4
Vurya̱jchana̱chara simu Vu̱yntyityu̱
Ramuni̱tiy ri̱tay jiryiva ratyevay: Jirya̱suru̱tyaniy Nutyityu̱muyu, su̱mu̱tya̱data. Jaryi ravya̱tasavay daryaju̱ jirye, jaryi rañuvachavay jiryentyi, jiryi̱chana̱tyanimya̱ ray jiryatiy jiryeñi̱cha rivaayada murichirya (ratyi jvaayada jiryeyadaju̱ paru̱cha̱rimyusiy.)
Rajechiñu̱y nadiva Evódiyaju̱y, rajechiñu̱y nadiva Síntiquejyu̱ntyi, nana̱tidye jachipiya̱ mityijijyu̱ Nutyityu̱nijyu̱. Ji jerye, si̱tenu risa̱ jvaañu, ri̱tay yivara: Ya̱jmu̱tya nadantiy, tapi nadavitya risa̱ jvaañu̱jyu̱y mityijijyu̱ Crimyíntyuta, tavay risa̱ jvaavyentyi, rityi datyadodara samitu̱choda. Ritya ji̱ta vicha̱da nu̱chara catera padyevya, jiryatiy sanu̱yada Vuryi̱ndenura rityá, ta̱rijyu̱ jnu̱yadaju̱.
¡Jirya̱jchana̱jeya̱ Nutyityu̱mu taarye! Ra̱jatyi jteda jiryivara: “¡Jirya̱tidye jchana̱y!”
Jirya̱ntya dityanu samirya jachityavayu. Nutyityu̱ jiryi̱nu̱y vu̱tyuunu.
Ne jirya̱jachipiya̱ jaryi taranijyu̱, jirya̱ni tu̱chu sisa̱ Ju̱denu nu̱tyu jiryevyicha ti̱ta̱ju̱, jirya̱jachiñu̱y sivara jivya̱tara day, jirya̱tu̱chu variy siva: “¡Yentyumya̱te riva!”
Variñi̱ ji̱ta sa̱bay Ju̱denu samiryara vu̱jechiy Jesucrístumu, ne vu̱dyetya nu̱tyichirya darya, dantyamu̱y ne vu̱dyetya̱dasa̱ra̱ra. Jirya samirya vicha̱data sa̱jnu̱tya Ju̱denura vu̱jechiy jaryi jachipiya̱jadajisiy, vu̱jechipiya̱jada jarye sa̱jnu̱tya taji jachipiya̱jadajisiy.
Vurya̱jachipiya̱sara ranijyu̱ jiryatiy samiryara
Ra̱nique tamitya jiryivara, ratyeryi̱veda, jirya̱jachipiya̱sara ranchiy ti̱ta̱ju̱ jiryatiy si̱tenu darya, ne quivu̱yada; ranchintyi, nu̱tyichiy vurya̱tuva̱chu simu vu̱cyuraca, vu̱yntyityu̱mu jarye, Vu̱jye̱myu jarye ti̱ta̱ju̱. Ranchintyi, jirya̱jachipiya̱ ti̱ta̱ju̱ jiryatiy samirya Ju̱denu diyadajachera, nijya̱nvay diyadajache jarye; ranchintyi, jiryatiy ne juuchatarara, jiryatiy jaryi samirya darya, jiryatiy ru̱tay nijya̱nvay ranchiy: “¡Rani̱ ji̱ta samirya!” Ti̱ta̱ju̱, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy samirya daryaju̱ra, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy ru̱tay ranchiy: “¡Rani̱ ji̱ta samirya taarye!” ranchiy ji̱ta jirya̱jachipiya̱sara.
Jirya̱jvaatyityi varidyerya jiryatiy radyetyadoda jiryerya, jiryatiy jiryi̱mutya̱jadara. Daryatiy jiryetyuva̱choda rimusirya, daryatiy jiryi̱nu̱yada rivaay jiryedyiyara, daryani̱day jirya̱jvaatyityirya, sa̱vicha variy Ju̱denu jiryisa̱, ni̱tiy bachara samiryara vu̱jechiy.
