11
Jirya̱siityari̱ rivaayadamu ray, nu̱tyu ratyi siityari̱ sivaayadamu Crístuyu.
Nu̱tyuramusiy riryi vichasara vatuy Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jadamuju̱, nu̱tyuramusiy
Ri̱chana̱tya ji̱ta jirye jiryatiy jiryejechipityasara ti̱ta̱ju̱mu ray, jiryatiy jiryebecharara tu̱chodantiy jiryatiy jiryi̱mutya̱ rimusidyerya. Ravya̱ta ji̱ta jirya̱datya: Nijya̱nvay vichasara Crístu nusu̱chavay, vatura vichasara jivyanu nusu̱byintidye, Crístu ji̱ta vichasara Vu̱jye̱ Ju̱denu nusu̱byi day. Ti̱tya vanu ni̱tiy tu̱chu sisa̱ Ju̱denu, varimyata satu̱chu nijya̱nvamyu saju̱, sa̱numatiy tu̱chu jno̱co̱ti̱, sa̱viryu̱tya variy ratani̱ jintyityu̱. Ti̱tya vaturu̱y nana̱tiy tu̱chu sisa̱ Ju̱denu, varimyata nanutu̱chu saju̱ nijya̱nvamyu, nanunumatiy tu̱chu mitya jno̱ mutanujay jsa̱, nana̱viryu̱tya variñi̱ jintyityu̱ rata, nu̱tyunuma rani̱cha pa̱chara nta nani̱no̱. Netimyu̱ ne nanumo̱siiryu̱y vaturu̱y pañi̱tara yino̱, dañuma nana̱pa̱tyanirya yino̱jasiy. Jadasaratiy raryicha vatujyu̱ rirya̱tiy vicha jno̱jasiy pa̱chavay, varimyata mitya jno̱tadimiy ti̱ta̱ju̱, rirya̱ma̱ mo̱siiy mutanujatyara yino̱ variy. Vanu ji̱ta ne sa̱mo̱siiy pañi̱tara yino̱ day, jiryatiy savichasara jo̱ta̱damusiy Ju̱denu jantyasi̱, sadáju̱ jarye. Vatura ji̱ta vanudáju̱ day. Tapi ne sani̱cha vanu vaturamusi̱, vatura ji̱ta rañi̱cha vanumusi̱ day, (jiryatiy su̱ndejada Ju̱denu vanu vija̱musiñi̱ vatura). Dantyamu̱y ne su̱ndejada Ju̱denuni̱ vanu vatura jiyadaju̱. Su̱ndejadani̱ vatura vanu jiyadaju̱. 10 Ramuni̱ rirya̱ma̱ vichasara vatuy yino̱ mutanujatyavay, rirya̱tidye vichasara samiy jvadichavay Ju̱denu tuunu vichavay mo̱mu. 11 Dañumamu̱y ne savichasara vatura vanusa̱, dantyamu̱y ne vanu, vaturasa̱, Ju̱denu jtedamuju̱. 12 Tapi darya su̱ndejada Ju̱denuni̱ vatura vanumusiy, daryatiy sarupachara vanu vaturamusintyidye; ti̱ta̱ju̱ ji̱ta ru̱dachara Ju̱denumusiy. 13 Jirya̱datya samiy jiryejyu̱ra: ¿Samiryavidye vatujyu̱ rityu̱chu sisa̱ Ju̱denu, ne mutanujatyavay? 14 ¿Ne viy vu̱dyi jadasara riva jiryatiy saja̱vyechu vanura yino̱jasicya̱? 15 Vatura ji̱ta su̱no̱jasicya̱ jchana̱tyaniyu, jiryatiy sasa̱y Ju̱denu su̱no̱jasicya̱ yino̱ mutanuta̱ju̱yu. 16 Dañuma rivyicharu̱y tavay niquetta̱dacanumiy ranchiy, ne vu̱dyetyara ratarya vichanichara vuryimu, dantyamu̱y ne Ju̱denu siityari̱vajyuumu.
