Rajo̱ttya̱ Catera Corintyu Ja̱nvajyu̱
1
Pávurubay mu̱chuveda riy Ju̱denu siityari̱vavyedabay
1-2 Ray Pávuru, rañi̱cha natutyanichi̱ Jesucrístu nusu̱byiju̱, Ju̱denu jtedamuju̱. Rañu̱y vu̱tyeryi̱ Sóstenesityara catera jiryejyu̱, Ju̱denu siityari̱vajyuu jiryatiy Coríntyu ja̱nvay jiryedye, sajaryeta̱da Ju̱denu jijyu̱ Jesucrístumusiy jirye, sanatuyada daryaju̱ jidyedyeñuju̱ jirye, rusa̱ju̱ ti̱ta̱ju̱ rityi jachiñu̱ñu̱yada Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jtyamuju̱ ti̱ta̱ju̱ vicha̱diva, nu̱ñi vu̱vyicha̱damu. Jirye̱chasara samirya Vu̱jye̱ Ju̱denu jtyamu, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jtyamu jarye, samirya ra̱cha variy jiryejechiy ramusiy.
Si̱chana̱tya̱da Pávurubay variñi̱ Ju̱denu samirya vicha̱daju̱
Ri̱chana̱tyasarani̱ Ju̱denu jiryeyadaju̱ jiryatiy sasa̱yada mitya Jesucrístumura samirya vicha̱da jiryejyu̱. 5-6 Su̱mu̱tya̱da daryaju̱ Jesucrístumusiy ti̱ta̱ju̱mu jirye, jiryetyu̱chodamu, jiryedyetya̱damu jarye, jasicha̱ra̱ju̱tiy rama̱cho̱jada Crístunchiy tu̱choda jiryejechimyu. Daryamusiy ne rasu̱tyeryu̱y nta tara jirye jiryatiy sasa̱y Ju̱denura, varityi jiryentucharara siti̱jada runda, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu mu̱ti̱jada. Ni̱ni̱ ra̱vanu̱tyasara tamitya rundamuju̱ jirye, ne ti̱ ra̱yasay variy jirye, mitya, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jti̱jadamu, vurya̱numatiy raniy satuunu. Ni̱ni̱ vichasara Vu̱jye̱ sami̱, jiryatiy sito̱tanicharara jiñiquejada, tapi ni̱vitya natuy jirye jirya̱tidye vichasara variy sisa̱ sadenu, jiryatiy Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu dañi̱.
Ne rijechipiya̱nu̱yada Coríntyu ja̱nvavyedabay mityiji ti̱ta̱ju̱musiy
10 Ratyu̱chu samirya jiryiva, ratyeryi̱veda, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jtyamu rajechiñu̱y jiryiva: Jirya̱numa jachipiya̱ ti̱ta̱ju̱musiy, ne jirye̱cha taji jiryejechipiya̱jadamuju̱; jirya̱numa jiryiryi̱ra samirya vichasa̱da day, taraqui jachipiya̱jadatavay jirye̱cha, jirya̱tidye jvaay vatajuu variy. 11 Ratyuva̱chu rana̱cho̱ Cudóveveda niquejada daryaju̱ jiryeñijyu̱, ratyeryi̱veda, jiryatiy jiryeñique̱tya daryaju̱yu. 12 Ta̱raju̱ jiryi̱tay jirye̱cha taji siityari̱vay, jiryatiy jiryi̱tay nu̱ñi ti̱quimusiy: Ray ji̱ta Pávuru siityari̱nu day, nu̱ntiy: Ray, Apódosiy siityari̱nute day, nu̱ntiy: Ray Pyítru siityari̱nu day, nu̱ntiy: Ray ji̱ta Crístu siityari̱nu day. 13 ¿Nantasi̱ni̱viy jiryi̱nu̱ñi̱ Crístu day? Ne ru̱veda crusitya̱sani̱ Pávuru jiryeyadaju̱, dantyamu̱y ne jiryi̱tyu̱yada Pávuru jtyamu. 14-15 Ri̱chana̱tyani̱ Ju̱denu jiryatiy ne ri̱tyadoda ti̱ jiryequebyimusiy, vinu Críspyu, Cáyu jarye, jiryeñuma jtay variy: Nu̱y ji̱ta ji̱tyu̱ñu̱yada Pávuru jtyamu day. 16 Rañi ji̱tyadodantiryi Estévanasivyedantiy, ne rajechipityara ji̱tyadoda ti̱ nijya̱mi̱ taji. 17 Tapi ne su̱pa̱jada Crístu ray ra̱tidye ji̱tyanunumaya̱; su̱pa̱jada ji̱ta Crístu daryé ra̱tidye tu̱chunumaya̱ra samitu̱choda, ne nijya̱mi̱ datya̱data, rañuma ma̱cho̱ mitya Crístu batyeda crusitya̱sa vuryeyadaju̱.
