4
Patru̱veda, jirya̱ma̱ vichaniy vase riy jicyumudemiy, jirye̱cha samirya jachityavay riñijyu̱, jiryeñi datyi̱satya daryaju̱ jiryatiy jiryeñi̱cha patru̱tavantyidye, jiryatiy jarichumu vichi̱ni̱.
Jirya̱ma̱ jiriryi̱ra Ju̱denujsa̱ tu̱choda, ne jirya̱paru̱y riva yinu̱tya̱da bayantujisiy, jirya̱ma̱ vicha vani̱ra jachipiya̱vay, dantyamu̱y ne jirya̱paru̱y riva Ju̱denu jchana̱tya̱da. Ne jirya̱jachipurya tu̱choda Ju̱denujsa̱ nu̱dyeyadaju̱ntiy, sa̱tidye mantya Ju̱denu nu̱ña̱jiju̱ ramusiy, nu̱ña̱tidye tu̱chura saniquejada, nu̱ña̱tidye tu̱chu vijyo̱mujachera samitu̱choda sanchiy Crístu, jiryatiy ravichanu̱yada dutyasara.
Ramuni̱ ravyichasara tanuvu̱nusi̱ ratyu̱chodiva. Jirya̱jachiñu̱y siva, ra̱tidye datyanu vandara Ju̱denu niquejada daryatiy sava̱ta ra̱niquera. Jirya̱ma̱ vichasara datyavay riñijyu̱ jiryatimyu̱ ne Ju̱denu siityari̱vadyeryi, jirya̱numa jiryi yimuju̱ntirya Ju̱denuju̱ tu̱chodantiy. Jirya̱ma̱ datya tu̱choda samirya, nu̱tyu jmyichara jaryenusara, rirya̱tidye ju̱canuy tuva̱choda tavarya, jirya̱tidye datyantiy nu̱tyuramusiy jirya̱jmutya̱ni̱ ni̱tiy ra̱jtaja̱nu tariva jirye, nu̱tyuramusiy.
Samu̱chuvacheda Pávurubay jiyata̱ju̱ riy
Sa̱datyataniy Tíquicu jiryerya ti̱ta̱ju̱ jiryatiy jiryedyetyaru̱y raynchiy. Ni̱ni̱ sani̱cha vu̱tyeryi̱ jaryi va̱tasi̱, risa̱ jvaañu jarye, jiryatiy su̱mu̱tyasara siityera Ju̱denuju̱ jvaayadamu ray. Ri̱pa̱jasiy jiryimu ni̱, sa̱tidye datyataniy nu̱nchiy jirye, sa̱vanu̱tyaniy jiryejechimyuntiyu. Ri̱pa̱ sisa̱ntiñi̱ Onésimyu̱ntiy, vu̱tyeryi̱ siityera, jiryatiy jaryi va̱tasi̱ntiñi̱. Ni̱ni̱ sani̱cha jiryeryena̱y, Codósasimyusi̱. Danu̱ju̱myusiy nana̱tu̱chu jiryivara ti̱ta̱ju̱ jiryatiy nu̱vyicha jiyu.
10 Samu̱chuvay risa̱ tanuvu̱nusi̱ jiryentyi, Aristyárucu jtyati̱. Samu̱chuvay Márcuntiy, Bernabé taryi̱vichi̱. Jiryi̱mutya̱ma̱ra ri̱teda sanchiy. Sa̱numatiy ju̱ti̱ jiryimu, jirya̱ma̱ dirye samiñi̱. 11 Jadchintyi Jesús, jiryatiy ru̱tachara Jústu ni̱. Vinu jivye vichasara Judíyuveda risa̱ jvaavyetye, jiryatiy nu̱dyivaay Ju̱denu nusu̱yada jto̱tadedaju̱. Ru̱mu̱tya̱da rajuuramu ray. 12 Samu̱chuvay jiryetyenu Epájurasiy jiryentyi. Savichasara Crístu muchechintyi jiryatiy sajachiñu̱jeya̱sara siva Ju̱denu jiryeyadaju̱, jirya̱tidye raniy surramu, jiryi̱ntumu ja̱vyevye, Ju̱denu va̱ta̱damu jarye ti̱ta̱ju̱, jiryatiy sava̱tasara jirye. 13 Ratyu̱chu ji̱ta sanchiy daryaju̱, sivaachara paru̱cha̱riy jiryeyadaju̱, riyadaju̱ntiy jiryatiy Davudiséya ja̱nvaryi, Jiyerápodisiy ja̱nvay jarye rusa̱ju̱. 14 Samu̱chuvay Dúcasiy jirye, ni̱tiy vuryi̱ndanu̱ jaryi va̱tasi̱; Démasiy jarye mu̱chuvay jiryentyi. 15 Jirya̱ma̱ mu̱chuvay nu̱jyu̱ riy vu̱tyeryi̱veda Davudiséyamu vichavay. Jirya̱ma̱ mu̱chuvantiñi̱ Ní̱jasintyi, rijerye jiryatiy rintye̱ryaniy sarorimyuyu. 16 Jiryeñiquettanumatirya racyatera yimuju̱, jiryeñiquettata̱ta Davudiséyamuntirya. Daryaday jirya̱niquettantirya racyaterantiy jiryatiy jirya̱jmutya̱ Davudiséyamusintyirya. 17 Jirya̱tu̱chu siva Arquípu: Ya̱jnu̱y ya̱jvaamyu̱rya jiryatiy yimutya̱ Vu̱yntyityu̱musiy yivaayadaju̱ra.
18 Ramyu̱chuvay rajyomututa caterava jirye, ray Pávuru. Jirya̱jachipityara ratyanuvu̱nusa̱da. Ranuma ra̱cha Ju̱denu jmu̱tya̱da jiryisa̱.
Sayanuma Pávuru