2
Ja̱mu̱yada vichtya vicha̱da Caná̱mu
Rurundamu ravicha̱da ja̱mu̱yada, Caná̱mu, Cadidéya mucadimu. Jesús jno̱dabay vicha̱da variy jasiy. Rimyusuyada ji̱ta ja̱mu̱jyomuju̱ni̱ Jesús, sisa̱ datyavavyedabay jarye yisa̱ju̱. Rasu̱tyedanumatiy bínuja̱ vadacuja̱ riy, nanutu̱choda su̱no̱dabay Jesús variy yiva: “Ne bínuja̱tavay ja̱mu̱vyeñu̱day.” Su̱mutya̱jada Jesús variñada yino̱dabay: “¿Ta̱ra sa̱nuva̱ta rimusiy, ja̱yu̱, ta̱ra? Ne riti̱ rimu didye ra̱jvaaje tara ru̱bivaju̱.” Nani̱teda Jesús jno̱dabay ruuva mútiivyebe variy: “Ratiy sa̱jtay radyenu jiryiva, jiryivaatya̱ta daryá su̱tedamura.” Jasiy ravicha̱da japatyu, tanuquinijyate ravichu̱tera jvaachara, jiryatiy ribeyada Judíyuveda jasirya, jiryatiy jdutyasaranuma jatuja̱jiju̱ra. Rajay dato̱ju̱y jiimo̱ ravimu, varimyata mumuto̱miy, nu̱ñi darya ti̱ta̱ju̱ ravicha̱da. Su̱teda ji̱ta Jesús variy ruuva mútiivyebe: “Jirya̱mu̱chanirya japatyu ja̱a̱ta.” Rimyu̱chanimyu̱yada ji̱ta samiy panujodeju̱ varintyirya. Su̱teda ji̱ta Jesús ruuva: “Jirya̱say rate ravimusiy, jirya̱pu̱chiy simuju̱ bínuja̱ ja̱mi̱ra.” Ripyu̱cheda variy simuju̱ra. Sa̱ntya̱danumatiy bínuja̱ ja̱mi̱bay ramu, jiryatiy sati̱tudoda Jesús ja̱a̱musirya, sanatuyada variñi̱ vadi ja̱mu̱ñubay. (Sadatya̱datya bínuja̱ ja̱mi̱bay varidye tesirya riti̱ bínuja̱, tesiy. Rityi mutiiyadara, vinu riñi̱ ji̱ta datya̱da day.) 10 Su̱teda ji̱ta bínuja̱ ja̱mi̱ variy siva vadi ja̱mu̱ñu: “Vu̱myutiichara munatyara bínuja̱ jiryatiy samijya̱ darya, niyu̱byimiñumatiy rirye̱cha nijya̱nvay, variñi̱ ji̱ta vu̱ryi mútiidyerya jiryatiy ne jaryi samijya̱ darya. ¡Nu̱tyu jiñi̱ rañi bachadosiy diyesa̱ra̱ju̱ra samijya̱ bínuja̱, nu̱tyu!” 11 Jesús jo̱ta̱da variy ranchirya mityamusiy dityadoda, ratatiy sadityadodara jidyetya̱da. Sisa̱ datyavavyedabay tuva̱choda variy yimu, jiryatiy ridyetya̱da Ju̱denu jaryeti̱ daryaju̱ni̱.
12 Rivasiñuma ji̱ta saya̱da Jesús Capernavú̱muju̱, su̱no̱dabay, sataryi̱vedabay jarye, sisa̱ datyavavyedabay jarye ti̱ta̱ju̱ntiy. Jasiy rime̱cho̱nuvejada variy ramu, ne jaryi rajuu rundasa̱ra̱ju̱.
Jesús jatya̱da Ju̱denu nijyu̱ jachipiya̱jomusiryi ta̱ryu̱tyavabe
(Matévu 21.12-13; Márcu 11.15-17; Dúcasiy 19.45-46)
13 Ne rajuu rundade su̱tyeda ramuju̱, Judíyuveda vichtyanu̱day, jiryatiy Pásco vichtya ri̱tya day. Saya̱da ji̱ta variy Jesús Jerusarí̱muju̱. 14 Sadiñuvejada Ju̱denu nijyu̱ jachipiya̱jomu ruuva voca ta̱ryu̱tyavabe, carni̱ru ta̱ryu̱tyavabe, ja̱rityu ta̱ryu̱tyavabe jaryentiy, rimya̱sa̱da criquiy ta̱ryatanivyebe jasiy ruusa̱ntiy. 15 Sivaamyu̱yadanumatiy Jesús yimuju̱ra musitya̱ jnijyu̱musiy, sajatya̱da ji̱ta ti̱ta̱ju̱ jadchiryi, Ju̱denu nijyu̱ jachipiya̱jomusiy, rirya̱si̱ carni̱ru yisa̱ju̱, voca jarye. Sarubeda Jesús criquiy ta̱ryatanivyebejisirya jicyuriquiy. Sano̱ta̱dara rimyi̱sa rivantiy. 16 Su̱teda ji̱ta Jesús ruuva ja̱rityu ta̱ryu̱tyavabe: “Jirya̱batya jiyusirya jiberya. Ne jirya̱bay ji̱ta ta̱ryu̱tyajora rajye̱ roriy.” 17 Sisa̱ datyavavyedabay jachipitya̱da varirya jiryatiy nu̱chara ravicha̱da:
“Ravuunuma̱ jiryorivya ra̱tya̱da ray.”
18 Ru̱mutya̱jada ji̱ta Judíyuvedabay variñi̱ Jesús: “¿Ta̱ra mityamusiy dityadoda ya̱dityanu nu̱dyetya̱daju̱yu, ta̱ra, jiryatiy jivyichasara daryá?” 19 Su̱mutya̱jada Jesús variryi: “Jirya̱javatyara jirya Ju̱denu roriy, mumurundamimyusiñuma ra̱nubesityadesintyirya.” 20 Riñiquejada variy Judíyuveda: “Tanijya̱quinijyate ranchaju̱, daryaju̱yu vu̱yaju̱y nijya̱musiy ruuvaamyu̱yadara jirya Ju̱denu roriy. ¿Dacha̱ yitay ya̱nubesumityaniy mumurundamimyusidye, dacha̱?” 21 Jiryatiy saniquejada Jesúsra Ju̱denu roriy, ránumata savu̱ jiñi nique day. 22 Ramuni̱tiy, sami̱sa̱subedanumatiy Jesús jidyiiyadaco̱siy, rijechipitya̱da sisa̱ datyavavyedabarya jirya saniquejada, rityuva̱choda variy ramu Ju̱denu niquejada jiryatiy nu̱charara, Jesús niquejada jarye risa̱ju̱.
Sadatya̱da Jesús nu̱tyu rivyichasara nijya̱nvay
23 Rumutidye savicha̱da Jesús variy Pásco vichtyamu day jiryatiy Jerusarí̱mura, ridyiyadanumatiy nijya̱nvay riva mityamusiy dityadoda simusiy, rityuva̱choda ji̱ta rajuuvay variy simu. 24 Jesús ji̱tamu̱y ne rañi tuva̱choda ramu nijya̱nvay tuva̱choda yimu, tapitya sadatya̱da daryaju̱ jiryatiy siquityaja̱ra jachityavaryi. 25 Ne sava̱ta̱da sa̱tu̱chu ti̱ rinchiy nijya̱nvay, tapi sadatya̱dama̱ jidyiryamusidye nu̱tyura rivyichasara nijya̱nvay, nu̱tyura.