4
'Ka Satan 'tʋɩ -e 'ka -sɔɔnla Bali -sru!
-Kulinun a 'ka yei, ɛn 'wɩ 'blɩdɩnun a 'ka yei. Nyin zia nɛn 'wɩnun zɩɛ -a pou 'si? Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'ka 'bɔ 'wulo -ji "nrɔndɩ -wlidɩnun nɛn ka 'ta wʋla "da "bɛ -yɛɛ -maan 'wɩnun a 'ka yei. Ka ya "vale fɛ -tʋ 'e drɛ 'cee vɛ -a, 'pian -te ka'a ye dɩɛ, te ka 'nandɩ 'sia min man "le 'ka -tɛ. Ɛn ka ya "vale 'nan 'ka bɔɛzan -tʋ -lɔ fɛ 'e drɛ 'cee vɛ -a, 'pian -te ka'a 'kɔlaman -a yɩdɩ -a dɩɛ, te -kulinun 'lee 'wɩ 'blɩdɩnun wla 'ka yei. Fɛ nɛn ka cɩ "va "bɛ ka'a ye dɩ, ka'a laabo Bali lɔ dɩ -le "wɛan. Ɛn -te kaa laabʋ Bali lɔ bɛ, ya'a nɔan 'cɛɛ dɩ, kɔɔ -a laabʋ "manwɩ a -wlidɩ. Kaa laabo 'nan, -e 'ka 'fli ci 'sɔ wɩnun drɛ -a.
Ka "we "flivli Bali man "le lɩmɔn nɛn e 'si 'e 'sran wlu, ɛn e -kʋ -kɔnnɛn pee -va bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 'Trɛda fɛnun yɩdɩ "yi "bɛ, e ya Bali 'nan man wɩ -a. Ka'a -ci tɔa dʋʋ? Min oo min nɛn e 'trɛda fɛnun pɛɛnɔn ye "yi "bɛ, 'e 'fli dra Bali 'nanmanzan 'a. E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:
«Lei nɛn Bali -a -nɔn 'cɛɛ bɛ,
Bali -a ye "yi, ɛn e man bo "da!»
Te -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, 'wɩ zɩɛ e ya 'wɩ "tun "a dɩ! 'Pian "yi "nɛn Bali -a dra -cɛɛ bɛ e "mlianla "da. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:
«Minnun nɛn o 'fli dra -dandan bɛ
Bali 'ka o ye "yi "dɩ.
'Pian e "yi "dra minnun nɛn
wa'a 'o 'fli kɔɔnman dɩɛ -wlɛ.»
-Yee "wɛan nɛn 'ka 'wɩ "man 'ka 'ci 'fɩdaa 'a, -e 'ka 'ta wʋla Bali -sru! Te 'ka tɔa Satan lɛ dɩ! 'Ka drɛ zɩɛ -e 'e 'si 'ka man -kɔɔbli! 'Ka -pli Bali man, -e 'e -pli 'ka man! 'Wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn, 'ka 'pɛ 'e 'si 'wɩ 'wlidɩ -sru! Kaa nɛn 'ka 'ci -fɔɔman Bali -sru 'ta wʋdɩ -ji bɛ, 'ka 'ci 'si 'fɩdaa -e 'ka 'ta wʋla Bali -sru. 'Wɩ 'wlidɩnun nɛn kaa dra bɛ, -a 'wɩ 'e 'nan 'ka man! 'O 'ka 'ta drɛ -trɔdrɔ! 'Ka 'wuɔ! 'Ka 'cee 'shɛ 'blɩdɩ lila "da -wuɔdɩ -a! 'Ka 'cee 'ci "nrandɩ lila "da -trundɩ -a! 10 'Ka 'fli drɛ "wɛnnɔn Bali 'lɛ, -e 'e 'ka drɛ -dan!
Te 'ka min 'tɔ 'tɛ dɩ!
11 'An "bʋɩ Zozinɔn, te 'ka 'wɩ 'ka cin man -wlidɩ "dɩ! Min nɛn e 'wɩ 'wlidɩ 'vɩ 'e "bʋɩ -tʋ man, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ yaa 'tɔ 'tɛ bɛ, te e 'wɩ 'wlidɩ 'vɩ Bali -le -pei man, ɛn e tin -tɛ "da. -Yɛɛ cɩ 'nan, -te i 'wɩ 'wlidɩ 'vɩ Bali -le -pei man bɛ, te yi'a 'ta wʋlɛa "da "dɩ, 'pian te i drɛ -a man tin 'bazan 'a. 12 Bali -tʋwli 'bɛ -pei -tɔ minnun lɛ, ɛn -yɛɛ cɩ -a ta tin 'bazan a. -A -tʋwli 'bɛ -kɔlaman min 'sidɩ -a 'wɩ 'ji, 'lee min -tɛdɩ -a. 'I 'fli "siala 'kɔ, ɛn i "we 'i bɔɛnun man zɩɛ.
Fɛnɔn, te 'ka 'fli 'sia -dan dɩ!
13 Kaa nɛn kaa ve 'nan: «Cɛɛgʋ 'lee "trɛ "a kʋ -ko 'fla 'gʋɛ -a da, kʋ lɛ -tʋ -tɛa "nan nun, kʋ 'flɛ -taan -e 'kʋ "lala yɩ» bɛ, 'ka drɛ "yi! 14 Ka'a "trɛ wɩ tɔa dɩ. Ka ya "le "lolu -koei "wɛnnɛn nɛn e -tɔala -voo, -e 'e 'si 'nan bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 15 'Wɩ nɛn kɔ 'ka vɩ bɛ, -nyrɛn 'gʋ. 'Ka vɩ 'nan: «-Te Minsan wɩɩ "man 'nan 'belidɩ 'bɔ 'kʋ man bɛ, kʋ fɛ 'gʋ 'lee fɛ 'gʋɛ -a dra.» 16 'Pian ka'a 'wɩ zɩɛ 'bɛ 've dɩ. 'Ka 'fli "siala -dan, ɛn 'ka 'fli -kɔɔnman. 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ bɛ, e ya -wlidɩ.
17 Maan ve 'cɛɛ 'nan, min oo min nɛn e 'wɩ "yi "nɛn kɔ 'e drɛ bɛ -a -tɔa, ɛn ya'a drɛlɛ dɩɛ, te e 'wɩ 'wlidɩ drɛ.