YICH WLLOPE DANꞌ BZOJ POSTL SAN JUAN
1
Juan naꞌ llwapeꞌ lliox
Nadaꞌ nakaꞌ beꞌnn gore brao, naꞌllenꞌ llzojaꞌ rweꞌ, noꞌre. Rweꞌn ba brej Diosenꞌ llzenayoꞌ xtiꞌlleꞌn, naꞌ ren xhiꞌnnoꞌ kaꞌ. Da linꞌ nllieꞌraꞌ reꞌ, naꞌ kere nadzaꞌ, renkze yeolol beꞌnn nombiaꞌ ak diꞌll li ke Diosenꞌ, nllieꞌ akreꞌ reꞌ. Nllieꞌtoꞌ reꞌ danꞌ yoꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ lo raꞌlldaꞌollo, naꞌ zon gakrenen lliꞌo ke chnare. Xallo Diosenꞌ, naꞌ ren Xhiꞌnneꞌ Xanllo Jesucristonꞌ, gakrén akchgueꞌ reꞌ, yeyaꞌchraꞌll akeꞌ reꞌ, naꞌ wzoa akeꞌ yichjraꞌlldaꞌorenꞌ so kwezre nbaraz, le ba nombiaꞌre diꞌll li ke Diosenꞌ, naꞌ ba nllieꞌ lwelljre. Le baweraꞌ ka bnnezraꞌ xhiꞌnnoꞌ kaꞌ, ba zjaniꞌt akbeꞌ llasoꞌn akbeꞌ kanꞌ ne diꞌll li keꞌen, da kaꞌ ba bllia Xallo Diosenꞌ biaꞌa gonllo. Naꞌ nnaꞌ llaꞌtyoeraꞌ rweꞌ noꞌre, kere llzojaꞌ rweꞌ diꞌll biaꞌa kobenꞌ, le da ba bénkzello kanꞌ bzoraollo llonliraꞌll-llo Jesucristonꞌ danꞌ ne: llayaꞌl llieꞌ lwelljllo. Chaꞌ nllieꞌllo Diosenꞌ, naꞌ gonllo kanꞌ ne diꞌll biaꞌa keꞌe naꞌ. Naꞌ ba nnézkzere kanꞌ nllieꞌ biaꞌa llieꞌ lwelljllo, le kanꞌ bzoraore llonliraꞌllre Jesucristo naꞌte, bzejnieꞌtoꞌ reꞌ llayaꞌl llieꞌ lwelljllo.
Wraꞌ beꞌnn siyeꞌe ak
Beꞌnn zan ba bllach yellrio ni, llzejnieꞌ akreꞌ krere, le llroeꞌ akreꞌ ne akeꞌ, kere beꞌnn bseꞌl Dios Jesucristonꞌ beꞌnnenꞌ bed gorje radj beꞌnnachenꞌ. Noteze beꞌnn ne kaꞌ, beꞌnn wxhiyeꞌe akenꞌ, naꞌ llwie akreꞌ Cristo naꞌn. Lewiayaꞌnn nench naꞌ siꞌre danꞌ llayaꞌl siꞌre, ke nak danꞌ ba benre naꞌ, le nxholl bi siꞌre danꞌ ba llwia Diosenꞌ gonneꞌ reꞌ.
Chaꞌ kon to lliꞌo llzoallo danꞌ broeꞌ bsed Cristonꞌ kaꞌle, naꞌ llzenayllo billre da llzejnieꞌ beꞌnne, bill zerén Diosenꞌ lliꞌo chaꞌ kaꞌ llonllo. Naꞌ chaꞌ zotezllo llzenayllo danꞌ bzejnieꞌ Cristonꞌ, Xallo Dios naꞌ ren Xhiꞌnneꞌ Cristo naꞌ, zorenkzeꞌ lliꞌo. 10 Naꞌ chaꞌ no beꞌnn yede ganꞌ zore, naꞌ lleꞌnreꞌ weꞌreneꞌ reꞌ da bi nake xtiꞌll Cristo naꞌ, bi wrebreꞌ rillrenꞌ, ni lliox bi wapre. 11 Le chaꞌ wrebreꞌ, naꞌ nnello ba llonrenreꞌ txhen llonre da xhinnjenꞌ lloneꞌ naꞌ.
Zeraꞌlleꞌ yedwieꞌ leakeꞌ
12 Nna dell da zan da nniaꞌ reꞌ, naꞌ bill lleꞌnraꞌ wzojaꞌn leꞌ yich ni. Le llbexhaꞌ yedaꞌ ganꞌ zore naꞌ, naꞌ weꞌrenaꞌ reꞌ diꞌll lloaꞌ nench sollo nbaraz kwis.
13 Xhiꞌnn beꞌnn biroꞌn, noꞌrenꞌ beꞌnnenꞌ brej Diosenꞌ nench wzenayeꞌ keꞌe, llwap akeꞌ reꞌ lliox. Kaꞌn gakchga.