2
Ravya̱ta ji̱ta jirya̱datyara ta̱ jaryi paru̱cha̱rimyusiy rivaachara jiryeyadaju̱, Davudiséya ja̱nvajyuu jiyadaju̱ntiy, riyadaju̱ntiy ti̱ta̱ju̱ rityimyu̱ ne diy riva didye. Ravya̱ta daryaju̱ jirye̱cha vanu̱tyasavay jiryejechimyu, jiryatiy santye̱ryanityadeda Ju̱denura jiryejechiy mityiji jiryevya̱ta̱damu, sa̱tidye mu̱chanirya jiryejechiy samirya jachipiya̱jadata, jirya̱tidye datya variy nu̱tyuramusiy savichasara Crístu Ju̱denu datya̱da, nu̱tyuramusiy, jiryatiy ravichanu̱yada dutyasara nijya̱nvajyu̱. Sadutyanu̱yada Ju̱denu daryaju̱ Crístumu ti̱ta̱ju̱ra jidyetya̱da, mityamusiy jachipiya̱jada jarye risa̱ju̱. Ri̱tay daryá riñuma quivu̱chu tavay sabodeda niquejadata jirye. Dantyamu̱y ne rañi̱cha jiryequebyimu, ravyichasara jiryisa̱ ri̱ntuta. Ri̱chana̱y jiryatiy radyi samiy jvaavye jiryiva, surra jachipiya̱vay jarye, jiryatiy jiryejechipiya̱sara sanijyu̱ Crístu. Daryatiy jiryejechipiya̱jada sanijyu̱ Jesucrístuntiy jirya̱tidye tuva̱chu simu jiryeyada rá̱ñuju̱, daryani̱day jirya̱jachipiya̱ sanijyu̱, sa̱tidye jmu̱tyasara jiryevyichadedamuyu. Jirya̱ma̱ vichasara nu̱tyu nutasara, rajuura jnutijyu̱u̱tara, nu̱tyu ju̱tuvu̱ jsityasara suru̱vye Jesucrístumu, jiryatiy jiryejechipiya̱sara sanijyu̱ sa̱tidye vanu̱tya jiryejechipiya̱jadamuyu, ra̱jasa̱y jiryi̱chana̱tya̱da sanijyu̱ varintyi.
Vadi vichasa̱da Crístumu
Jirya̱jnu̱tya rirya̱jisiy vaduy mitya quivu̱vyeyu. Ricyareru̱y samiy niquejadata jirye, jiryatiy riñique nijya̱nvay datya̱datara, mitya quivu̱chuta̱, varimyata bayantu datya̱data, jiryatimyu̱ ne Crístumusirya darya. Crístu vu̱mu ji̱ta savichasara Ju̱denu ti̱ta̱ju̱ miryani̱. 10 Jirye jarye vichasara miryani̱veda Crístumu, ni̱ni̱ ji̱ta sani̱cha jiyanti̱ riquebyimu nusu̱vye, nutyityu̱veda cabyimu jarye. 11 Crístumuntiy jiryevyichasara jmutyonusavay, ne nijya̱mi̱ jomututa, jiryatiy su̱mutyonu Crístu Ju̱denuju̱ jirye, sajiintya̱danumatiy jirya̱jisirya jiryevyu̱ ni̱ru̱yada. 12 Jiryevyichasara nu̱tyu jmuchusavay sisa̱ Crístu jiryi̱tyu̱ñumatiy si̱tyamu, (daryatiy riityu̱ñu̱yada nijya̱nvay siirííñumu, jiña̱mu). Jadchintyi jiryemyi̱sa̱subeda nta sisa̱ntiy jiryejechipiya̱jadata, jiryatiy jiryejechipiya̱ Ju̱denu vanu̱tya̱da nijyu̱, ratatiy sami̱sa̱sumityadedani̱ Crístu diibyimiy cabyimusiy. 13 Ne jiryi̱nu̱y, jiryevyicha̱da diiyasavay jiryejyuuchuvedaco̱sidye jiryatiy jiryevyichanu̱yada jivyu̱ ni̱ru̱yadacanumiy. Diye ji̱ta su̱nu̱yasumityaniy Ju̱denu sisa̱ju̱ jirye, jiryatiy saramityanirya jiryejyuuchuveda ti̱ta̱ju̱ yiva. 14 Sapu̱yada daryaju̱ Crístu ti̱ta̱ju̱ra tu̱chuta̱da jiryatiy vuryeyaro̱ju̱ra, jiryatiy riyasayada tavavyu̱y. Sapu̱cheda vurya̱jisirya tu̱chuta̱da, jiryatiy ru̱vay crusitya̱sa variñi̱ Crístu, sabatyeda variy vu̱tyu̱chutasa̱da jiyadaju̱. 15 Ramutiy saso̱vedara ru̱vatya̱ yimusiy nusu̱vye, nutyityu̱mimyusiy jarye jiryatiy rivyichanu̱yada vuryeyaro̱ju̱. Sadityadoda vijyo̱mujache varirya rirya̱ntadeda, savuudoda rata riy bayantuveda.
