Jesus Nusu̱byimiy Jvaayada
1
Su̱tañu̱yada Ju̱denu ruuva, ra̱jpa̱ni̱ ri̱ntu jiryejyu̱
1-2 Jaryi ravya̱ta̱damu ri̱pa̱ yimura catera, Tiyójinu. Jasiy ratyu̱chu cateramu yivara. Ratarya jpa̱jadamu ratyu̱choda samiy yivantirya ti̱ta̱ju̱ jiryatiy sajo̱ta̱da jvaayada Jesúsra, sadatyadoda jo̱tara jarye risa̱ju̱ntiy, sa̱subeda runda sa̱ra̱ju̱, varityi sa̱subeda na̱vajyu̱. Sa̱subeda tuudiche jidyetyadoda riy yisa̱ rupivye tevay. Sadatyadoda Ju̱denu Jnutu jtedamuju̱ variryi: “Nu̱rya jirya̱jvaachara ri̱biva.” Sami̱sa̱danumatiy jidyiiyadaco̱siy crusitya̱sasiy, sadityanunumaya̱jada variy yisa̱ rúpivyeyu, ridyetya̱daju̱, ju̱nu̱ñuntya sani̱cha, ju̱nu̱ñu; sadatyadoda varintyiryi nu̱tyu sansu̱ñu̱yadatiy Ju̱denu darya vu̱y. Daryaju̱yu vu̱yaju̱y runda sa̱ra̱ju̱ sadityadoda tamityayu. Jiryatiy si̱myiñu̱yada Jesús variy ruusa̱ntiy, su̱teda variy jasiy ruuva: “Ne jirya̱siquitya Jerusarí̱musiy. Jasiñi̱day jirya̱nutuyasirya Rajye̱ jteda, jiryatiy ratyu̱chuti jiryivantirya. Ne jiryi̱nu̱y Juánbay jtyanunu̱yada ja̱a̱ta day, jirye ji̱ta ra̱jtyu̱yasiy Ju̱denu Jnututa day, netimyu̱ ne rani ramiy rajuu runda didye.”
Sa̱subeda Jesús jarichumuju̱
Jiryatiy riintye̱ryadeda variy jasiyu, ruutaja̱doda ji̱ta variñi̱ Jesús: “¿Nutyityu̱, diyeni̱viy ya̱bay si̱tenu nu̱cyuracaju̱ Irayénu mucadimu?” Su̱teda variy ruuva: “¿Ta̱raju̱ra jiryedyetyaru̱rya? Ni̱day Vu̱jye̱ datya day varityi sa̱jvaaryu̱y daryadarya, tapi ni̱ni̱day datya jiryi̱nu̱dyerya. Ni̱day Vu̱jye̱ datya day nu̱tyeryivye ra̱jvaarya. Jirye ji̱ta ra̱jmutya̱ra Ju̱denu vanu̱tya̱da, sa̱numatiy ju̱u̱je Su̱ntu jiryivaju̱. Variñi̱ ji̱ta jirya̱tu̱chu rañijyu̱ Jerusarí̱mu, ti̱ta̱ju̱ Judéya mucadimu jarye, Samáriya mucadimuntiy, ti̱ta̱ju̱ mucadisu̱tyeryasa̱ra̱ju̱.” Saniquemu̱yadanumatiy Jesúsra jirya niquejada, sa̱subeda jarichuvimuju̱ varicha̱ra̱ju̱ ridyiyadajache. Sajayada variy rajiruju̱ryanube, ne ridyiyada variy sivanu̱day. 10 Jiryatiy ru̱nu̱ryi̱jada jarichuna̱cho̱ su̱sijyu̱, mityamusiy nanumu̱ti̱jada danu̱ju̱y nijya̱mi̱ju̱y rityuunu, pupajatyanu̱jyu̱y. 11 Nani̱teda ji̱ta variy ruuva Cadidéya mucadi ja̱nvay: “¿Ta̱ju̱ra jiryepyiraniy jarichuna̱cho̱ day, ta̱ju̱? Ni̱ni̱ Jesús jiryatiy sara̱yasumiy jiryisa̱siy jarichuvimuju̱, ni̱day ra̱jti̱sara ju̱na̱ntyi. Daryatiy saya̱siy jarichuvimuju̱, daryaday sa̱ta̱rya rumusiy jiyuju̱ntiy.”
