16
Riche̱yadara criquiy rirya̱tidye jmu̱tya riy jityevay Crístumu
Diye ra̱tu̱chu criquinchiy jiryiva, jiryatiy vurya̱jmutya̱ Ju̱denu siityari̱vay jiyadaju̱ra, daryani̱day ri̱teda Cadásiyamu siityari̱vajyuuvantiy: Jirya̱ma̱ jvaachara daryantidye. Ti̱ta̱ju̱ simyanumu, tumícyu rundamu, jirya̱bay nu̱ñi ti̱quimusirya tara jiryecyuriquitye, daryatiy sa̱jmu̱tyajaya̱sara Ju̱denu jiryivaayadamuyu. Ne ravya̱ta ji̱ta jirya̱ju̱tye̱ryanirya criquiy jiryivasiy riviryi̱jadamu. Rivi̱jada rundamu ra̱nu̱rya catera rijyu̱ vaduy, jiryatiy jirya̱jaryeta criquiy jto̱tavajyu̱ riy, Jerusarí̱ ja̱nvamyuju̱. Jirya̱sa̱y samirya jachipiya̱jadamu daryaju̱ra criquiy, jantyuyadavay jiyadaju̱. Jiryetyi jachipiya̱ samirya, ra̱jiyantiy, rirya̱jiya variy risa̱ntidye.
Nu̱tyura sajachipiya̱jada Pávurubay yé̱jiya
Ra̱jañu̱y ji̱ta jiryimu ra̱numatiy jañu̱ryi̱ Masedóniya vicha̱diva, rajechipiya̱ jañu̱yada daryaju̱ Masedóniya vicha̱damuju̱. Ra̱ma̱cho̱ dyetya taraquiju̱ jiryisa̱, varimyata ra̱ramityanirya nijya̱ jiryimu, jirya̱tidye jpa̱ yimusintyirye, rumutiy ra̱jiyaru̱cyu̱. Ne ravya̱ta vinu ra̱diryi̱ jiryiva, jiryatiy raryicheryu̱y jiryisa̱, daryatiy sava̱ta Ju̱denu rajyu̱ dacyu̱. Ra̱ma̱cho̱ ji̱ta Evésumu nutasarasiy jatojada vichtya sa̱ra̱ju̱, jiryatiy ravicha̱da ri̱tya Pentecostésiy. (Ya̱jnu̱y Jvaayada 20.16) Samirya jayadati̱ ray, ra̱tidye datyanura Ju̱denu niquejada, jaryi rajuuvatye daryaju̱ vu̱myityasimyitye dacyu̱.
10 Sa̱numatiy ju̱ti̱ Timutévu jiryimu, jiryi̱nu̱tya̱ta sa̱jti̱ jichuvu̱yasa̱damu jiryimu, jiryatiy sivaachara Ju̱denu jvaayadamu, daryatiy rivaacharantidye. 11 Ne sa̱rrachu ti̱ni̱ Timutévu. Jirya̱jmu̱tya saya̱dani̱yu, sa̱tidye ta̱rya varenu rimuju̱ntiy, nu̱yntuy vu̱tyeryi̱vedata daryaju̱ sa̱jiju̱.
12 Vu̱tyeryi̱ Apódosinchiy, rañi jpa̱nu̱yada vu̱tyeryi̱veda jsa̱ju̱ jiryimu ni̱. Ne sayaru̱y diye jiryimu, tara jiyásanu daryaju̱ni̱. Netimyu̱ ne tara ra̱jiyasanu nu̱ndyeñi̱, variy ji̱ta sa̱jiya jiryimu.
Samu̱chuveda Pávurubay tamitya riy
13 ¡Jirya̱ma̱ jnu̱tya samirya, jirya̱ma̱ suru̱tyaniy jijechipiya̱jadatayu, jiryatiy jiryejechipiya̱ Ju̱denunijyu̱! ¡Jirye̱cha vaduy jachityavay, jirya̱vanu̱tyayu! 14 Ti̱ta̱ju̱ jiryivaayadamu, jirya̱jvaay Ju̱denu va̱ta̱damura.
15 Jiryedyetyanuma riy Estévanasivyeda, nu̱tyu rityuva̱chunu̱yada munatyavay Ju̱denumu, Acáya ja̱nvay cabyimu. Rivyichasara jaryi samiy jvaayadacanumiy Ju̱denu siityari̱vay jiyadaju̱. 16 Rajechiñu̱y jirye, jirya̱ma̱ saboniy darya jvaavyemyuyu, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy ruvaachara paru̱cha̱rimyusiy jiryequebyimu. 17 Ri̱chana̱tya ji̱tara ruti̱jada Estévanasiy, Jorutunátuta, Acáyicu jarye sisa̱ju̱, ruto̱tanije daryaju̱ra ti̱ta̱ju̱ jiryatiy rasu̱tyeda jiryi̱biva. 18 Rivyanu̱tya̱da ji̱tani̱ ri̱ntu, jiryi̱ntu jaryentiy. Jirya̱jnu̱y samirya vadichavay riñe̱cho̱ darya nijya̱nvay.
19 Ju̱denu siityari̱vajyuu jiryatiy Ásiyamu vichavaryi, rimyu̱chuvay jirye. Rimyu̱chuvay Jesucrístumu jirye ti̱ta̱ju̱ jiryatiy rintye̱ryaniy Aquída rorimyuyu, savatura Prísidyata. 20 Rimyu̱chuvay ti̱ta̱ju̱ Ju̱denu siityari̱vay jirye. Jirya̱ma̱ mu̱chuvay Ju̱denu va̱ta̱damuju̱yu, samirya vadiyadamu.
21 Ray, Pávuru, ramyu̱chuvay jirye, jiryatiy rañu̱y rajyomututara catera. 22 ¡Ni̱timyu̱ ne va̱tani̱ Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu, sa̱cha paruti̱si̱ Ju̱denumusiy variy! ¡Ya̱jniy Vu̱yntyityu̱! 23 Samirya vicha̱da ra̱cha jiryejyu̱, jiryatiy sa̱cha Vu̱yntyityu̱ Jesús jiryequebyimu. 24 Ravya̱ta̱damu ri̱chana̱tya jirye Jesucrístumu. Daryanuma ra̱chasara ti̱ta̱ju̱. Daryanuma ra̱chajaya̱sara ju̱na̱reju̱ ti̱ta̱ju̱.
Sayanuma Pávuru