Codosasiy Ja̱nvamyuju̱ra Catera
1
Pávurubay mu̱chuveda riy Codósasiy ja̱nvavyedabay
1-2 Ray Pávuru rañi̱cha Jesucrístu nusu̱byi Ju̱denu va̱ta̱damu. Na̱myu̱chuvay ji̱ta ratyeryi̱ Timutévuta jirye ti̱ta̱ju̱ jiryatiy Crístumu tuva̱chuvay jiryevyichasara Codósasiy vicha̱damu, jiryatiy jiintyasavay Ju̱denuju̱ daryaju̱ jirye. Samirya vichasa̱da ra̱cha jiryejyu̱ Ju̱denumu, samirya ra̱cha jiryejechintyi Vu̱jye̱ Ju̱denu va̱ta̱damusiy.
Si̱chana̱tya̱da Pávurubañi̱ Ju̱denu rinchiy Codósasiy ja̱nvavyedabay, Crístumu tuva̱chuvay
Na̱ñi̱chana̱tyani̱ Vu̱jye̱ Ju̱denu, sadenu Jesucrístu jarye yisa̱ju̱, jiryatiy Vu̱yntyityu̱ni̱, varityi na̱jechiñu̱jeya̱sara siva jiryeyadaju̱. Natyuva̱chuma̱ daryaju̱ jiryenchirya samirya jaticheyada jiryatiy jiryetyuva̱chuma̱ simu Jesucrístu daryaju̱, daryadantyi jiryatiy jiryevya̱ta riy ti̱ta̱ju̱ jiryatiy jiintyasavay Ju̱denuju̱ riy. Jiryatiy jiryetyuva̱chuma̱ daryaju̱ra si̱tenu samitu̱choda, jiryedyetyama̱ variy ranchiy jiryatiy sabayada Ju̱denu vurya̱jiju̱ra samiy vichasa̱da jarichuvimu. Ramuni̱day jiryejyo̱ta̱da nutuyadara sisa̱ju̱ vicha̱da, jiryetyuva̱chodama̱ daryaju̱ simuntiy. Munatya rundamusiy ji̱ta, jiryetyuva̱chodanumatirya Vu̱jye̱ Ju̱denu niquejada, jiryedyetya̱dama̱ variy si̱tenu sava̱ta̱danchiy, rajo̱ta̱da jvaayada variy jiryejechimyu, ra̱sa̱yada ti̱ta̱ju̱ jiryequebyimuntiy daryanuma ravichasara ti̱ta̱ju̱ mucadiva. Jiryedyetyama̱ra jirya ti̱ta̱ju̱ simusiy Epájurasiy, ni̱tiy vichasara Ju̱denu muchechiy, nu̱dyisa̱ jvaañu, jaryi vu̱vya̱tasi̱. Ni̱ni̱ vichasara Crístu jmu̱tyi̱ jiryeyadaju̱. Epájurasiy ji̱ta jti̱ta̱da nu̱dyimura samirya jaticheyada jiryenchiy jiryatiy jiryevya̱tasara Ju̱denu Jnutumusiyu.
Pávurubay tu̱choda sisa̱ Ju̱denu riyadaju̱
Ramuni̱tiy nu̱tyuva̱chodivasirya, ne nu̱pyaru̱ryu̱y tu̱choda sisa̱ Ju̱denu jiryeyadaju̱ variy. Nu̱jechiñu̱y siva sa̱tidye mu̱chanirya jiryejechiy jidyetya̱data, jirya̱tidye jvaajeya̱sarara sava̱tasara, Yintu datyadodamusiy. 10 Nu̱jechiñu̱y jiryeyadaju̱ntiy jirya̱vichasara nu̱tyu sasiityari̱vay samiy jvadichavay, vinu sava̱tasaraju̱. Ti̱ta̱ju̱ jiryivaayadamu jirya̱jvaacharara jiryatiy samirya Ju̱denu diya darya, jirya̱jasa̱chura jiryedyetya̱da Vu̱jye̱ Ju̱denunchiy. 11 Sa̱ma̱ vanu̱tya jivyanu̱yadata jirye jiryatiy jaryi vanda darya, jirya̱tidye jachi̱ntya paru̱cha̱rimyusirya jarupantasa̱da, jiryi̱chana̱yadamu. 12 Rajechiñu̱y jiryeyadaju̱, jirya̱tidye datya jchana̱tya̱dani̱ Vu̱jye̱, jiryatiy sadirya ni̱ru̱yadata ya̱sa̱y vuryeyaru̱rya vanda Ju̱denu rundamu vu̱y, rusa̱ ti̱ta̱ju̱ jiryatiy saju̱ jiintyasavadyeryi. 13 Sasipyatama̱ Ju̱denu nupocudinubesivyu̱y, bayantu nusu̱yadamusiy, saja̱ta̱da variy jidyenu nusu̱yadamuju̱ vu̱y, jaryi va̱tasi̱ daryaju̱ni̱. 14 Sadenu Jesucrístu diiyadata sasipyata̱da vu̱jyuuchuvedamusivyu̱y, sandaja̱ rubedata jarye jipyu̱yadara vu̱jyuuchuveda.
