2
Kanꞌ gok bchoyraꞌllaꞌ bi badwiaꞌ reꞌ, le gokbeꞌraꞌ chenak yedwiaꞌ reꞌ, naꞌ gakyaꞌchere. Le chenak badzoayaꞌchaꞌ reꞌ, ¿noxha zo yeyón nadaꞌ yezoaꞌ nbaraz? Le ba badzoayaꞌchaꞌ reꞌn chet kaꞌ. Naꞌ kaꞌkzenꞌ bzojaꞌ reꞌ nench naꞌ katenꞌ yedaꞌ ganꞌ zorenꞌ, bill gonre da xhinnj danꞌ bzoayaꞌch nadaꞌ, le llayaꞌl gonre da yeweraꞌ. Naꞌ bezaꞌ sore nbaraz katenꞌ gonre danꞌ wzoa nadaꞌ nbaraz. Bzojaꞌ reꞌ, le yoaꞌ da zed kwis, danꞌ gokyaꞌchraꞌ kanꞌ llonre naꞌ, naꞌ bllellkzaꞌ keré. Naꞌ danꞌ bzojaꞌ yich ki naꞌ, kere gokraꞌllaꞌ wzoayaꞌchaꞌ reꞌn, gokraꞌllaꞌ gakbeꞌre nllieꞌraꞌ reꞌn.
Bne Pablo llayaꞌl yeziꞌxhen akeꞌ ke beꞌnn ba ben da xhinnj
Gokyaꞌchraꞌ kanꞌ ben beꞌnnenꞌ ben da xhinnjenꞌ, naꞌ kere nadzaꞌn gokyaꞌchraꞌ. Yeololkzrenꞌ gokyaꞌchere raꞌt weje kanꞌ goken. Niaꞌ gokyaꞌchere raꞌt weje nench ke nnetkaꞌ da xhen gorenꞌ gokyaꞌchello. Ganꞌ ndopre naꞌ bchoyre saꞌkziꞌ beꞌnnenꞌ ben da xhinnjenꞌ, naꞌ to kaꞌtze naken wenꞌ. Billbi gónereꞌ, leyeziꞌxhen keꞌe, naꞌ legonchoch raꞌlleꞌ nench soereꞌ yel llakyaꞌche keꞌen. Ke len naꞌ llaꞌtyoeraꞌ reꞌ, wroeꞌchgare yel nllieꞌn ba zo lo yichjraꞌlldaꞌorenꞌ ren beꞌnnenꞌ ben kaꞌ. Bakze bzojaꞌ reꞌ batnaꞌ nench nnezraꞌ akrenꞌ llonre, chaꞌ llzenayre kiaꞌ yeolol danꞌ ba bniaꞌ gonre naꞌ. 10 Naꞌ noteze beꞌnne llaziꞌxhenre keꞌe, leskaꞌ nadaꞌ llaziꞌxhenaꞌ keꞌe. Naꞌ kaꞌ llaziꞌxhenaꞌ ke beꞌnne, chaꞌ zo da llayaꞌl yeziꞌxhenaꞌ, llaziꞌxhenaꞌn rao Cristonꞌ nench llakrenaꞌ reꞌ, 11 nench ke gon daxiꞌon reꞌ gan, le llwiallo kanꞌ lleꞌnen siyeꞌn lliꞌo naꞌ.
Gokraꞌll Pablonꞌ yedileꞌ Titonꞌ ganꞌ nziꞌi Troas
12 Ka bllinaꞌ ganꞌ nziꞌi Troas ganꞌ bdixjweꞌraꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ, nakbieꞌtekze Diosenꞌ ba beneꞌ nench beꞌnn llaꞌa naꞌ, gokraꞌll akeꞌ wzenay akeꞌ. 13 Naꞌ bzoaꞌ xhbab kwis ke beꞌnn biꞌchllo Titonꞌ le bi ballayreꞌ. Naꞌllenꞌ gollaꞌ beꞌnn kaꞌ: “Nna yellayllo”, naꞌ bazaꞌa bayaꞌa ganꞌ nziꞌi Macedonia.
Zollo nbaraz danꞌ nombiaꞌllo Cristonꞌ
14 Llioxken Diosenꞌ, noneꞌ nench babej Jesucristonꞌ lliꞌo lo naꞌa daxiꞌon, naꞌ nbaraz yecheꞌe lliꞌo lljazorenlloeꞌ. Naꞌ gateze zollo Diosenꞌ lloneꞌ nench llakbeꞌe beꞌnne, naken da wen kwis nombiaꞌllo Cristonꞌ. 15 Diosenꞌ llawereꞌ llonllo nench llakbeꞌe beꞌnne naken da wen kwis wxenraꞌll-llo Cristonꞌ. Naꞌ baleꞌ llakbeꞌe akreꞌ naꞌ llonliraꞌll akeꞌ Leꞌe, leakeꞌn de yel nban ke akeꞌ zejlikane, naꞌ ye baleꞌ bi llayazraꞌll akeꞌ, naꞌ bi llonliraꞌll akeꞌ Leꞌe, beꞌnn kaꞌn kweyiꞌ. 16 Naꞌ beꞌnn kaꞌ kweyiꞌn, bi llawé akreꞌ kanꞌ llonllonꞌ, le lle aklloeꞌ kweyiꞌ akeꞌ. Naꞌ beꞌnn llonliraꞌll Leꞌe naꞌ, llawé akreꞌ ba gokrén aklloeꞌ nench yerá akeꞌ, naꞌ gaꞌt yel nban zejlikane ke akeꞌ. Naꞌ lliꞌo bi llakllo to wrazllo wroeꞌllo beꞌnne, ka wen naꞌ naken gonliraꞌll-llo Cristonꞌ. 17 Beꞌnn zan llchaꞌa akeꞌ diꞌll da lloeꞌ akeꞌ ke Diosenꞌ nench yewé beꞌnne xtiꞌll akeꞌn, naꞌ chixhj akeꞌ leakeꞌ. Bi llon netoꞌ kaꞌ, do raꞌlltoꞌ lloeꞌtoꞌ diꞌll rao Diosenꞌ, le txhen naꞌ naktoꞌ Cristonꞌ le Dios naꞌn bseꞌle netoꞌ lloeꞌtoꞌ xtiꞌlleꞌn.