Samitu̱choda Sanu̱yada Juan Jesucristunchiy
1
Ju̱denu Niquejada ti̱tudoda nijya̱mí̱ju̱yu
Tara jo̱ta̱damu sani̱chanu̱yada Niquejada. Ni̱tiy rañi̱chanu̱yada Niquejada savicha̱da Ju̱denusa̱, Ni̱ni̱ vichanu̱yada Ju̱denu ti̱ta̱ju̱. Rajo̱ttya̱musiy savichanu̱yada Ju̱denusa̱. Ru̱ndayada ji̱ta ti̱ta̱ju̱ tara simusiy, ne tara jna̱y ju̱desara ti̱musiy, mitya, jiryatimyu̱ ne tara ju̱dachara simusidye. Simu ji̱ta rani̱chasara jnu̱yada day, jnu̱yada ji̱ta rani̱chasara no̱no̱da nijya̱nvajyu̱ rirya̱tidye datya Ju̱denunchiy. No̱no̱da ji̱ta danu̱chara nupocudinube, nupocudi ji̱tamu̱y ne vuunura.
Savichanu̱yada ti̱qui vanubay, Ju̱denu jpa̱nu, Juán Bautísta jtyati̱bay. Siti̱jada ji̱ta tu̱chodana̱cho̱ sa̱tidye tu̱chu vijyo̱mujache jirya no̱no̱danchiy, rirya̱tidye tuva̱chu ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvay simusirya. Ne sani̱cha̱da Juánbay no̱no̱day, mitya, vinu tu̱chu̱ni̱ sani̱cha̱da no̱no̱danchidye. Si̱tenu no̱no̱da jiryatiy rano̱no̱nu̱y ti̱ta̱ju̱ riy nijya̱nvay, ni̱ni̱ ji̱ta mu̱ti̱nu̱yada mucadimu variy. 10 Ni̱ni̱ rañi̱cha̱da mucadimu, jirya mucadimu jiryatiy ru̱ndayada simusiy. Mucadiva vichavay ji̱ta ne datyaru̱yadani̱. 11 Siti̱jada ji̱ta jimyucadimu, samucadiva vichavay ji̱tamu̱y ne jmutya̱ru̱yadayu. 12 Riñi̱ ji̱ta jiryatiy ru̱mutya̱jadani̱, sabayada ji̱ta riy rirya̱tidye vichasara Ju̱denu dadyeñu variy, jiryatiy rityuva̱choda daryaju̱ si̱tyamu day. 13 Ne riñi̱cha detuchavay nijya̱nvay detuyadamusiy, dantyamu̱y ne ti̱ ni̱ru̱yadamusiy, dantyamu̱y ne vanu va̱ta̱damusiy. Riñi̱cha ji̱ta detuchavay Ju̱denu va̱ta̱damuju̱.
14 Niquejada ji̱ta ti̱tudoda nijya̱mi̱ju̱yu, savichanu̱yada variy vuryisa̱ jiryatiy nijya̱nvadyevyu̱y. Nu̱dyiyada variy simu riva vanda jiryatiy savichasara Ju̱denu denu vinu ti̱qui. Nu̱dyiyada siva jiryatiy sani̱cha̱da mu̱chanichi̱ Ju̱denu va̱ta̱data, si̱tenu jarye risa̱ju̱. 15 Juán Bautístabay ji̱ta tu̱choda vijyo̱mujache sanchiy, jiryatiy sanatuye̱yada: “Ni̱numa jiñu sani̱cha vanu sanchityi ri̱taje: ‘Ni̱tiy ra̱jti̱ ri̱bivaju̱, ni̱ni̱ ji̱ta vichasara jaryiñu̱ rimusiy, jiryatiy sani̱cha jaryi munatyi̱va̱ju̱ rimusintyi.’ ” 16 Jiryatiy sani̱cha̱da mu̱chanichi̱, vu̱jerye jmutya̱jadara vu̱myu̱chanicha̱da simusiy, samiy vichasa̱damusiy, jaryi samirya vicha̱damuju̱ntiy. 17 Sasa̱yada Ju̱denu daryaju̱ra yiteda Muyusésibemyusiy vase vicha̱daju̱, sava̱tara ji̱ta rañi jti̱jada Jesucrístumusintyi, si̱tenu jteda jarye risa̱ju̱. 18 Ne ti̱ diyada siva Ju̱denu, tii, mitya. Sadenu vichasara vinu ti̱quidera, Jesús jtyati̱, jiryatiy savichasara satuunu. Ni̱ni̱ ji̱ta datyanusara vu̱ñi̱ Ju̱denu day.