Jirya̱va̱ta rana̱cho̱ jiryatiy samirya Ju̱denumusirya dárya
16 Ne jirya̱tu̱chutataniy ti̱ jiryeyaro̱ju̱, dantyamu̱y ne jiryi̱byedanchiy, dañimyu̱y ne jirya̱todanchiy, daryantyamu̱y ne ranchiy jiryatiy jiryivaaryu̱y vichtya rundamura, dañuma ra̱cha nu̱ñi tanijya̱quimusiy, varimyata nu̱ñi ti̱qui jarimyuni̱musiy, varimyata nu̱ñi taraqui simyanumusiy. 17 Sabayada Ju̱denura nu̱tyuramusiy vurya̱jvaachara vichtya rundamu, nu̱tyuramusiy. Sabayada nu̱tyu jantyasara vu̱jyu̱ra. Ravichasara vinu nu̱tyu Crístu Jnutu, rirya̱tidye jachipiya̱ nijya̱nvay sanijyu̱: Nu̱tyura ra̱cha savu̱mu si̱tenu riyada rá̱ñu, nu̱tyu. 18 Ne jirya̱so̱vatyaniy yajisirya jiryecya̱na̱rya Crístumu, daryatiy richabodeda tavayu, rijechipiya̱sara variy riñijyu̱ Ju̱denu tuunu vichavantyi. Ru̱nnuva̱y ramuyu jiryatiy riñi diy tariva, rama̱cho̱jada mitya ru̱nnuva̱yada jidyetya̱damuju̱. 19 Ne ruriryu̱y saniy vuryi̱no̱ jiryatiy Jesucrístuni̱, simusiy jiryi̱nu̱y vu̱vyichasara nu̱tyu savu̱, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy vu̱chiityari̱sara ni̱ Crístu. Vu̱vyichasara povyemyi simusiy, puchusavay jarye, nu̱tyu puchusarara vu̱vyu̱ vu̱jyu̱u̱ta vuryi̱víchimyu. Raja̱vyechara mityiji vu̱vyu̱ tera variy jiryatiy saja̱vyechu Ju̱denu jidyetya̱datara.
20 Jiryetyi rañi diiy Crístusa̱ ra̱jisiy bayantu datya̱da, ¿ta̱raju̱ jiryechabuy variy nu̱tyu jiryevyichasara nusu̱chavay nta mucadi ja̱nvay jtedamu, ta̱raju̱? 21 Ru̱teda daryaju̱: Ne ya̱jvaay jiirya, varimyata: Ne ya̱jantya didyerya, varimyata: Ne ye̱jirirya. 22 Ne jiryi̱nu̱y ra̱baryi̱ ti̱ta̱ju̱ nu̱ñumatiy ca̱sirya. ¿Ta̱raju̱ra vurya̱tuva̱chu variy ramu nijya̱nvay jteda, ridyetyadoda jarye risa̱ju̱, ta̱raju̱? 23 Samirya jvadichara dyetya darya jvaayada, jiryatiy riichana̱tya ntani̱ Ju̱denu variy, richabodeda jaryivya̱ju̱ra jivyu̱ntiy. Ne rasa̱ra̱ nta, tii, mitya, vurya̱tidye paru̱y riva vu̱vyu̱ ni̱ru̱rya.