16
Pávurubay mu̱chuvatyaniryi rajuuvay nijya̱nvantyi
Ravya̱ta jirya̱datya nada Vébejyu̱y, vuryi̱tyamutu̱y Crístumu. Nanuvicha Sencréyamu vichanu̱y, Ju̱denu siityari̱vay jmu̱tyanu̱y daryaju̱ nada day. Jirya̱dirye samirya Vu̱yntyityu̱mu nada, jiryatiy nu̱ñi Ju̱denu siityari̱vay daryaju̱ vu̱y. Jirya̱ntya jmu̱tya nadantidye, jasicha̱ra̱ju̱tiy nana̱va̱tara, nu̱tyu nani̱mu̱tya̱da ta̱rintyidyeryi rajuuvay nijya̱nvantyidye, rajerye.
Jirya̱mu̱chuvañada Príshcaju̱ntyi, nanuvanu Aquída jarye, jiryatiy risa̱ jvaañu̱y Jesucrístumu daryaju̱ nada. Nada ni̱day rañi jteda yadiiy rayadaju̱, nana̱ntyuyada variy riva. Ne vinu ray jtaryu̱y nadiva: ¡Sa̱na̱ntyumya̱ riva! Rijerye jtaryu̱rya, Ju̱denu siityari̱vajyuu jiryatimyu̱ ne Judíyuveda daryi. Jirya̱mu̱chuvantyiryi Ju̱denu siityari̱vajyuuntiy, jiryatiy rintye̱ryaniy nanurorimyuyu. Jirya̱mu̱chuvantyiñi̱ ravya̱tasi̱ Epenétuntiy, ni̱ni̱day munatya Crístu siityari̱nu Ásiya mucadimu day. Jirya̱mu̱chuvañada Maríyaju̱y, tapi nadavitya jvaañu̱yada paru̱cha̱rimyusiy vuryeyadaju̱. Jirya̱mu̱chuvañi̱ Antrúnicu, Júdyuta, raryena̱ju̱y, jiryatiy nanuvichanu̱yada tanuvu̱nujovimu risa̱, ru̱nu̱yada nusu̱byimiy samirya nanuna̱cho̱. Nada ji̱ta tuva̱choda simu Crístu ra̱jisiy. Jirya̱mu̱chuvantyiñi̱ Jampiriyátuntiy, ravya̱tasi̱ Vu̱yntyityu̱mu daryaju̱ni̱. Daryaday jirya̱mu̱chuvantyiñi̱ Jurbánuntiy, vuryisa̱ jvaañu Crístumu, ravya̱tasi̱ Jistáqui jarye sisa̱ju̱. 10 Jirya̱mu̱chuvañi̱ Apéde, ni̱ni̱day samirya vadichi̱ Crístumu. Jirya̱mu̱chuvaryi Jaristóburu rorimyu vichavay. 11 Jirya̱mu̱chuvañi̱ raryena̱ Jerudyánu. Jirya̱mu̱chuvantyiryi Marsí̱su rorimyu vichavantyi, rityi tuva̱chusara simu Vu̱yntyityu̱ntiy. 12 Jirya̱mu̱chuvañada Trijénaju̱y, Trijósaju̱y nadisa̱ju̱, jaryi jváaryú̱y Vu̱yntyityu̱mu daryaju̱ nada. Jirya̱mu̱chuvañada Prísidyaju̱y jarye, jaryi va̱tasanu̱y, jiryatiy nadivaañu̱y jaryi Vu̱yntyityu̱mu. 13 Jirya̱mu̱chuvañi̱ Rujínu, jiryatiy jaryi jaryetasi̱ Crístumuju̱ni̱, su̱no̱da jarye, nu̱tyu ri̱no̱da ri̱tay daryaju̱ nada. 14 Jirya̱mu̱chuvaryi Jasí̱critu, Vu̱recúntiy jarye, Erímasiy, Patrúbasiy, Jermá̱, vu̱tyeryi̱veda jarye ti̱ta̱ju̱ jiryatiy rivyicha rusa̱. 15 Jirya̱mu̱chuvaryi Jidorócovedantiy, Jú̱dya, Nériyu jarye, si̱tyamutu yisa̱ju̱, Odímpa jarye, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy rusa̱ vichavaryi, jiintyasavay Ju̱denuju̱ ti̱ta̱ju̱ daryaju̱ riy. 16 Jirya̱mu̱chuvay nu̱ñi jirye Crístu va̱ta̱damuyu. Crístu siityari̱vajyuu ti̱ta̱ju̱ mu̱chuvay jirye jirya caterava.