Juán Bautístabay niquejada Jesucrístu jiyadaju̱
(Matévu 3.1-12; Márcu 1.2-8; Dúcasiy 3.15-17)
19 Rani̱ jirya Juán Bautístabay tu̱choda. Judíyuveda nutyityu̱mibe jiryatiy Jerusarí̱mu vichavaryi, riñi jpa̱jada riy caserdótevyedabay, ru̱mu̱tyavabe jarye yisa̱ju̱ simu Juánbay, ruutaja̱nunuvejada ji̱tani̱: “¿Chi̱ra day ji, chi̱?” 20 Su̱teda samiy variy ruuva; ne sara̱yada tu̱choda jiyada, ti̱ta̱ju̱ni̱ satu̱choda variy ruuva day: “Ray ji̱ta ne rañi̱cha Ju̱denu jaryeti̱ day.” 21 Ruutaja̱doda ji̱ta varintyiñi̱: “¿Chi̱ra varidye ji, chi̱? ¿Edíyasiy dyetya ji?” Saniquejada ji̱ta: “Ne ray rañi̱cha Edíyasidye.” “¿Ju̱denuju̱ tu̱chu̱ dyetya ji, jiryatiy sabaya̱jada Muyusésibe sanijyu̱?” Su̱mutya̱jada ji̱ta: “Ne day.” 22 Ru̱teda variy siva: “¿Chi̱ra varidye ji, chi̱? nu̱ña̱tidye jmutya̱ riy rityi jpa̱jasiy nu̱y. ¿Chi̱na̱ yitadye ji, chi̱?” 23 Su̱teda variy ruuva: “Ne ray jiryi̱nu̱y natuye̱ mitya tajityomu day: ¡Jirya̱vasenura Ju̱denu nú̱qui! daryatiy su̱teda Ju̱denuju̱ tu̱chu̱, Isayíyasibe.” 24 Rivyichanu̱yada Varyisévuveda jpa̱vay variy jasintyi. 25 Ru̱teda ji̱ta variy siva: “Netimyu̱ ne jiñi̱cha Ju̱denu jaryeti̱, dantyamu̱ni̱ Edíyasiy, dantyamu̱ni̱ Ju̱denuju̱ tu̱chu̱, ¿ta̱raju̱na̱ yityanusara variy, ta̱raju̱?” 26 Su̱mutya̱jada Juánbay variryi: “Ray ji̱ta jtyanu ja̱a̱ta day. Saraniy ji̱ta ti̱ jiryequebyimu, jiryatimyu̱ ne jiryedyetya dañi̱. 27 Dañuma sa̱jti̱ ri̱sijyu̱, tama̱ sasaapatu vita̱dasa̱ra̱ ntate darye, tama̱.” 28 Ravichanu̱yada ti̱ta̱ju̱ jirya Betániyamu, jiryatiy Jurdá̱ja̱ rudamyusidyerya, jasityi si̱tyanunu̱yada Juánbay.
Savichasara Jesús Ju̱denu carni̱ru vanu vadero̱nu
29 Rata̱rimyusiy ji̱ta sadiyada Juánbay siva Jesús, su̱nityityiyada variy sana̱cho̱ju̱. Saniquejada variy: “Jirya̱jnu̱y, ni̱numa Ju̱denu carni̱rudenu,* Ju̱denu jtedamu ru̱vañu̱yada Judíyuvedani̱ carni̱ru denu vadero̱nu, jijyuuchuveda tu̱chodivasiy, sa̱tidye ramityaniy variy Ju̱denu mitya ruuvara ni̱ni̱ ji̱ta ra̱pu̱y vuryivasirya vu̱jyuuchuveda, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy mucadiva vichavavyu̱y. 30 Jiñu ji̱ta vichasara jiryatiy ri̱taje sanchiy: Ni̱tiy ra̱jti̱ ri̱bivaju̱, ni̱ni̱ ji̱ta vichasara jaryiñu̱ rimusidye, jiryatiy sani̱cha jaryi munatyi̱va̱ju̱ rimusiy. 31 Ray ji̱tamu̱y ne datyanu̱yadani̱. Sa̱tidye vichasara dityanusi̱ Irayénuveda cabyimu, ramuni̱ ri̱niy ray, ja̱a̱mu jtyanu̱si̱ju̱.”
32 Satu̱choda Juánbay vijyo̱mujache variy: “Radyimya̱ ji̱ta siva Ju̱denu Jnutu, jiryatiy saju̱u̱jeje nu̱tyu ja̱rityude jarichumusiy, sama̱cho̱jay variy siva Jesús. 33 Ray ji̱tamu̱y ne datyanu̱yada dañi̱. Ni̱ni̱ ji̱ta jiryatiy su̱pa̱jada ja̱a̱mu jtyadodaju̱ ray, ni̱ni̱ jteda variy riva: Sivaju̱tiy ya̱jnu̱y sa̱ju̱u̱je Ju̱denu Jnutu, sa̱ma̱cho̱ variy sivaju̱, ni̱ni̱ ji̱ta ra̱chasara ni̱tiy ra̱jtyanusara Ju̱denu Jnututa day. 34 Radyimya̱ ji̱ta ray siva, ratyu̱chuma̱ vijyo̱mujache sanchiy: Ni̱ni̱ sani̱cha Ju̱denu denu.”
