Ranuma Tamitya Nu̱chara Juan Catera
1
Samu̱chuveda
Ray, Ju̱denu siityari̱vay jnu̱tyi̱ rimyityu, rañu̱rya catera jiijyu̱ Cáyu, jaryi ravya̱tasi̱ jaamyicyu daryaju̱ ji.
Ravya̱tasi̱, ray va̱ta samirya vicha̱da jiijyu̱, jdiva̱jadajsa̱, daryatiy jiryupichara samirya Ju̱denu nú̱va. Ri̱chana̱chiy variy jiryatiy rityu̱chunuvi̱siy vu̱tyeryi̱veda jinchiy riva: “Sarupichara si̱tenu samiryamu.” Rani̱ ji̱ta jchana̱chu jaryirye, jiryatiy ratyuva̱chu rinchiy radyedyeñu: “Riryupichara si̱tenu samiñú̱va.”
Ravya̱tasi̱, jivyichasara samirya jiryatiy yimu̱tyasara riy vu̱tyeryi̱veda Crístumu, dañumamu̱y ne rirye̱cha jidyetyavay. Rityu̱chuma̱ vijyo̱mujache siityari̱vajyuuva: jivyicha̱da va̱ta̱damu. Ya̱vichaniy samirya, ya̱tidye jmu̱tya riya̱daju̱yu, daryamusiñi̱day rani̱cha Ju̱denu va̱tara. Tapi riñi̱day jiya̱da tu̱chuvay Jesús jtyamu daryaju̱, ne ru̱mutya̱ tara ruumusiy jiryatimyu̱ ne tuva̱chuvaryi. Vurya̱ntya dirye samiryamu riy darya jvaavye, vurya̱tidye vicha rusa̱ jvaavye si̱tenu tu̱chodamu.
Savichadeda Diyótrejesibe nicyara̱y vicha̱data riy
Rañu̱yada siityari̱vajyuuju̱ra catera, ne satuva̱churu̱yada Diyótrejesiy ramu nu̱ñi̱teda, jiryatiy sava̱ta daryaju̱ra nutyityu̱ vicha̱da riquebyimu variy. 10 Ramuni̱tiy, variñumatiy ra̱jvi̱ tapimusiy yimu, ra̱tu̱chu vijyo̱mujache siityari̱vajyuu diyara jiryatiy saquivu̱chu va̱cha niquejadata nu̱y. Ne rasa̱ra̱ darya jvaayada saju̱: ne sadiryeru̱ryi jityeryi̱veda Crístumu vichavay, su̱bay rirya̱jisiy tavarya rityi rañi diryeru̱ryi jityeryi̱veda, sajatya variy siityari̱vajyuu cabyimusiryi.
11 Ravya̱tasi̱, ne ya̱siityari̱ va̱cha vichadedamu, samirya jvaayada ya̱siityari̱ day. Ni̱tiy vichanichara samirya, savicha Ju̱denumusiy. Ni̱tiy vichanichara nicyara̱y, ne sadiy Jesucrístumusiy Ju̱denuva variñu̱day.
Sadityadoda Demétrubarya samirya jvadichara
12 Jaticherya ji̱ta Demétru, samiy nijya̱mi̱ daryaju̱ dañi̱, si̱tenu samiy nijya̱mi̱. Nu̱jerye tu̱chu darya sanchintyi, jidyetyama̱ra jiryatiy nu̱tyu̱chusara si̱tenu.
Saniquetachiñuma Juán
13-14 Rajuura niquejadati̱ ray, ra̱tidye nu̱y variy jijyu̱ra; ne ra̱nu̱y diye catera nu̱ya̱tara, jiryatiy radyiryu̱y vani̱ra yiva, vurya̱tidye tu̱chunu varivyu̱y.
15 Samirya ye̱cha ji. Rimyu̱chuvay jidyetyavay ji. Ya̱mu̱chuvay si̱tenu ri̱tyamu vu̱dyetyavayu.
Sayanuma Juán