17 Rayasanta ji̱ta jirye, ratyeryi̱veda, jirya̱jnu̱tya samiy rirya̱jisiyu, rityi datyanu ri̱dchaju̱ datyadoda jiryatiy jiryedyetyara. Ridyetyadodata jivyichataniy tajiñe̱cho̱ju̱ riy tavay, ne rijechipiya̱ vatajuu variñu̱day. ¡Jirya̱janumitye rirya̱jisiy! 18 Ne ruvaaryu̱y Vu̱yntyityu̱ Jesucrístujsa̱ nu̱ndye, vinu ridyirya ni̱ru̱charanuma yivaadye. Jadchintyi riquivu̱chunuma jiñiquejadata riy datyi̱sa̱miy, taji niquejadata riquivu̱chu va̱cha vicha̱damuju̱ riy. 19 Ra̱ticheñuma ti̱ta̱ju̱ jiryetyuva̱choda, ramuni̱ ri̱chana̱y jiryenchiy; dañuma ravya̱ta jiryejyu̱ jirya̱tidye vicha̱siy datyavay samirya jvaayadaju̱, quivu̱yasa̱ jachityavay jarye jirye̱cha, jiryeñuma jvaarya nicyara̱y. 20 Vuryi̱ndenu ji̱ta, ni̱tiy vichataniy samirya vu̱y, mityamusiy sa̱jvatyiñi̱ Satanásiy vurya̱jisiy, vu̱me̱cho̱ma̱ variy Satanásiy vuunuvajyu̱. Samirya ra̱cha jiryejyu̱, Vu̱yntyityu̱ Jesúsmusiy ra̱cha samirya jiryejyu̱.
21 Samu̱chuvay risa̱ jvaañu Timutévu jirye, Dúsiyu, Jasú̱, Sosípatru jarye jiryatiy raryena̱midyeryi. 22 Ramyu̱chuvay Jesucrístumu jirye, ray Térsiyu, jiryatiy Pávuru nu̱tyaniy jirya catera jiryejyu̱ ray. 23-24 Samu̱chuvay Cáyu jirye, ni̱tiy dirye jiryorimyu ray, su̱mu̱tyasarantiryi Ju̱denu siityari̱vajyuu jiyuntiy. Samu̱chuvay Erástu jiryentyi, ni̱ni̱ vichasara vicha̱da criquiy jnu̱tyi̱ jiyu; vu̱tyeryi̱ Cuvártu jarye mu̱chuvay jiryentyi.
25-27 Diye ra̱cha vandate saju̱, ni̱tiy datya vanu̱tya̱da radyetyadodata jirye, jiryatiy ratyu̱chusara Jesucrístunchirya samitu̱choda. Rajuura nijya̱ sa̱ra̱ju̱ ravichasara dutyasara nijya̱nvayjisiy, diye ji̱ta vadicharanuma darya, Ju̱denuju̱ tu̱chuvabe niquejadamu vadicharanuma darya, jiryatiy nu̱chara darya. Ju̱na̱re vichi̱ Ju̱denu jtedamusiy ji̱ta ra̱cha datyasara ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvajyuuju̱, rirya̱tidye tuva̱chu variy ramu. ¡Jiñu Ju̱denu, vinu ni̱ vichasara datyara, sanijyu̱ ji̱ta ra̱chajaya̱sarate vandate, Jesucrístumusiy taarye! ¡Darya ra̱chajaya̱sara ju̱na̱reju̱ ti̱ta̱ju̱!
Sayanuma Pávuru