Jesúsjsa̱ datyanu̱jyu̱be munatyi̱ju̱y
35 Rata̱rimyusiñuma ji̱ta saradeda Juánbay, danu̱ju̱y sisa̱ datyi̱ju̱betya. 36 Saramiryi̱jadanumatiy Jesús sadiya, su̱teda ji̱ta variy: “Sa̱na̱jnu̱y, ni̱ni̱day Ju̱denu carni̱rudenu.” 37 Nanutuva̱chodanumatiy sisa̱ datyi̱ju̱berya jiñiquejada, nanusiityari̱jada variñi̱ Jesús. 38 Sa̱numityejada ji̱ta Jesús nanuna̱cho̱ju̱, su̱nu̱yada nanusiityari̱ daryaju̱yu, su̱teda variy nadiva: “¿Ta̱na̱cho̱ sa̱nuva̱ta, ta̱na̱cho̱?” Nani̱mutya̱jada variñi̱: “¿Terara jivyichajo, Datyanu̱, te?” 39 Sanatuyada variy nada: “Varenuma, sa̱na̱tidye datyara.” Nadaya̱da ji̱ta, nanudiñuvejada riva, nanuma̱cho̱jada variryunda jasiy sisa̱. Jidyenuma ravicha̱da daryaju̱ variy.
40 Jiryatiy nanutuva̱chodara Juánbay niquejada, nanusiityari̱jada variñi̱ Jesús, ti̱qui vicha̱da Antrésibe, jiryatiy Siimyó̱ Pyítrubay taryi̱ni̱. 41 Antrésibe ji̱ta saryeda munatyani̱ jityeryi̱ Siimyó̱bay. Satu̱choda variy siva: “Na̱charyemya̱ni̱ Mesíya, jiryatiy Ju̱denu jaryeti̱ni̱.” 42 Saryitya̱jada variñi̱ jityeryi̱ Jesúsmuju̱. Sadiyadanumatiy Jesús siva, su̱teda variy siva: “Jiñi̱ day Siimyó̱, jiryatiy Juán denu ji. Rirya̱ntachara Sévasiy ji, jiryatiy vuryi̱tachara ravichu̱ra.”
Jesús natuyadani̱ Vedípebe, Natañénubay sisa̱ju̱
43 Rata̱rimyusiñuma ji̱ta sani jiyaru̱yada Jesús Cadidéyamuju̱ntiy. Sasaryeda ji̱ta variñi̱ Vedípebe, su̱teda variy siva: “Ya̱siityari̱sara ray.” 44 Vedípebe vicha̱da Betsáyinamusi̱, jiryatiy Antrésibe vicha̱dantirya, Pyítrubay jarye. 45 Sasaryeda ji̱ta Vedípebe variñi̱ Natañénubay, satu̱choda variy sivantiy: “Nu̱charyemya̱ni̱, sanchityi sanu̱yada Muyusésibe nu̱rya, Ju̱denuju̱ tu̱chuvabe jarye nu̱yada sanchiy. Ni̱ni̱ sani̱cha Jesús, Jusíy denuvichi̱, jiryatiy Nasaryémusi̱ dañi̱.” 46 Su̱teda ji̱ta Natañénubay variy siva Vedípebe: “¿Taravidye raryi sipyatay samirya Nasaryémusidye?” Saniquejada Vedípebe variy: “Varenumacu̱, ya̱tidye jnu̱dye.” 47 Su̱nu̱yada ji̱ta Jesús su̱deda Natañénubay yimuju̱, saniquejada variy sanijyu̱: “Jirya̱jnu̱y, jiñutiy si̱tenuni̱ Ju̱denu nijyu̱ jachipiya̱ra, ne tara quivu̱yada simu, mitya.” 48 Su̱teda Natañénubay variy siva Jesús: “¿Nu̱tyichirya jidyetya ray, nu̱tyichiy?” Su̱mutya̱jada ji̱ta Jesús jasiñi̱: “Vedípe jiritya̱jadajisiy, radyiyasiy yiva jiryatiy jivyicha̱siy nutasaranu jariy.” 49 Su̱mutya̱jada ji̱ta Natañénubañi̱: “¡Jiñi̱ day Ju̱denu denu jiryatiy Irayénuveda nutyityu̱ day ji, Datyanu̱!” 50 Su̱mutya̱jada Jesús variñi̱: “Jiryatiy ri̱tesiy radyi daryaju̱ nutasaranu ruva̱mu yiva, ¿ramutiy jityuva̱chu rimu day? Jadyi yinu̱yasicyu̱ ra̱tiy vicha jaryinra ji̱ta.” 51 Su̱teda jadchiy sivantiy: “Ri̱tay si̱tenu jiryiva: Jirya̱day diy riva jarichu muttaryá, jirya̱diy variy ruuva Ju̱denu tuunu vichavantyi, jiryatiy rirya̱sumiya̱janumucha, ru̱musaja̱janumucha variy siva Nijya̱mi̱ denuntiy.”

*1:29 Ju̱denu jtedamu ru̱vañu̱yada Judíyuvedani̱ carni̱ru denu vadero̱nu, jijyuuchuveda tu̱chodivasiy, sa̱tidye ramityaniy variy Ju̱denu mitya ruuvara