3
Da kobenꞌ bne Diosenꞌ goneꞌ nench gakreneꞌ beꞌnnach
Bi gákere chaꞌ llayoeꞌrao kwintoꞌn ka naken lloeꞌtoꞌ diꞌll ki. Nnézkzere xchin Diosenꞌ llontoꞌ do raꞌlltoꞌ, naꞌ bi llonen bien goꞌxtoꞌ yich da weꞌe diꞌll ketoꞌ nench nnézere akrenꞌ naktoꞌ, naꞌ ni ke yalljzen wzojre ye to yich da goꞌxtoꞌ kat chejtoꞌ ga yobre kanꞌ llon beꞌnn yobre. Reꞌ nakre ka to yich danꞌ nyoj lo raꞌlldaꞌotoꞌ ganꞌ lloeꞌn diꞌll kanꞌ naktoꞌ naꞌ. Naꞌ beꞌnn zan ba nombiaꞌ reꞌ, kanꞌ ba ben Cristonꞌ, bacheꞌe lo yichjraꞌlldaꞌorenꞌ. Naꞌ kaꞌn broeꞌn nakre ka to yich da bzoj Cristo naꞌ, danꞌ ba bacheꞌe yichjraꞌlldaꞌore naꞌ, kone Spíritu ke Dios naꞌ. Kere goken to leꞌ yejenꞌ, lo raꞌlldaꞌore nakzen, naken ke da nyoj.
Llakchoch raꞌlltoꞌ rao Diosenꞌ lletoꞌ reꞌ kaꞌ, le Cristonꞌ zoeꞌ llakreneꞌ netoꞌ nench nnézetoꞌ llontoꞌ kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ. Le bibi llak gontoꞌ to wraztoꞌ, naꞌ bi llejnieꞌtoꞌ bi gontoꞌ, le yeololte bi da kaꞌ llontoꞌn, Dios naꞌkzenꞌ llakreneꞌ llontoꞌn. Naꞌ Leꞌe ba beneꞌ nench llak llyixjweꞌtoꞌ danꞌ ba bneꞌe goneꞌ gakreneꞌ lliꞌo beꞌnnach. Naꞌ da kobenꞌ bi naken ka ley danꞌ byoj kanaꞌ, llzejnieꞌn lliꞌo beꞌnnach kweyiꞌllo yel beꞌnn wen da xhinnj kello naꞌ, zan nnaꞌn llonn Spíritu keꞌen yel nban zejlikane ke lliꞌo llonliraꞌll-lloeꞌ.
Ka nak ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ leꞌ yej raꞌyenꞌ, Diosenꞌ beneꞌ nench gokbeꞌe beꞌnn Israel kaꞌ goken da zaꞌke, le radj akeꞌ naꞌ, gok lloaꞌrao Moisésenꞌ llaktit, to bi gok wia akeꞌ lloaꞌraweꞌn, laꞌkze nak yel llaktitenꞌ bzo lloaꞌraweꞌn to da te ke. Naꞌ chaꞌ ley naꞌ, danꞌ nsaꞌa yel got naꞌ goken da zaꞌke, nnézello zaꞌkll diꞌll kob danꞌ llonn Spíritu ke Diosenꞌ, nench naꞌ gaꞌt yel nban zejlikane kello. Le chet kaꞌ ley danꞌ bzejnieꞌ lliꞌo beꞌnnachenꞌ nen gaꞌt yel llzaꞌkziꞌ kello, goken to da zaꞌke, ¿bixha bi llákere zaꞌkll xtiꞌll Dios danꞌ llzejnieꞌn lliꞌo ba bayakllo beꞌnn wen? 10 Le danꞌ nak da zaꞌk kanaꞌ, bill naken kaꞌ nnaꞌ, le ba de ye to da zaꞌklle. 11 Le chet kaꞌ danꞌ gok ke to da zaꞌk kanaꞌ ba bde ke, zaꞌkll danꞌ de nnaꞌ, naꞌ nnézello bi te ke.
12 Naꞌ danꞌ nnézetoꞌ kere da te ke da kobenꞌ ba bdixj Diosenꞌ, ke len naꞌ bi llebtoꞌ llyixjweꞌtoꞌ xtiꞌlleꞌn. 13 Naꞌ netoꞌ bi llontoꞌ kanꞌ ben da Moisésenꞌ, bkwaꞌch raweꞌ kone to raꞌll bllall nench bi breꞌe beꞌnn Israel kaꞌ len, naꞌ chaoraꞌll bagaꞌa raꞌt weje danꞌ llaktit lloaꞌraweꞌn. 14 Naꞌ beꞌnn Israel kaꞌ nna zo akseꞌ nnaꞌ, bi nna chejnieꞌ akreꞌ kat llrab akeꞌ ley danꞌ byoj kanaꞌ, ganꞌ nyoj da kaꞌ bne Diosenꞌ goneꞌ gakreneꞌ leakeꞌ. Kon beꞌnn kaꞌ wxenraꞌll Cristo naꞌ chejnieꞌ akreꞌ bi zejen. 15 Xte nnaꞌ llrab beꞌnn Israel kaꞌ da kaꞌ bzoj da Moisésenꞌ, nna naksen ka to da ngaꞌch ke leakeꞌ naꞌ bi llejnieꞌ akreꞌn. 16 Zan noteze kate nxenraꞌll akeꞌ Xanllo Cristonꞌ, da kaꞌ nyojen bill naken ka to da ngaꞌch ke leakeꞌ. 17 Xanllo Cristonꞌ nakeꞌ toze kone Spíritu ke Diosenꞌ. Naꞌ kat ba zo Spíritu ke Xanllonꞌ lo raꞌlldaꞌo beꞌnne, lloeꞌn latj soeꞌ nbaraz rao Dios. 18 Yeolol lliꞌo nxenraꞌll-llo Cristonꞌ, yel zaꞌk xhen keꞌen bill ngaꞌchen rao lliꞌo, naꞌ nakllo ka to yejwan danꞌ llaroeꞌ katkenꞌ nak yel beniꞌ ke Xanllonꞌ, le zejzell yoꞌllo beniꞌ keꞌen, le yoꞌkze Spíritu ke Xanllo Cristonꞌ lo raꞌlldaꞌollonꞌ.