Nu̱tyuramusiy vu̱ryi jachipityara Jesucrístu batyeda vuryeyadaju̱, nu̱tyuramusiy
17 Ra̱numatiy nu̱rya tara jiryejyu̱, ne vana̱y ri̱chana̱tya variy jirye ranchiy jiryentye̱ryadedayu, jiryatimyu̱ ne samivya̱ju̱ darya. Nicyara̱vya̱ju̱ ji̱ta radyi daryaju̱ riva. 18 Munatya ru̱tay tavay jiryenchiy: Rivyichasara nantasavay nu̱ñi riy, jiryatimyu̱ ne vana̱y rijechipiya̱sara vatajuu. Rajechipiya̱ variy: si̱tenuviy rani̱cha darya niquejada jiryenchiy. 19 Samirya dyetya ravichasara jaryeta̱da vu̱quebyimu, rirya̱tidye dityanu ramusiyu, rityi vichasara samirya jvadichavay Ju̱denu diya vu̱quebyimu. 20-21 Jiryeñumatiy ji̱tye̱ryaniyu, ne vana̱y jiryi̱myichara Ju̱denunijyu̱, tapi jiryi̱myichara nu̱ñi ti̱musirya jidyirya jmyi̱sara day, jasicha̱ra̱ju̱tiy sajachi̱ ti̱, nu̱ ji̱ta ma̱cho̱ niyu̱byi day. 22 ¡Tiii! ¿Ne rorityavay jirye, jasityi jiryejmyi, jirya̱jatu risa̱ju̱ntiy? ¿Ta̱ju̱rana̱ jiryerrachu riy Ju̱denu siityari̱vajyuu day, ta̱ju̱? varimyata jiryejantaniryu̱ryi rityevay jiryatimyu̱ ne taratavadyeryi. ¿Ta̱ra ra̱jtay jiryiva, ta̱ra? ¿Ravyidye jchana̱tya ranchiy jirye? ¡Tama̱ day, tama̱!
Sadatyadoda Jesús riy: “Pa̱ ravyu̱, bínuja̱ ji̱ta rayndaja̱ day”
(Matévu 26.26-29; Márcu 14.22-26; Dúcasiy 22.14-20)
23-24 Tapi ray ji̱ta jmutya̱jada Ju̱denumusirya, ratyu̱choda jiryivantirya, jiryatiy sivaayada Vu̱yntyityu̱ Jesúsra. Variy nupora ji̱ta jasityi ribeyada batyedaju̱ni̱, sireda ji̱tara pa̱ variy, si̱chana̱tya̱da variñi̱ jijye̱ Ju̱denu ranijyu̱ pa̱. Saruvejada ji̱ta varirya pa̱, su̱teda ji̱ta:
Jirya̱jnu̱rya jirya rimusiy nu̱tyu ravyu̱ jiryatiy jiryeyadaju̱ darya. Jirya̱jmutya̱jaya̱ra jirya̱tidye jachipityasara rata ray.
25 Daryatiy riibyedivasiy, siredara jatuvu̱, su̱teda varintyi:
Jirya jatusarata radyityanu diye vadi jnu̱yadanchiy jirye, jiryatiy Ju̱denu jtedamuju̱ darya, jiryatiy raryi rayndaja̱ murichiryara. Jirya̱tiy jatusarara, jirya̱ma̱ jachipityasara riva ray.
26 Tapi jiryi̱myiñumatirya jirya pa̱, jirya̱tu jatuvu̱vimusiy risa̱ju̱ntiy, jiryetyu̱chusara ranchiy variy jiryatiy sabatyeda vuryeyadaju̱.
Vurya̱jachipityaja̱ samirya Jesucrístu batyeda jiyadaju̱
27 Ramuni̱tiy ni̱tiy jmyirya pa̱, sa̱tu variy jatuvu̱vimusintyi, netimyu̱ ne sajachipityaja̱ samirya Jesucrístu batyeda jiyadaju̱, sayasay variy Jesucrístu munusa̱divayu. 28 Rirya̱ma̱ jantya munatya nu̱ñi ti̱quimusiyu, samiryavidye rajechipiya̱jada ranchiy Crístu batyeda jiyadaju̱. Rivasiñuma ji̱ta sa̱jmyirya pa̱, sa̱jatu jatuvu̱vimusiy varintyi. 29 Si̱myiñumatiy vanura pa̱, varimyata sa̱tunumatiy yatuvu̱vimusiy, netimyu̱ ne sajachipitya samirya Jesucrístu batyeda jiyadaju̱, satiitya variy jiyadaju̱ra jijyuuchuveda murichirya. 30 Ramuni̱ rivyichasara jdiva̱jnuvay jiryetyevay, tavay ji̱ta diiye̱chara ru̱co̱sidye. 31 Vu̱ryityi jantya munatyara vu̱jechipiya̱jada Jesucrístu batyedanijyu̱, ne saryi murichenutaniy variy Ju̱denu ru̱co̱sivyu̱y. 32 Saryityi murichenutaniy ru̱co̱sivyu̱y, samusiye̱chara variy rata vu̱y vu̱ñuma parutay rusa̱ju̱ rityimyu̱ ne tuva̱churu̱y simu Ju̱denu day.
33 Ramuni̱ ri̱tay jiryiva, ratyeryi̱veda, jirya̱numatiy ji̱tye̱ryaniy jibyedaju̱yu, jirya̱ma̱ nutuy nu̱ñi ti̱quimusiy variyu, jirya̱tidye jmyi vatajuu Ju̱denunijyu̱. 34 Ni̱tiy jachi̱ jaryi, sa̱ma̱ jmyi munatya jiryorimyu day, jiryeñuma ji̱tye̱ryaniy jipyarutedaju̱yu. Ra̱numatiy ju̱ti̱ jiryimu, ra̱tu̱chunuvi̱ra ratarya tu̱choda variy jiryivantiy.