YICH WYONNE DANꞌ BZOJ POSTL SAN JUAN
1
Juan naꞌ llwapeꞌ lliox beꞌnnenꞌ nziꞌi Gayo
Nadaꞌ nakaꞌ beꞌnn gore brao, naꞌllenꞌ llzojaꞌ diꞌll ki koꞌo rweꞌ nllieꞌraꞌ, Gayo. Do raꞌllaꞌ llakraꞌ rweꞌ.
Beꞌnn biꞌche, llnnabaꞌ rao Diosenꞌ gak wen koꞌo, naꞌ soꞌo wen rao yel nban koꞌo, kanꞌ ba zorén yichjraꞌlldaꞌo naꞌ. Baweraꞌ kwis ka baraꞌ to chope beꞌnn lwelljllo kaꞌ, lloeꞌ akeꞌ diꞌll kanꞌ llonoꞌ, naꞌ kanꞌ zoteze zoꞌo llonoꞌ wen, danꞌ llzenayoꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ do yichj do raꞌlloꞌ. Naꞌ billre bi de da llawellraꞌ llnnezraꞌ llzenay beꞌnn kaꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ do yichj do raꞌll akeꞌ, beꞌnn kaꞌ nak ka xhiꞌnnaꞌ.
Biꞌchaꞌ nllieꞌraꞌ, llonoꞌ wen llakrenoꞌ beꞌnn lwelljllo kaꞌ, naꞌ katek wen naꞌ llonroꞌ beꞌnn ziꞌte kaꞌ. Netoꞌ lldop ll-llaytoꞌ ganni llonliraꞌlltoꞌ Jesucristonꞌ, leakeꞌ ba beꞌrén akeꞌ netoꞌ diꞌlle kanꞌ bllieꞌ akroeꞌn. Naꞌ kat yed akeꞌ da yobre ganꞌ zoꞌo, gakrén akchgoeꞌ nench yegoꞌ akeꞌ nez da yobre, le leakeꞌn llon akeꞌ xchin Diosenꞌ. Leakeꞌ ba bllach akeꞌ lloeꞌ akeꞌ xtiꞌll Cristonꞌ, le ba nxenraꞌll akeꞌ Leꞌe. Naꞌ bi nna wze taꞌk akeꞌ, bi siꞌi akeꞌ ke beꞌnn kaꞌ bi llejleꞌ ke Cristonꞌ. Ke len naꞌ llayaꞌle wrebllo beꞌnn kaꞌ, kone kaꞌ gakrén aklloeꞌ gon aklleꞌ nench gaslas xtiꞌll Diosenꞌ.
Beꞌnnenꞌ nziꞌi Diótrefes lloneꞌ da xhinnj
Ba bzojaꞌ reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre Jesucristonꞌ, zan ka nak Diótrefes naꞌ, lleꞌnreꞌ gakeꞌ beꞌnn brao ga zeraoze, naꞌ bi llzenayeꞌ ketoꞌ. 10 Ke len naꞌ kate yedaꞌ yedwiaꞌ reꞌ, naꞌ tileꞌ, le deꞌe ll-lliayiꞌlleꞌ netoꞌ, naꞌ lloeꞌ diꞌll wenraꞌlle ketoꞌ. Naꞌ kere da naꞌzenꞌ danꞌ lloneꞌn, naꞌ lekze kaꞌ bi llrebeꞌ beꞌnn lwelljllo kaꞌ zaꞌk ziꞌte rilleꞌn, naꞌ kate no beꞌnn lwelljllo kaꞌ, lleꞌn akreꞌ wreb akeꞌ leakeꞌ, naꞌ llabejteꞌ leakeꞌ kaꞌle radj beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll Jesucristonꞌ.
Beꞌnnenꞌ nziꞌi Demetrionꞌ lloneꞌ da wen
11 Biꞌchaꞌ nllieꞌraꞌ, bi gonoꞌ txhen beꞌnn kaꞌ llon da xhinnjenꞌ, zan benrén txhen beꞌnn kaꞌ llon da wen naꞌ. Beꞌnn kaꞌ zoteze zoeꞌ lloneꞌ da wen, leakseꞌn nombiaꞌ akeꞌ Dios, naꞌ beꞌnn kaꞌ zoteze zoeꞌ lloneꞌ zre da xhinnj, leakeꞌn bi nombiaꞌ akeꞌ Dios.
12 Yeololze beꞌnn lloeꞌ akeꞌ diꞌll wen ke Demetrionꞌ, to nakbieꞌ zeje zejreneꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ. Lekze kaꞌ netoꞌ lloeꞌtoꞌ diꞌll lloneꞌ da wen, naꞌ nnézere lloeꞌtoꞌ diꞌll li.
Kanꞌ bayoll bzojeꞌ yich ni
13 Nna dell diꞌll zan weꞌrenaꞌ reꞌ, zan bill lleꞌnraꞌ wzojaꞌn leꞌ yich ni. 14 Le llbexhaꞌ yellayllo, naꞌ weꞌllo diꞌll kat ba zollo txhen. 15 Sochga yichjraꞌlldaꞌore nbaraz. Beꞌnn kaꞌ nllieꞌ rweꞌn zjaniꞌt ganni, llwap akeꞌ rweꞌ lliox. Leskaꞌ llnnabaꞌ lewap lliox twej twej, beꞌnn kaꞌ nllieꞌllo ganꞌ zoꞌo naꞌ.