Savichasara Crístu vanu̱dyinu, datyadodati̱ Ju̱denumusiy
18 Crusinchiy datyadoda ji̱ta, ne tara niquejada nta rijyu̱ paruti̱savañu̱ndyerya; vu̱jyu̱ ji̱ta jiryatiy jantyutyasavadyevyu̱y, Ju̱denu datya̱da ji̱ta vurye̱ntyutyasa̱daju̱ day. 19 Nu̱charanuma daryaju̱ darya:
Ra̱day paruta ji̱tara datyavay datya̱dantiy, ra̱day rrachura ridyetya̱da varintyi, jiryatiy datya̱da jachipiya̱jadatavaryi.
20 ¿Tenumani̱ datyara, te? ¿Teni̱ niquejada datyanu̱ day, te? ¿Terani̱ niquejadacanu, te? Ju̱denu dityadoda datyi̱sa̱miy ti̱ta̱ju̱ riy. 21 Ju̱denu datya̱damu, ne ridyetyaru̱yada nijya̱nvay jidyetya̱data daryaju̱ni̱, sabaryu̱yada daryaju̱ra rirya̱tidye tuva̱chu nijya̱nvay simu, riyada ra̱yadaju̱, vinu samitu̱choda tu̱chodamusiy, dañuma rirya̱jachipiya̱ tavay ranchiy: taravitya day. 22-23 Dañuma riñi jiyasantanu̱yada Judíyuveda Ju̱denumusirya mityamusiy datyadoda jityuva̱choda jiju̱, daryaday riñi va̱tanu̱yada tavay rana̱cho̱ datya̱dantidye, jityuva̱choda jiju̱ntidye, nu̱ñi tu̱chunumaya̱ ruuva Crístunchiy, ni̱tiy batyeda crusitya̱sa vuryeyadaju̱. Rirya̱na̱da Judíyuveda variy ranchiy, ne rityuva̱churu̱y variy simu, rirya̱tidye jnu̱y ju̱na̱reju̱ variy. Tavay ne tuva̱churu̱yada ramu jiryatiy ru̱tavyitya si̱tenu daryaju̱ra. 24 Natuchavajyu̱ ji̱ta, jiryatiy Judíyuveda davyu̱y, daryadantyi jiryatimyu̱ ne Judíyuveda vu̱ñi̱chantidye, vu̱jyu̱ni̱ ji̱ta sadityadoda Ju̱denu: Crístumu darya jidyetya̱da vurye̱ntyutyasa̱da ramityadedaju̱ day. 25 Tapi jiryatiy datyi̱sa̱ nta sivaachara Ju̱denu tara, datyarava̱ju̱ nijya̱nvay datya̱damusidyerya; daryantiy jiryatiy vadiiryo̱numusiy nta sivaachara tara Ju̱denu, vanu̱ryava̱ju̱ nijva̱nvay vanu̱yadamusintyidyerya.
26 Ratyeryi̱veda, jirya̱jachipiya̱ jiñatucha̱danchiy. Ne jaryi rajuuvay sanatuyada Ju̱denu riy datyavay, jiryatiy riñi nta nijya̱nvay datyavadyeyu, dantyamu̱y ne rajuuvay jaryi vanu̱vye, dantyamu̱y ne rajuuvay curacamintyi. 27 Sajaryeta̱da ji̱ta Ju̱denu riy jiryatiy datyi̱sa̱midyeryi, sa̱tidye jantaniy variryi datyavay; sajaryeta̱dantiryi vadiiryo̱vantyi, sa̱tidye jantaniryi vanu̱vyentyidye. 28-29 Sajaryeta̱dantiryi nijya̱nvay rapu̱ryamintyi jiryatiy rivyichasara javityiye̱chavay. Rani̱ ji̱ta jiryatimyu̱ ne rani̱cha, sajaryeta̱da day, sa̱tidye parutataniy ratara jiryatiy rani̱cha, sañuma jchana̱tya ti̱ Ju̱denu tuunuyu. 30 Simusiy ji̱ta jiryeñi̱cha diye Jesucrístumu. Sabayada Ju̱denuni̱ Jesucrístu variy samiy vu̱dyetya̱daju̱, sa̱tidye jtay samivye varivyu̱y, sa̱jiintya variy jidyedyeñuju̱ntivyu̱y, vurya̱tidye vichajaya̱sara juuchajsa̱ variy sisa̱. 31 Ramuni̱tiy, darya nu̱chara Ju̱denu niquejadamu darya:
Ni̱tiy jchana̱tyaru̱yu, sa̱ma̱ jchana̱tya Ju̱denumuyu, jiryatiy sadatya daryaju̱ni̱.