Rijeryeta̱dani̱ Matíyasibe, Judásibe ju̱bivaju̱
12 Ritye̱rya̱da ji̱ta variy ja̱mumusimyusiy jiryatiy Odivu ri̱tya. Ritye̱rya̱da ji̱ta mu̱chiy nu̱jipyude Jerusarí̱muju̱, ne jaryi ripya ravicha̱da, jiryatiy riryupichara jiituyada rundamu riva day. 13 Rijeñuvi̱jada ji̱ta na̱varyorivyimu variy, jasityi rime̱cho̱nu̱yada variy Pyítru, Juán, Santiyácu, Antrésiy, Vedípe, Tumása, Bartodomévu, Matévu, Santiyácu jiryatiy Ajéñubay denuni̱, Siimyó̱ jaryi vani̱ra niquera, Judásiy jarye jiryatiy Santiyácu denuni̱. 14 Jivye ji̱ta rañi tu̱chutadeda sisa̱ Ju̱denu, rijechiñu̱yencha variy jasiñi̱. Rivyicha̱da vatuy variy ruusa̱ntiy, Jesús jno̱da jarye, sataryi̱veda jarye.
15-16 Variryundamu ji̱ta saradeda Pyítru jityeryi̱veda parudamu, jiryatiy rivyicha̱da jasiy taraqui pacha, daraju̱y vu̱yaju̱y rinchaju̱. Satu̱choda variy ruuva: “Jirya̱jnu̱y, ratyeryi̱veda, daryanuma rito̱sara catera nu̱chara sanchiy Judásibe, jiryatiy ta̱riy saniquejada Ju̱denu Jnutu Davyíbe jtosidyerya. Ni̱day Judásibe jatachoda variryi nijya̱nvadye, rirya̱tidye ju̱riy variñi̱ Jesús. 17 Ni̱ni̱ vichanu̱yada nu̱dyisa̱ vichi̱; sajaryeta̱da Jesús nu̱dyisa̱ jvaayasi̱ju̱ni̱. 18 Neviy yinu̱y riche̱ mucadini̱ jiñu vanu jicyuriquiy murichirya day, jiryatiy su̱mutya̱ jidyetyadoda murichiryara, taji vichadeda murichirya jarye. Jasiñi̱ saju̱u̱y mucadincha yino̱ta variy, rabuy sapude variy, raju̱u̱y sasiquidijuu varintyi. 19 Ridyetya ji̱ta Jerusarí̱ ja̱nvay ti̱ta̱ju̱ varidyerya, ramuni̱tiy ru̱tay jiñiquejadamura ri̱tya Asendáma, jiryatiy vuryi̱tay Nuda mucadira. 20 Ne yinu̱y sanijyu̱ nu̱charara murra̱pedyedye:
Dañuma ra̱ma̱cho̱ saroriy mitya roriy, ne ti̱ ra̱cha jasiy sarorimyunu̱day.
Tara nu̱chara jtantyi:
Sa̱ma̱ jay ti̱ su̱bivaju̱, yinsu̱jyomu.
21-22 Ramuni̱tiy vurya̱jaryeta diye ti̱qui vanu su̱bivaju̱ Judásibe. Vurya̱jaryeta vuryisa̱ vichavay tenu, jiryatiy sasiityari̱sara vuryisa̱ni̱ Nutyityu̱ Jesús, Juán jtyadodivasiy, Jesús jasubedasa̱ra̱ju̱. Vurya̱jaryetani̱ ni̱tidye ra̱cha tu̱chu̱ vuryisa̱, jiryatiy sami̱sama̱ Jesús diibyimusiy.”
23 Ribeyada ji̱ta variy danu̱ju̱y vanuju̱y, rirya̱tidye jaryetani̱ ti̱qui sisa̱siy. Ti̱qui vichanu̱yada Jusíy jtyati̱, si̱tyaju̱ve vichanu̱yada Barsábasiy, ravichanu̱yada si̱tya táryarantiy, Jústu. Nu̱ntiy vichanu̱yada Matíyasiy. 24-25 Rityu̱choda variy Sisa̱ Ju̱denu, nu̱rya: “Jiityi datya ti̱ta̱ju̱ra rijechiy vaduy, Nutyityu̱, ya̱datyanu diye nu̱y, mi̱ vanura jijeryeta, sa̱tidye jay su̱bivaju̱ Judásibe, ni̱tiy ra̱cha nusu̱yasi̱ nu̱dyisa̱. Ne yinu̱y satochimya̱ Judásiberya yivaayada day, jiryatiy yipa̱jada rana̱cho̱ni̱, jadchiñuma sayati jidyiijyomuju̱ day.”
26 Rijeryeta̱da ji̱ta variñi̱ Matíyasiy su̱bivaju̱ Judásibe. Richaradoda ji̱ta varintyiyu: “Rito̱ma̱ntiy, vu̱yaju̱y danu̱ju̱y vu̱nchaju̱.”