Dityadoda
1
Dityadoda Jesucrístunchiy
Jiryatirya dityadoda Jesucrístunchiy jiryatiy sasa̱yada Ju̱denura sa̱datyanu Jesucrístu jimyuchechimyirya, nu̱tyura ra̱chasara jiryundamu, nu̱tyura. Sadatyatadeda ji̱ta yipa̱numusiñi̱ jimyuchechiy Juán. Ni̱ni̱ tu̱chusara jiyura Ju̱denu niquejada, Jesucrístu tu̱chodantiy, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy sadiyada riva. Jchana̱tyasi̱ ji̱tani̱ mi̱ni̱tyi niquesara ramu jirya niquejada, satuva̱chusara variy ramu, jiryatiy sanu̱tyanichara Ju̱denu jiyura, tapi ratuudiye̱ñumara rarunda.
Juán nu̱rya catera ruumuju̱ daraju̱ñijyate ji̱tye̱ryanijyo siityari̱vajyuu
Ray Juán rañu̱y jiryejyu̱ra catera jiryatiy jiryevyichasara daraju̱ñijyate ji̱tye̱ryanijyo siityari̱vajyuu Ásiya mucadimu. Ju̱denu jantyutya̱da ra̱cha jiryejyu̱, samiy vichasa̱da jarye risa̱ju̱, simusiy ni̱tiy vichasara diye, savichanu̱yada ta̱rintyi, sa̱jnichara ti̱ta̱ju̱ntiy. Samiy vichasa̱da jiryejyu̱ ruumusintyi danu̱ju̱ñijyate jnutuvedantiy jiryatiy Ju̱denu ma̱sajo tuunu vichavadyeryi. 5-6 Samiy vichasa̱da Jesucrístumusintyi jiryatiy si̱tenu tu̱chu̱ni̱. Ni̱ni̱ vichasara diibyimusiy mi̱si̱ munatyantiy, ni̱tiy nusu̱chara riy mucadi ja̱mu nutyityu̱miy ti̱ta̱ju̱. Simuni̱ ji̱ta ni̱tiy va̱tasara vu̱y, jiryatiy sapu̱chara yindaja̱ta vuryivasirya vu̱jyuuchuvedantiy, simu ji̱ta ra̱chajaya̱sara vanda, nusu̱yada jarye ju̱na̱reju̱ risa̱ju̱ ti̱ta̱ju̱, jiryatiy sabachara yinsu̱vyejyu̱ vu̱y, vurya̱tidye jchana̱jeya̱sara sanijyu̱ saja̱y Ju̱denu. ¡Daryanuma ra̱chajaya̱sara taarye!
¡Jirya̱jnu̱y! Sa̱jnichara nuvachiñube, rirya̱diy ti̱ta̱ju̱ ni̱sityavay variy siva, rijerye jiryatiy richityeda crusitya̱santiñi̱. Mucadi nijya̱nvajyuu ji̱ta ra̱nuvachara variñi̱. ¡Daryani̱day ra̱chasara! “Rañi̱ rañi̱cha munatyi̱, tamityi̱ jarye”, su̱tachara Vu̱jye̱ Ju̱denu jiryatiy savichasara diye, savichanu̱yada ta̱rintyi, sa̱jnicharate ti̱ta̱ju̱ jvaaryatentiy.
Juán diyada siva Crístu jiryatiy sadanu̱yada
Ray, Juán, jiryetyeryi̱ jiryatiy radyetyasara jiryisa̱ra paru̱cha̱riy, Ju̱denu nusu̱yada jarye, tapimusiy jachi̱deda Jesús jtyamu jarye risa̱ju̱, rañi vichanu̱yada Pátmusiy jtyatara ra̱tyuumu, jiryatiy ratyu̱chunu̱yada vijyo̱mujachera Ju̱denu niquejada Jesús nchiy. 10 Jiituyada rundamu ji̱ta jiryatiy savicha̱da Ju̱denu Jnutu riva, ratyuva̱choda ji̱tara ti̱ niquejada raryudivasiy, saniquejasubeda ji̱ta jaryi, nu̱tyu su̱taru natutya̱. 11 Su̱teda ji̱ta:
“Jiryatiy ya̱diy riva, ya̱ma̱ nu̱y catera padyevyara, ya̱jpa̱ variy rachiityari̱vajyuumura, jiryatiy rivyicha Evésumu, Esmírnamu jarye, Pércamomu, Tiyatíramu, Sárdisimyu, Jidadérujiyamu, Davudiséya vicha̱damu jarye risa̱ju̱ ti̱ta̱ju̱.”
12 Ra̱numityedanumatiy ra̱tidye diy siva ni̱tiy nique riva, radyiyada ji̱ta riva dasiijyu̱ñijyate no̱no̱siiy, órutera. 13 Racabyimu ji̱ta savicha̱da nu̱ vanu nu̱tyu nijya̱mi̱ denu daryá, ja̱muca̱ sujatyi̱ savichanu̱yada, jiryatiy puchusara puchunajetya sata̱savu̱mu, jiryatiy óruterajadyerya. 14 Su̱no̱jasiy ji̱ta vichanu̱yada jaryi pupajasiy, nu̱tyu richu̱u̱, sani̱siy jarye vicha̱da nu̱tyu jiiday quivaya̱ra. 15 Sanumutu ji̱ta vicha̱da nu̱tyu brunsiy, jiryatiy vaniquimusiy vanda dárya, saniquejada jarye suuyada nu̱tyu ra̱nsa ja̱ju̱rya daryá. 16 Ni̱ni̱ vicha̱da danu̱ju̱ñijyate jdarichityi̱ yintyityudajyomu, su̱tosiy jarye rasipyataya̱jada jchityitya̱ jimyura, jiryatiy daraju̱y mo̱tárara. Samo̱ ji̱ta danu̱ya̱sara nu̱tyu jiñi̱, vasetuununumatiñi̱.
17 Radyiyadanumatiy siva, rarye̱yada ji̱ta vadiiryo̱ sanumututuunu. Ni̱ni̱ ji̱ta bayada varirya jintyityuday jomutu rañiy, su̱teda ji̱ta variy riva: “Ne ya̱suvu̱y. Rañi̱ rañi̱cha munatyi̱, tamityi̱ jarye. 18 Rañi̱ rañi̱cha jnu̱yada ja̱mi̱ day. Dañuma ravyichanu̱chiy diiñu, diye ri̱nu̱jeya̱sara ju̱na̱reju̱, daryaday ra̱chajaya̱sara. Jasiñuma rimura diiyada yevyi, diijyomuju̱ jarye risa̱ju̱.
19 Ya̱numa nu̱rya jiryatiy jidyimya̱ riva, jiryatiy rávicha diyentiy, ranchintyi jiryatiy ra̱cha rivasintyi. 20 Dutyasaranchiy ji̱ta, jiryatiy jidyi ruuva danu̱ju̱ñijyate jdarichiy rayntyityudajyomu, rivyichasara ri̱pa̱vay rachiityari̱vajyuumu. Jiryatiy jidyi riva dasiijyu̱ñijyate no̱no̱siiy, ravichanu̱yada daraju̱ñijyate ji̱tye̱ryanijyo rachiityari̱vajyuuju̱.”