya vicha̱daju̱ jirye, jirya̱tidye jvaay vatajuu jachipiya̱jadata Vu̱yntyityu̱ju̱.
36 Sajachipiya̱numatiy vanu: Ne rivaay samirya radyetuju̱, jiryatiy ja̱ñuma daryaju̱ dañi̱, ne rajya̱mu̱tyaniy didyeñi̱. Sa̱numatiy ja̱mu̱tyaniryu̱ñi̱, ne sa̱juuchuvay variy. Sa̱ma̱ ja̱mu̱tyaniñi̱. 37 Ni̱ni̱ ji̱ta ni̱tiy vicha vanu̱rya jijechimyu, netimyu̱ ne saja̱mu̱tyaniñi̱ jidyetu, ni̱ni̱ ji̱ta datyara jidyirya jachipiya̱jada. Sajachipiya̱ variy bayadani̱ jidyetu vinu vaturaju̱. Ni̱ jarye samirya jachipiya̱jadati̱. 38 Ramuni̱ ri̱tay: Ni̱tiy ja̱mu̱tyaniñi̱ jidyetu, ni̱ni̱ jvaay samirya; ni̱timyu̱ ne ja̱mu̱tyaniñi̱ jidyetu, ni̱ni̱ jvaay samivya̱ju̱.
39 Naryi ma̱cho̱ tanu̱qui vaturu̱y jivyanusa̱ sadiiyada sa̱ra̱ju̱; sa̱numatiy dii ji̱ta, nana̱jiintye ji̱ta variy sisa̱siy, nana̱tidye ja̱mu̱ñi̱ ni̱tiy nanuja̱mu̱ryu̱dye, vinu sisa̱ jiryatiy Ju̱denu siityari̱nu dañi̱. 40 Rajechipiya̱ nana̱vicha jaryi jchana̱ñu̱y varityi nanuma̱cho̱ bacheno̱da yasiquita. Rajechipiya̱ntiy Ju̱denu jachipiya̱jadati̱numa ray, jiryatiy savichasara Su̱ntu daryaju̱ riva.