5
Sa̱ntya tuva̱chu jaryi tarati̱
Jirya̱jna̱y ji̱ta, taratavay, jiryejechipiya̱ daryaju̱ ra̱jiju̱ yentyuyada. Rapumya̱ daryaju̱ jiryeberya, si̱myiñuma raja̱mi̱ sujayu. Radacumya̱ jiryecyuriquiy, ruuna̱dye, pupaday jarye risa̱ju̱, radacuyada ra̱tu̱chuta jiryeyaro̱ju̱, ra̱rupay jiryevyu̱ ru̱co̱sintyi, nu̱tyu jiiday jiryebe yajiju̱ daryaju̱ tamitya rundamuju̱ra. Rasa̱ñe̱ya̱ ji̱ta jiryecyuriquiy vijyo̱mujache jiyaro̱ju̱, jiryatiy jiryi̱bayada murichedoda rata riy jvaavye, jiryatiy ruvaañu̱yada jiryeñudimyu. Nu̱ñi riy jityu̱chunu jvaavyedyeyu, ruvaayadiva: “Tama̱ sani murichenu samivyu̱y, tama̱.” Satuva̱chuma̱ Vuryi̱ndenura rityu̱choda, mityamusiy sadatya varidyerya. Jiryi̱chana̱tyama̱ra va̱cha vicha̱da, taji nta vicha̱da jarye, ramutiy jiryepye̱tyara jicyuriquiy variy, ramutiy jiryepyotyaniy samiy ju̱vedajiju̱yu. Jiryetyu̱chutajaya̱jadani̱ nijya̱mi̱ samirya vichara, jiryemyudoda varintyiñi̱, ne vana̱y satutadeda variy jirye.
Tapimusiy vicha̱da
Jirya̱jachi̱niy tapimusiyu, ratyeryi̱veda, Vu̱yntyityu̱jiju̱ jirya̱jachi̱niyu. Nu̱tyu darya sajachi̱niy nudiy jvaañu ra̱jiju̱ ru̱murayu, ra̱tidye jovay nutasara variy. Jirya̱ntya jachi̱niy tapimusiy sa̱jiju̱ntiyu, ratuudiya̱numa jiryi̱nu̱rya siti̱jada Vu̱yntyityu̱. Ramuni̱ jirya̱suru̱tyanirya jijechiy sa̱jiju̱. Ne samirya tu̱chuta̱da nu̱ñi taryi̱veda vu̱y, sañuma tu̱chuta Ju̱denu varintyidyevyu̱y, jativyenuma jiryi̱nu̱ñi̱ ni̱tiy ra̱chaniy tara vu̱y. 10 Ratyeryi̱veda, jirya̱jantya raniy Ju̱denuju̱ tu̱chuvay jachi̱deda, jiryatiy rijechi̱deda jipyaru̱tya̱danubeyu, ne ripyaru̱ryu̱yada riva Ju̱denuju̱ tu̱choda varidye, dañuma rani̱cha̱da paru̱cha̱rimyusiy. 11 Vuryi̱tachara jchana̱vyeryi, jiryatiy rivyichasara tapimusiy jachi̱nivye daryaju̱. Jiryeñi tuva̱chuma̱ra Jóbubay jachi̱deda, jiryeñi dimya̱ riva jiryatiy sasa̱yada Ju̱denu ru̱co̱siñi̱. Tapi savichasara Ju̱denu samirya jachityi̱, jantyutyara jarye risa̱ju̱ni̱.
12 Jirya̱tuva̱chuva̱ju̱ rimu, ratyeryi̱veda, ne jirya̱tu̱chu si̱tenuva̱ju̱ Ju̱denu jtyamura, netimyu̱ vinu jarichunijyu̱, dantyamu̱y ne mucadinijyu̱, ne vinu taranijyu̱, mitya. Jirya̱tiy jtay daryani̱viy, mityani̱ jirya̱nique daryatiy jirya̱niqueru̱y, daryaday rani̱cha jiryeñiquejadantiy. Ne ti̱ ra̱tu̱chutaru̱y variy jirye.
Ju̱denujsa̱ tu̱chodivasiy vurya̱diy riva sivaayada
13 Ti̱tiy jiryetyenu paru̱tyayu, jirya̱tu̱chu sisa̱ Ju̱denu variy saju̱; varityi sa̱jchana̱y, sa̱murra̱y ji̱ta yichana̱yadamu Ju̱denunijyu̱ variy. 14 Ti̱vidye jdiva̱jni̱ jiryetyenu, sa̱ma̱ natutyaniy yimuju̱ riy rimyityumiy Ju̱denu siityari̱vay, rirya̱tidye tu̱chu sisa̱ Ju̱denu sanijyu̱, rirya̱jva sivara ni̱ra Ju̱denu jtyanijyu̱. 15 Jiryatiy rityu̱chu si̱tenu tu̱chodamu Ju̱denunijyu̱ saju̱, sa̱mi̱sanichara variñi̱; juuchati̱tiñi̱, sa̱ma̱cho̱taniy variy mitya saju̱ra. 16 Ramuni̱ jirya̱tu̱chu vijyo̱mujache jiryejyu̱ra jiryejyuuchuveda, jirya̱tu̱chu sisa̱ Ju̱denu variy jiyadaju̱ntiy, jirya̱tidye mi̱sa̱siy. Sana̱cho̱tiy su̱nu̱y Ju̱denu samirya, ni̱ni̱ su̱mu̱tya, jaryi vanu̱rya daryaju̱ra satu̱choda sanijyu̱ jdiva̱jni̱, varityi sa̱jiriryi̱ tu̱choda Ju̱denu Jnutu jtedamuju̱. 17 Savichanu̱yada Edíyasibe Ju̱denuju̱ tu̱chu̱, nu̱tyu vu̱y savichanu̱yada nijya̱mi̱. Ni̱ni̱ jachiñu̱yada siva Ju̱denura samiryunda, rañumajmu. Ne ru̱boda variy mumuri̱ vaatasa̱ra̱ju̱, ti̱quinijyate jarimyuni̱ ranchaju̱ntiy. Ne ru̱boda variy mucadiva. 18 Jadchiy ji̱ta satu̱choda variy Ju̱denujsa̱ntiy, sajachiñu̱yada varirya ru̱mura, ru̱boda ji̱ta variy, ra̱tidye ja̱vye nutasarajo variy.
19-20 Ratyeryi̱veda, ti̱tiy caray jiryetyenu si̱tenu nú̱ta̱sasiy, sata̱ryataniñi̱ jityenu variy sacarajyomusintyi, sara̱y ji̱ta variy sayada, sabayanu diiyadajisiy, saramityaniy varintyirya sajuuchuvedajuuntiy.
Jasiñuma rabaryi̱.
Sayanuma Santiyácu