4
Ke len naꞌ bi lljachieꞌtoꞌ, le rao yel nllieꞌraꞌll ke Dios naꞌn bkwaꞌnneꞌ llin ni rallnaꞌtoꞌ gontoꞌn. Naꞌ bibi llontoꞌ ngaꞌchze da nak zi wayeꞌllo, naꞌ bi llxoayaytoꞌ beꞌnne, naꞌ bi llachaꞌtoꞌ xtiꞌll Diosenꞌ nench yewé beꞌnne wzenay akeꞌ xtiꞌlltoꞌn. Llreꞌkze Diosenꞌ llyixjweꞌtoꞌ xtiꞌlleꞌn kon kanꞌ naken naꞌ, nench yeolol beꞌnne yene diꞌll danꞌ lloeꞌtoꞌn, nnez akreꞌ lo raꞌlldaꞌo akeꞌ lloeꞌtoꞌ diꞌll li. Beꞌnn kaꞌ ba nbeyiꞌ yel ke llejleꞌ ke akeꞌ, leakzeꞌn bi llejnieꞌ Diꞌll Wen naꞌ, lloeꞌrén aktoeꞌn. Le beꞌnn bi llejleꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, daxiꞌo naꞌ ba ncholen lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn, nench naꞌ bi chejnieꞌ akreꞌ, naꞌ bi wseniꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ lo raꞌlldaꞌo akeꞌ naꞌ, le toz ka nakse lo yichjraꞌlldaꞌo Diosenꞌ ren Cristo beꞌnnenꞌ nsaꞌa beniꞌ xhen kwisenꞌ. Le ka nak diꞌll danꞌ llyixjweꞌtoꞌn, kere llyixjweꞌtoꞌ xtiꞌll kwintoꞌ, zan xtiꞌll Jesucristo beꞌnnenꞌ nak Xanllo naꞌn llyixjweꞌtoꞌ. Naꞌ danꞌ nllieꞌtoꞌ Jesucristonꞌ zotoꞌ llontoꞌ biteze da llakrén reꞌ. Le Dios beꞌnnenꞌ bne gaꞌt beniꞌ yellrio ni ganꞌ gok xchole, ba broeꞌ beniꞌ keꞌen lo raꞌlldaꞌollo nench bembiaꞌllo Jesucristo beꞌnnenꞌ nak beꞌnn zaꞌke, naꞌ kat ba nombiaꞌlloeꞌ naꞌ, naꞌll llejnieꞌllo katkenꞌ nak beniꞌ xhen ke Diosenꞌ.
Akre gonllo sollo wxenraꞌll-llo Dios
Kwerp kello ki naken da llat, zaꞌkreben ka to lleꞌ nis da nak de bennj. Naꞌ Diosenꞌ ba broeꞌ beniꞌ keꞌen lo raꞌlldaꞌollonꞌ, naꞌ llakbeꞌllo bibi llak gonllo chaꞌ bi gonneꞌ yel wak xhen keꞌen nench gak bi da gonllo. Ke len naꞌ laꞌkze bi da zed ketoꞌ de, bi nello bi lloꞌ xhnneze. Naꞌ laꞌkze llebraz llallayraotoꞌ, bi nzanraꞌlltoꞌ. Naꞌ llaray akeꞌ netoꞌ, zan bi llbej yichj Diosenꞌ netoꞌ. Llsaꞌkziꞌ akeꞌ netoꞌ, zan bi lloeꞌ Diosenꞌ latj got akeꞌ netoꞌ. 10 Naꞌ gateze llejtoꞌ, yoꞌy ras llsaꞌkziꞌ beꞌnne netoꞌ, lleꞌn akreꞌ got akeꞌ netoꞌ kanꞌ bet akeꞌ Jesús naꞌ. Naꞌ lloeꞌ Diosenꞌ latj llak ketoꞌ kaꞌ, nench nroeꞌn zokze Jesúsenꞌ llakreneꞌ netoꞌ nna nbantoꞌ. 11 Naꞌ nnaꞌ nna zotoꞌ, yoꞌy lla niꞌtkze beꞌnn lleꞌn akreꞌ got akeꞌ netoꞌ ni ke danꞌ llyixjweꞌtoꞌ xtiꞌll Jesús naꞌ. Naꞌ llak ketoꞌ kaꞌ nench nakbieꞌ zokze Jesúsenꞌ llakreneꞌ netoꞌ, ka nak nna nbanrén kwerp ketoꞌ ki danꞌ gatenꞌ. 12 Kanꞌ llak tlla tlla lleꞌn akreꞌ got akeꞌ netoꞌ, naꞌ reꞌ ba ballélere yel nban keré.
13 Xtiꞌll Dios danꞌ nyojen nen: “Llonliraꞌllaꞌ Dios, ke len naꞌ lloaꞌa xtiꞌlleꞌn.” Kaꞌkzenꞌ llonliraꞌlltoeꞌ netoꞌ, naꞌllenꞌ lloeꞌtoꞌ xtiꞌlleꞌn. 14 Le Dios naꞌn basbán Xanllo Jesúsenꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, leskaꞌkzenꞌ yesbaneꞌ lliꞌo kat llin lla kello, naꞌ reꞌ ren netoꞌ wayejllo txhen yellinllo ganꞌ llieꞌ naꞌ. 15 Yeolol da ki ba gok ketoꞌ ba bllayraotoꞌ ni ke reꞌ. Le lleꞌnetoꞌ gakllo beꞌnn zan gakrén Diosenꞌ lliꞌo nench gonliraꞌll-llo Xanllo Jesús naꞌ, naꞌ leskaꞌ gak zanllo weꞌllo yel llioxken keꞌe danꞌ nakeꞌ beꞌnn zaꞌke.
16 Ni ke len naꞌ bi lljachieꞌtoꞌ. Laꞌkze tlla tlla zej llgor kwerp ketoꞌ ki, leskaꞌ tlla tlla llakob Diosenꞌ yichjraꞌlldaꞌotoꞌn. 17 Naꞌ sete te chaꞌ bi da daꞌo llak kello yellrio ni. Naꞌ da kaꞌ zaꞌkziꞌllonꞌ llakrenen lliꞌo nench lljazollo nbaraz kwis, kat lljazorenllo Diosenꞌ ke chnare, len naꞌ nak da zaꞌklle ka billre. 18 Naꞌ bi wiallo da kaꞌ nlaꞌ yellrio ni, zan wiallo da kaꞌ bi nlaꞌ naꞌ, le danꞌ nlaꞌ xhej yellrio ni da te ke da kaꞌ, zan da kaꞌ bi llreꞌllo yellrio ni, kere da te ke da kaꞌ, dekze danꞌ ke chnare.