Crístu batyedata saratyanusara Ju̱denu yisa̱ju̱ vu̱y
15 Ni̱ni̱ vichasara sa̱ntyasi̱ Vuryi̱ndenu, ni̱timyu̱ ne jvadichi̱ nijya̱nvay ni̱simyuju̱ dañi̱, Crístu ji̱ta vichasara munatyi̱, ti̱ta̱ju̱ su̱nderajisiy. 16 Crístumusiy su̱ndejada ti̱ta̱ju̱ra jiryatiy jarichuvimura, mucadiva jarye, dantyamu̱y ne jvadichara vu̱jyu̱ra jiryantiy jiryatiy ti̱ta̱ju̱ jvadichara darya. Su̱ndejadantiryi ja̱mu nutyityu̱veda, nusu̱vye, bayantuveda, japuveda jarye ti̱ta̱ju̱. Ru̱ndayada ti̱ta̱ju̱ simusiy, saju̱ ti̱ta̱ju̱ day. 17 Ni̱ni̱ jo̱ta̱da vicha̱da ra̱jisiy ti̱ta̱ju̱ ju̱desara, simusidye rasuru̱jeya̱sarantiy. 18 Savichasara Crístu vuryi̱no̱, jiryatiy sadirya natuchavadyevyu̱y. Ti̱ta̱ju̱ sasiityari̱vajyuu vicha nu̱tyu savu̱. Ni̱ni̱ vicha vu̱myunatyi̱ jiryatiy sami̱sa̱subeda jo̱ta̱da diibyimusiy, sa̱tidye vichasara ti̱ta̱ju̱ jiyanti̱ vu̱jyu̱. 19 Sava̱ta̱da Vu̱jye̱ daryaju̱ jidyenuju̱: Ju̱dejada datya̱da ra̱chasara miryanra simu. 20 Simusidye sa̱ratyanu Ju̱denu yajiju̱ ti̱ta̱ju̱ntirya, jiryatiy rarubeda Crístu nudaja̱ crusimyu vuryeyadaju̱. Ramusiy sa̱ratyanu Ju̱denu yajiju̱ ti̱ta̱ju̱ra jiryatiy mucadivara, jarichuvimu jarye risa̱ju̱.
21 Jirye jerye, dañuma jiryeñi vichanu̱yada ripya sa̱jisiy Ju̱denu, jiryevyichanu̱yada samityasimyintyi nicyara̱y jvaayadiva. 22 Saratyanuma̱ yajiju̱ diye jiryentyi, savu̱ diiyasarata, jiryatiy samunusa̱da Crístu vuryeyadaju̱yu. Su̱ntatya Crístu variy Ju̱denu diya vu̱y. Vurye̱cha samivye satuunu variy, ne juuchatavay, mitya, ne jiyasachavay variñu̱davyu̱y. 23 Sa̱numatiy ratyanu vu̱y, vurye̱cha surravay vu̱jechipiya̱jadamu nu̱tyu ju̱tuvu̱ sityasara nicha̱riy, netimyu̱ ne vu̱chiquitya vu̱yntuyadamu. Jiryetyuva̱chodanumatirya samitu̱choda Crístunchiy, jiryentuyada variy sa̱jiju̱ vuryeyada rá̱ñu. Ti̱ta̱ju̱ ju̱desavay jiryatiy jarichujare vichavaryi, rityuva̱chuma̱ daryaju̱ darya samiy niquejada day, jiryatiy ray Pávuru ri̱mu̱tya tu̱choda Ju̱denuju̱ra.
Sabayada Ju̱denu ni̱ Pávurubay, Crístu siityari̱vay jmu̱tyi̱si̱ju̱
24 Diye ri̱chana̱tyara rapyaru̱tyasa̱da jiryeyadaju̱. Rito̱taniryu̱y ravyu̱mu daryaju̱ra saparu̱tyasa̱da Crístu jichiityari̱vajyuu jiyadaju̱, jiryatiy ra̱su̱tye riyada ra̱yadaju̱. Vuryi̱tarya savu̱, sasiityari̱vay. 25 Ray rañi̱cha Ju̱denu jmu̱tyi̱ jiryatiy sabay jiñiquejada tu̱chodaju̱ ray, ra̱numatiy jto̱tanimyu̱rya miryanra saniquejada. 26 Ravichanu̱yada dutyasara ratera ta̱riy. Ne vana̱y ridyetyanu̱yada vu̱myunatyavarya. Diye ji̱ta sadityanu pariche Ju̱denu ruumura, jiryatiy sajaryetavaryi. 27 Sadatyanuru̱y varivyu̱y ta̱ jaryi samirya radá, jirya datyadodadá ruumu jiryatimyu̱ ne Judíyuveda daryi, jiryatiy ravichanu̱yada dutyasara jirya datyadoda day. Vu̱dyetya ji̱ta ramusiy nu̱tyuramusiy savichasara Crístu vuryimuju̱, nu̱tyuramusiy, vurya̱tidye saryera sadanu̱ya̱jada yisa̱ju̱ day. 28 Sanchiy ji̱ta nu̱jechipiya̱taniryi nu̱ñi ti̱ nijya̱nvay, nu̱dyetyanu miryanra datya̱datantiryi, nu̱ña̱tidye jnutatya Ju̱denumu ti̱ta̱ju̱ riy nijya̱nvay, jiryatiy ja̱myiñuma Jesucrístumu ti̱ta̱ju̱ daryi. 29 Ramuju̱ rivaayasumiy paru̱cha̱rimyusiy savanu̱tya̱data, ratatiy savanu̱tyajaya̱ jidyetya̱data rimu.