2
Llayaꞌl wzenayllo ke Dios nench yekeꞌe doꞌl kellonꞌ
Danꞌ nak Xhiꞌnn Diosenꞌ beꞌnn zaꞌkll ka angl kaꞌ, llayaꞌl wzenayllo xtiꞌlleꞌn do yichj do raꞌll-llo ka danꞌ ba bénkzello naꞌ, le wanraꞌll-llon chaꞌ bi wzenayllon do yichj do raꞌll-llo. Gokraꞌll Diosenꞌ wzenay da xozxtaꞌollo kaꞌ ke ley keꞌe danꞌ bdixjweꞌ angl kaꞌ. Ke len naꞌ beꞌe Diosenꞌ yel llzaꞌkziꞌ ke akeꞌ da llayaꞌl gak ke totoeꞌ, danꞌ bi bzenay akeꞌ keꞌe naꞌ, ben akeꞌ kon da bnen ke akeꞌ. Kere da yerallo, bi siꞌllo yel llzaꞌkziꞌ danꞌ gonneꞌ kellonꞌ, chaꞌ bi wzenayllo xtiꞌll Xanllo Jesúsenꞌ, Leꞌe beneꞌ da zaꞌk nench basreꞌe lliꞌo. Kwineꞌ bdixjweꞌreꞌ da nelle, naꞌ beꞌnn kaꞌ bene kanꞌ bneꞌe naꞌ, ba broeꞌ akreꞌ lliꞌo naken da li. Leskaꞌ ni ke Dios naꞌn ben akeꞌ da yebánello, naꞌ beꞌe leakeꞌ zan yel wak, naꞌ kone Spíritu keꞌe naꞌ, ben akeꞌ zan da wen. Naꞌ da kaꞌ yeololen gok kon kanꞌ bne Dios naꞌ, nench bnnézello xtiꞌll Xanllonꞌ naken da lixheje.
Jesucristonꞌ gokeꞌ ka lliꞌo beꞌnnach
Kere angl kaꞌ nnebiaꞌ kat llin lla gaꞌt yellrio kobenꞌ danꞌ lloeꞌllo xtiꞌll naꞌ. Naꞌ nyoj raꞌt leꞌ xtiꞌll Diosenꞌ ganꞌ beꞌrén to beꞌnne Leꞌe diꞌlle, bneꞌe:
¿Noxha nak netoꞌ beꞌnnachenꞌ, lliꞌ yichjoꞌ netoꞌ?
Naꞌ ¿bixchen badzeniaꞌnaꞌo llakrenoꞌ netoꞌ?
Naꞌ angl kaꞌ nak akteꞌ ye raꞌt beꞌnn brao ka beꞌnnache.
Benoꞌ nench beꞌnnachenꞌ nakeꞌ beꞌnn zaꞌke nench llakeꞌ xhen, naꞌ gap akeꞌ leꞌe baraꞌnne.
Naꞌ benoꞌ nench gak yeolol da zjadé rao naꞌa beꞌnnach.
Naꞌ ben Diosenꞌ nench niꞌt yeolol da de xhniaꞌ beꞌnnache, bibi bkwaꞌnn Diosenꞌ da bi broeꞌ rao naꞌa beꞌnnache, laꞌkze bi nna reꞌllo gak yeololen rao naꞌa beꞌnnachenꞌ. Naꞌ yeololte ba yoꞌkze rao naꞌa Jesúsenꞌ, laꞌkze chak bzoeꞌ yellrio ni, gokll angl kaꞌ brao ka Leꞌe. Naꞌ nnaꞌ ba bzaneꞌ kwineꞌ goteꞌ, naꞌllenꞌ ba ben Diosenꞌ llaklleꞌ xhenll ka leakeꞌ nench nakbieꞌ nakeꞌ beꞌnn zaꞌke. Le danꞌ nllieꞌ Diosenꞌ lliꞌo beꞌnnach, ke len naꞌ beꞌe latj got Jesúsenꞌ.
10 Diosenꞌ beneꞌ beꞌnnache, naꞌ yeolol da zjadé, nench wxenraꞌll-lloeꞌ. Naꞌ beneꞌ wen ke lliꞌo, le lleꞌnreꞌ beꞌnn zan gak akeꞌ xhiꞌnneꞌ, naꞌ yellín akeꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ, ganꞌ yoꞌ beniꞌ xhen, naꞌ bllieꞌ biaꞌa bxhaꞌkziꞌ Jesúsenꞌ nench basreꞌe lliꞌo ke chnare. 11 Jesúsenꞌ ba beneꞌ lliꞌo rallnaꞌa Dios, naꞌ nakllo Jesúsenꞌ txhen nakllo xhiꞌnn Dios. Naꞌllenꞌ bi llayeꞌe Jesúsenꞌ yeꞌe lliꞌo nakllo biꞌch lwelljeꞌ. 12 Da nyojkze, Jesúsenꞌ golleꞌ Diosenꞌ:
Weꞌrenaꞌ biꞌch lwelljaꞌ xtiꞌlloꞌ,
naꞌ ren beꞌnn kaꞌ ndop nxenraꞌll akeꞌ rweꞌ, golaꞌ gonaꞌ rweꞌ xhen.
13 Naꞌll bne Jesúsenꞌ:
Nadaꞌ zoaꞌ nxenraꞌll-llaꞌ Diosenꞌ.
Naꞌll neꞌe da yobre:
Ganni zoaꞌ txhen ren beꞌnn kaꞌ broꞌ Diosenꞌ rao naꞌ, beꞌnn kaꞌ ba nake ka xhiꞌnnaꞌ.
14 Lliꞌon ba bxhiꞌi Diosenꞌ ka no xhiꞌnneꞌ, nakllo beꞌnn de beꞌre ren llen, ke len naꞌ gorjkze Jesúsenꞌ, nakeꞌ beꞌnn de beꞌre ren llen. Naꞌ danꞌ goteꞌ naꞌn bzoereꞌ bzoeꞌ daxiꞌon chlaꞌre danꞌ nap yel wakenꞌ ll-lleyiꞌn beꞌnnachenꞌ. 15 Naꞌ beneꞌ da bill llebllo gatllo kanꞌ lleb yezikre beꞌnnach kaꞌ, nna zo akeꞌ nban akeꞌ, lleb akeꞌ gat akeꞌ. 16 Naꞌ danꞌ bedeꞌ yellrio ni, kere bedeꞌ gakreneꞌ angl kaꞌn, bedeꞌ nench gakreneꞌ lliꞌo nakllo xhiꞌnn dialla Abraham naꞌ. 17 Ke len naꞌ benen bien gokeꞌ doxhen kanꞌ nak lliꞌo beꞌnnach, nench gokeꞌ bxoz brao kello rao Dios, naꞌ bayaꞌchraꞌlleꞌ lliꞌo. Bzane kwineꞌ ballayraweꞌ, ni ke da xhinnj kellonꞌ, nench naꞌ waziꞌxhen Diosenꞌ kello. 18 Naꞌ danꞌ bllayraweꞌ kanꞌ bkoꞌyele daxiꞌon Leꞌe goneꞌ da xhinnj, naꞌ bi beneꞌ da xhinnj, naꞌllenꞌ nnezreꞌ akrenꞌ gakreneꞌ lliꞌo kat llkoꞌyele daxiꞌon lliꞌo gonllo da xhinnj.