YICH DANꞌ NYOJ KE BEꞌNN HEBREO KAꞌ
1
Diosenꞌ bseꞌleꞌ Xhiꞌnneꞌ nench beꞌreneꞌ beꞌnnach diꞌlle
Kanaꞌ Diosenꞌ beꞌreneꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ diꞌll da zan ras, ka nak bseꞌleꞌ beꞌnn kaꞌ jatixjweꞌ xtiꞌlleꞌn, naꞌ nllaꞌa nllaꞌa beꞌe toeꞌ toeꞌ len. Naꞌ nnaꞌ ba bllin lla ba beꞌrén Diosenꞌ lliꞌo diꞌll, danꞌ bseꞌl Xhiꞌnneꞌn bzejnieꞌreꞌ lliꞌo. Le Xhiꞌnn Dios naꞌn beneꞌ yebá naꞌ yellrio. Naꞌ wllin lla gak rallneꞌe yeolol da de. Naꞌ ka nak Leꞌen, llroeꞌreꞌ ka beꞌnn zaꞌken nak Diosenꞌ, le ka yaꞌnnenꞌ nak yichjraꞌlldaꞌo Xeꞌe Dios naꞌn, nak yichjraꞌlldaꞌweꞌn. Naꞌ Xhiꞌnn Dios naꞌ, lloneꞌ nench yeolol da de bi te ke, le napeꞌ yel wak nench llak kon ka neꞌen. Leꞌen bzaneꞌ kwineꞌ goteꞌ nench baxhí bayall lliꞌo, ni ke da xhinnj kello naꞌ. Bayoll naꞌ bayepeꞌ yebánꞌ, jallieꞌ kwit Xeꞌe Diosenꞌ chlaꞌ chaꞌwe, naꞌ llnebiaꞌreneꞌ Leꞌe.
Xhiꞌnn Diosenꞌ naklleꞌ beꞌnn brao ka angl kaꞌ
Xhiꞌnn Diosenꞌ zaꞌklleꞌ ka angl kaꞌ, beꞌnn kaꞌ llon llin ke Diosenꞌ; naꞌ Dios naꞌ beꞌe to reꞌe da nakll de baraꞌnne xhen ka angl kaꞌ. Le Diosenꞌ, ni to angl kaꞌ, bi nna yeꞌe kanꞌ golleꞌ Xhiꞌnneꞌn, lleꞌe Leꞌe:
Rweꞌ nakoꞌ Xhiꞌnnaꞌ;
nnaꞌ lla ba broeꞌraꞌ nonꞌ nakoꞌ.
Naꞌ bi nna nneꞌe ka diꞌll ki ke noteze angl, kanꞌ bneꞌe ke Xhiꞌnneꞌn, bneꞌe:
Nadaꞌ gonaꞌ nench wroeꞌn nakaꞌ Xeꞌe,
naꞌ gonaꞌ nench wroeꞌn nakeꞌ Xhiꞌnnaꞌ.
Naꞌ Xhiꞌnn Diosenꞌ nakeꞌ beꞌnn le zerawe zaꞌke. Ke len naꞌ kanꞌ bseꞌleꞌ Leꞌe yellrio ni, bneꞌe:
Yeololte angl kiaꞌ kaꞌ, llayaꞌl wxenraꞌll akeꞌ Leꞌe.
Naꞌ bneꞌe ke angl kaꞌ:
Angl kiaꞌ kaꞌ beꞌnn kaꞌ llon xchinaꞌ, gak akeꞌ ka beꞌ da llechj,
naꞌ gak akeꞌ ka bel yiꞌ.
Zan ke Xhiꞌnneꞌ naꞌ beꞌe diꞌll, bneꞌe:
Rweꞌn nakoꞌ Dios, naꞌ nnebiaꞌo ke chnare.
Naꞌ ka wen naꞌ llonoꞌ llnebiaꞌon, llonoꞌ da zej lixheje.
Llaweroꞌ da zej lixheje, naꞌ llwieroꞌ da xhinnj.
Ke len naꞌ brej Diosenꞌ rweꞌ, ba bzoeꞌ rweꞌ nbaraz ka noteze beꞌnne.
10 Naꞌll ne xtiꞌll Diosenꞌ ke Xhiꞌnneꞌn:
Xanaꞌ Dios, benoꞌ yellrionꞌ ka bzoraotenꞌ,
naꞌ yeolol danꞌ llreꞌllo leꞌ yebá naꞌ, da benkzoꞌ rweꞌn.
11 Naꞌ wllin lla kate te ke yeolol da kaꞌ llreꞌllo leꞌ yebánꞌ, naꞌ yellrio ni,
zan rweꞌ bi te koꞌo, zokzoꞌ ke chnare.
Naꞌ leꞌ yebánꞌ ren yellrionꞌ, yeyoen ka llayoe to raꞌll da ba nllin.
12 Naꞌ leꞌ yebánꞌ ren yellrionꞌ, gonoꞌn ka llon to beꞌnne kat llatobe xheꞌe.
Zan ka nak rweꞌ, toze ka naksoꞌ ke chnare, kbat llin lla te koꞌo.
13 Ni to angl kaꞌ, bi nna ye Diosenꞌ kanꞌ golleꞌ Xhiꞌnneꞌ naꞌ, lleꞌe Leꞌe:
Blleꞌ kwitaꞌ chaꞌwe ni, nnebiaꞌllo txhen,
naꞌ gonaꞌ nench yeolol no llwie rweꞌ, yedlleꞌ akeꞌ xhniaꞌo ni, wxhexj yichj akeꞌ raoꞌ.
14 Naꞌ ka nak angl kaꞌ, yeololeꞌ nak akeꞌ beꞌnn wen xchin Dios, naꞌ llseꞌleꞌ leakeꞌ llakrén akeꞌ lliꞌo ba basrá Diosenꞌ.