Rajo̱ttya̱ Catera Tesadonica Ja̱nvajyu̱
1
Pávuruvedabay nu̱yadara catera rijyu̱, Tesadónica ja̱nvavyedabay, jiryatiy Ju̱denu siityari̱vavyedabaryi
1-2 Ray Pávuru, Sinubánuta, Timutévuta jarye, nu̱ñú̱rya catera jiryejyu̱ Tesadónicamu vichavay, jiryatiy savicha Ju̱denu jiryejye̱, savicha Jesucrístu jiryentyityu̱ntiy. Samirya jirye̱cha, samirya ra̱cha jiryejechiy varintyi.
Ridyityadoda Tesadónicamu siityari̱vavyedabarya samirya jachipiya̱jada
Variñumatiy nu̱tyu̱chutityi sisa̱ Ju̱denu jiryeyadaju̱, nu̱ñi̱tachara ji̱ta Ju̱denuva nu̱ñi jiryejyu̱: “¡Ranumatera!” Nu̱jechipitya Vu̱jye̱ Ju̱denu diyadajachera jiryatiy jiryivaachara saju̱ra, jiryetyuva̱chodamu jvaachara, jiryivaayada paru̱cha̱rimyusiy, jiryevya̱ta̱damu jarye, jiryatiy jiryevya̱tani̱ Ju̱denu; nu̱jechipityara jiryentuyadantiy, jiryatiy jiryentuy jaryiñi̱ Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu daryaju̱. 4-5 Ratyeryi̱veda, Ju̱denu va̱tasavay, nu̱dyetya ji̱ta sajaryeta̱da Ju̱denu jijyu̱ jirye, tapi jiryatiy nu̱tyu̱chodara samitu̱choda jiryiva, ne rito̱jada mitya niquejada jiryimu, rito̱jada ji̱ta Ju̱denu vanu̱yadata, su̱ntuta jarye, nu̱dyetya̱da ji̱ta si̱tenu varidyerya. Daryanuma ji̱ta jiryedyetyantidyerya nu̱vyicha̱da jiquebyimuntidye, nu̱me̱cho̱ variy jiryi̱mu̱tyi̱savajyu̱. Ramusintyi nu̱dyetya sajaryeta̱da Ju̱denu jirye, jiryatiy jirye ji̱ta jantyatityirya nu̱vyicha̱da day, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu vicha̱dantiy, daryatiy jiryedyiryejadara Ju̱denunchiy tu̱choda paru̱tyasa̱danube; jiryi̱chana̱yadamu jidyiryejada darya, Ju̱denu Jnutumusiy jiryi̱chana̱yada. Daryanuma ji̱ta ravichanu̱yada jiryevyicha̱da rirye̱ntya̱daju̱ ti̱ta̱ju̱ Ju̱denumu tuva̱chuvay, jiryatiy Masedóniya mucadimu vichavaryi, Acáya mucadimu vichavantyi. Ra̱tiche ji̱ta jiryedyetyadodara Vu̱yntyityu̱ niquejada, ne vinu Masedóniya mucadimu, Acáya mucadimuntiy, ti̱ta̱ju̱ vicha̱diva ra̱tiche jiryetyuva̱choda Ju̱denumu, ne rivya̱ta nu̱ña̱jtay tara yiva variñu̱day, ridyetyama̱ daryaju̱ darya.
Riñi̱ ji̱ta jiryatiy rityuva̱chodara, riñi tu̱chutityiyada nu̱nchiy, nu̱tyuramusiy jiryedyiryejada nu̱y, varityi nu̱jeñu̱yada jiryimu. Rityu̱chuntiy jiryatiy jiryepyaru̱yada riva jiiputerana̱cho̱ jnu̱yada, jirya̱numityejada variy Ju̱denu na̱cho̱ju̱, jirya̱tidye vicha variy samuchechimyi. Ni̱ni̱ ji̱ta si̱tenu Ju̱denu day, ne diiyasi̱ sani̱cha, ne quivu̱rya risa̱ju̱ni̱, mitya. 10 Jirya̱numityedivasiy sana̱cho̱ju̱yu, jiryentutyityirya sadenu jti̱jada jarichumusiy, jiryatiy sami̱sadeda diibyimiy cabyimusiñi̱, jiryatiy Jesús jtyati̱ ni̱. Ni̱ni̱ ra̱ra̱chara vuryeyadaju̱ Ju̱denu nique̱yadajisiy, vu̱jyuuchuveda murichirya nique̱yadajisiy, sa̱ra̱chara vuryeyadaju̱.