Vidípo vicha̱da ja̱nvavyedabay sa̱yadara tara Pávurubay jiyadaju̱
10-11 Ri̱chana̱y ji̱ta Nutyityu̱mu jaryi, jiryatiy diyenuma ji̱ta jiryejetyi jachipiya̱jada rañijyu̱ntiy. Si̱tenuni̱ jiryejechipiya̱tityiyada rañijyu̱, ne vana̱y jiryi̱mu̱tya̱da varirye. Ri̱tatya ji̱tara jiryatiy rasu̱tye tara rajyu̱, radyetyama̱ daryaju̱ Ju̱denu jtedamuju̱, samirya jachipiya̱jada. 12 Radyetyantirya jantyuyadamu vicha̱dantiy, darya radyetyantirya jaryi tarati̱ vicha̱dantiy. Ti̱ta̱ju̱ ravyicha̱da rundamu radyetya̱dara poyada, jachi̱jada jarye, daryantiy jaryi tarati̱ vicha̱da, jantyuyadamu vicha̱dantiy.
13 Raryi jvaay ti̱ta̱ju̱ Crístumu, ni̱tiy ra̱vanu̱tyatityirye.
14 Dañuma jiryeñi jvaayada samiryara, jiryatiy jiryi̱mu̱tya̱da ra̱ntyuyadamu ray. 15 Jiryedyetyi̱satya, Vidípo vicha̱damu vichavay, nu̱tyu samitu̱choda jo̱ta̱da rundamu, ri̱dedanumatiy Masedóniya mucadimusiy, vinu jirye ji̱ta Ju̱denu siityari̱vajyuu cabyimusiy, mutta̱da risa̱ra cuenta, vurya̱tidye sa̱vyu̱y, vurya̱tidye jmutya̱ varintyirya. 16 Variñi̱ ji̱ta ravyichanu̱yada Tesadónica vicha̱damu, ne vinu taraquiju̱ jiryi̱pa̱jada ra̱ntyuyadamu ray. 17 Ne jirya̱jtay: “Sava̱ta rana̱cho̱ mitya sa̱yada”; ri̱nu̱ryu̱y ji̱tara ra̱sayada jiryatiy sa̱sa̱y Ju̱denu jiryeche̱yadivayu. 18 Ri̱mutya̱jada ji̱ta ti̱ta̱ju̱ra jiryatiy jiryi̱pa̱rára, ri̱teda varidye: “¡Jaryi tarati̱numa ji̱tate ray!” Epájruditu jti̱ta̱da jiryimusirya, su̱canuy ji̱ta Ju̱denu varirya darya sa̱yada, nu̱tyu su̱canuñu̱yadara tara sa̱yada jiñijyu̱ntiy. 19 Ri̱ndenu ji̱ta ra̱jto̱tanichara jiryejyu̱ ti̱ta̱ju̱ra jiryatiy rasu̱tye jirye, ne jiryi̱nu̱y daryaju̱ jaryi tarati̱ Jesucrístumuni̱, vanda vichajomu.
20 ¡Vu̱jye̱ Ju̱denunijyu̱ ji̱ta ra̱cha vandaquite, ta̱richa̱ra̱ju̱te! ¡Darya ra̱ma̱cho̱ ti̱ta̱ju̱!
21 Jirya̱mu̱chuvatyityi ti̱ta̱ju̱ riy Jesucrístumu tuva̱chuvay, jiryisa̱ vichavay. Risa̱ vichavantyi mu̱chuvatye jiryentyidye. 22 Ju̱denumu tuva̱chuvay ti̱ta̱ju̱ mu̱chuvatyadeda jiryentyidye, rityevay ji̱tate jiryatiy ja̱mu nutyityu̱ Sésarjsa̱ vichavadyeryi.
23 Sa̱vichaniy Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu samiñi̱ vuryi̱ntu.
Sayanuma jiryetyeryi̱ Pávuru